A les portes de la quarta revolució industrial

October 28, 2015 2:58 pm

Endesa

José Bogas, CEO d’Endesa, va protagonitzar el passat 14 d’octubre a Madrid la nova sessió dels Desayunos ESADE titulada «Un nou concepte de client com a centre de gravetat del servei elèctric».

La irrupció de les noves tecnologies i la digitalització creixent de la societat estan situant els clients al centre de gravetat del servei elèctric. Per això, Endesa està fent un procés profund d’evolució del model de relació amb els consumidors.
Després de la presentació de Juan Faine, director de Bluecap, i Pedro Navarro (MBA 67), vicepresident executiu del Patronat de la Fundació ESADE, José Bogas, CEO d’Endesa, va explicar que «l’economia actual es basa en la informació, i la societat, en el coneixement». Així, si el telèfon va trigar setanta-tres anys a arribar al 90% de la quota de mercat i l’automòbil, setanta-cinc anys, el telèfon mòbil no n’ha trigat més de vuit. Per tant, un dels temes destacats de la jornada va ser el paper del client, que s’ha convertit en l’epicentre de l’empresa avui. Un client que, com diu Bogas, «és més actiu i amb el qual s’ha de construir una nova relació, perquè no compra productes, sinó experiències, i les vol immediatament i no només en el moment de l’adquisició, sinó també quan fa una reclamació o parla amb altres usuaris, i vol ser únic».
«Molta gent pensa que el sector de l’energia és el més estable i que pràcticament no ha canviat, però la realitat no és així de cap manera. Hem hagut de superar molts reptes i ara se’ns en plantegen altres de molt diferents: volem ser una empresa digital», va explicar Bogas. Els reptes a què s’ha referit el conseller delegat d’Endesa van ser, al seu moment, «la dificultat d’emmagatzemar energia, la seguretat del subministrament, la creació de grans xarxes, la cerca de l’eficiència de les centrals i la diversificació de les energies primàries». A aquests reptes, s’hi va afegir, l’any 1997, la comercialització i, ara, passats els primers anys del segle XXI, la digitalització.

‘Go digital, Be digital’

Per afrontar el futur, José Bogas va esmentar diverses iniciatives transversals i departamentals que ha agrupat en dos grans eixos d’actuació: l’anomenat Go digital, que consisteix en noves propostes de valor i canals, i el Be digital, que es basa en la digitalització dels processos interns, com la venda, la contractació, la facturació, el cobrament… «Tenim la gran oportunitat d’orientar l’energia de forma diferent», va assenyalar, i va recordar que «el client ha esdevingut també productor i intervé tant en l’emmagatzematge com en el transport, de manera que cal considerar-lo una empresa més».
En aquest sentit, el conseller delegat d’Endesa considera que el reial decret que regula l’autoconsum, «si bé és una solució de compromís, permetrà desenvolupar un marc normatiu més ajustat a les necessitats reals del consumidor».

The gallery was not found!