Entries on Tendències

Pensar, fer, sentir

El passat 14 d’abril, Joe Dispenza, autor del ‘best seller’ «Evolve your brain», va omplir l’auditori ESADEFORUM. Més de 600 persones van voler escoltar les seves teories durant la sessió ESADE Alumni Evenings titulada «Making your mind matter». A cada segon el cervell s’està modificant a causa de la creació i la destrucció de connexions... View Article

June 2, 2015 12:34 pm