5 tips… del Chapter ESADE Alumni The Netherlands

May 30, 2017 5:33 pm

Borja Varela (IP&IT 05), president del Chapter ESADE Alumni The Netherlands, explica que en un país com Holanda, on molts antics alumnes passen uns quants anys abans del seu nou destí, és bo comptar amb un Chapter madur que involucri gent nova periòdicament.

1.- Com a president del Chapter The Netherlands, quins objectius t’has marcat?

L’objectiu principal és assentar les bases perquè el Chapter sigui sostenible en el temps. Membres del Chapter estan col·laborant per organitzar cada vegada més activitats. Els antics alumnes a Holanda, a part dels locals, evidentment, són de moltes nacionalitats i, per això, resulta essencial aprofitar el caràcter dinàmic i les rotacions d’alumni entre països. A més dels esdeveniments socials que organitzem, un parell de cops l’any preparem també sessions amb panelistes sobre temes professionals d’actualitat. Hem tocat àrees com el màrqueting digital o la gestió de la innovació. M’agradaria veure com fem un pas més i, a part d’esdeveniments puntuals, s’estableixen durant l’any projectes que incentiven la cooperació i el contacte habitual entre antics alumnes com, per exemple, projectes emprenedors empresarials o de suport a ONG.

2.- Per què vas decidir assumir aquest repte? Quines satisfaccions t’aporta?

Personalment, gaudeixo quan els projectes tiren endavant. Els antics alumnes tenen molt talent i hi ha professionals amb perfils molt variats. Aquesta riquesa de coneixement s’hauria d’aprofitar. A part d’esdeveniments socials, hem vist que hi ha altres oportunitats. Holanda és un país relativament petit amb una gran concentració d’empreses holandeses i estrangeres amb activitats internacionals. És fàcil conèixer gent amb experiències molt variades. M’agradaria veure que aquesta oportunitat no es desaprofita i que el Chapter serveix com a suport per a nous projectes i per conèixer gent amb la qual compartir experiències.

3.- Quin paper juga el Chapter per als alumni d’ESADE que resideixen a Holanda? Quines particularitats presenta Holanda per a expatriats?

Com he comentat, Holanda és un país amb una gran concentració d’empreses, però a més moltes d’elles tenen activitats a nivell global europeu. Hi ha una gran capacitat tecnològica, amb centres educatius i d’investigació de referència en àrees d’enginyeries i ciències. La qualitat de vida és òptima a escala personal. Per altra banda, es veu un flux constant de talent en una àrea geogràfica relativament petita, cosa que facilita la interacció amb moltes empreses i projectes. L’objectiu seria que el Chapter servís com a facilitador en aquest procés. El Chapter pot ser útil igualment per als alumni d’ESADE acabats d’arribar que busquen ampliar la seva vida social amb gent amb interessos similars, o perquè alumni amb inquietuds o preguntes obertes en l’àrea professional es puguin ajudar els uns als altres a l’hora de tirar projectes endavant.

4.- Com d’important és mantenir el vincle amb altres antics alumnes quan canvies de residència?

La gran majoria dels alumni que arriben a un nou destí internacional no hi tenen contactes personals —a part de la  família— o professionals —a part dels nous companys de feina—. Això no passa, evidentment, amb els alumni locals. No obstant això, per a la resta el valor de la xarxa és, des del meu punt de vista, molt important, ja que et dona el primer suport possible quan arribes al país. És probable que pel fet de ser un alumni d’ESADE comparteixis molts interessos amb alguns membres del Chapter. Tenir ESADE com a element en comú obre una conversa per poder aprendre els uns dels altres. L’intercanvi d’informació és molt útil, especialment durant els primers mesos. Un cop assentat, el que és interessant és sortir de la teva àrea laboral i social diària i conèixer gent nova a través del Chapter.

5.- Quines activitats desenvolupa el Chapter i quines són les que tenen més acceptació? Com s’aconsegueix involucrar la gent?

Cada vegada organitzem més esdeveniments socials, senzillament perquè la gent es conegui i s’acostumi a veure’s més sovint. Fa poc, s’han afegit més membres a la junta i això facilita molt l’organització d’esdeveniments. És clau que segueixi arribant gent nova per al futur del Chapter. A molts dels antics alumnes els interessen, en general, els esdeveniments en els quals s’aporta algun tipus de contingut, de presentacions, etc. Intentem combinar la part professional i social en tots aquests esdeveniments.
La involucració neix dels membres. El Chapter intenta simplificar al màxim els processos perquè els membres el vegin com un canal àgil i útil per expandir la seva visió professional i personal.

Save

Save

Save