«A Saba treballem per ser un referent tecnològic»

May 24, 2016 4:51 pm

Josep Martínez Vila (MBA 91), conseller delegat de Saba

Davant d’un futur en el qual la innovació, la cartera de productes i serveis, el desenvolupament del canal digital i l’activitat comercial seran clau per ser referents i competitius, diferenciar-se de la resta dels operadors i atendre els clients cada vegada més exigents en la recerca de la qualitat és l’objectiu de Saba. Una aposta que reforça el seu lideratge.

Saba és un operador industrial de referència en la gestió d’aparcaments i parcs logístics amb una plantilla de més de 1.300 persones. Quins són els valors que aprecien més els seus clients? Com es gestiona a Saba la diferenciació i la fidelitat?

Avancem apostant per mesures que potenciïn noves fórmules comercials, especialment en el terreny digital, com també el reforç de la innovació i dels nous productes i el desenvolupament de noves tecnologies aplicades als aparcaments, per millorar la satisfacció dels nostres clients. Un exemple clar és el VIA T. El 2015, Saba va tancar l’exercici amb un total de 5,6 milions de moviments fets amb VIA T als aparcaments de la xarxa de la companyia, un 38% més que en l’anterior exercici.

Quins són els elements que marquen el negoci d’aparcaments? I els principals reptes?

Crec que és aquesta mateixa diferenciació de la qual parlàvem, el valor afegit, la qualitat del servei i dels nous productes els fets que ara mateix marquen les regles del joc en el sector. La nostra realitat és ara més tecnològica, interconnectada, eficient, canviant i en contínua transformació. I ens hi hem d’adaptar.
Els reptes que cal assumir, i que són cap als quals camina Saba, passen perquè les empreses siguin referents i millors. En aquest capítol, s’inclou per exemple, un permanent esforç per millorar les condicions, no solament tecnològiques i comercials, sinó també físiques dels nostres aparcaments, per aconseguir el millor confort per als nostres clients. Així hem augmentat la lluminositat amb un nou tipus de pintura més clara, hem «dibuixat» les places amb rectangles, amb la qual cosa aconseguim més disciplina en l’aparcament i una major amplitud de les places, i ara més recentment estem instal·lant un nou sistema de guiatge de vehicles (llums verds i vermells que indiquen quan una plaça està lliure), amb el qual s’ha incorporat un nou llum blanc complementari a la zona de l’estacionament, per millorar-ne la visibilitat. I tot això sota l’eficiència energètica, gràcies a la il·luminació LED. També vull destacar el nostre Centre d’Atenció al Client (CAC), al quan tenim connectats més de 100 aparcaments i que engloba tasques tant de gestió remota com les comercials de call center, per atendre adequadament els nostres clients. És un element diferenciador.

Quantes places d’aparcament gestiona l’entitat i en quina tipologia d’aparcaments?

Saba és un operador industrial de referència en el desenvolupament de solucions en l’àmbit de la mobilitat urbana. Amb presència en 5 països –Espanya, Itàlia, Portugal, Xile i Andorra–, la companyia gestiona 194.000 places d’aparcament distribuïdes en 370 centres o aparcaments. Saba incorpora una visió de llarg termini i de compromís amb els actius que gestiona i amb les administracions amb les quals col·labora. El nostre cicle de vida és el dels actius que gestionem, en molts casos sota concessió (més de 100.000 places d’aparcament); en d’altres, en propietat, que es complementen amb actius en lloguer i de gestió per a tercers, però en tots prestant un servei públic i a llarg termini. És a dir, la visió de Saba és industrial.

Quines especificitats impliquen les col·laboracions amb Aena i Adif? I l’adjudicació de Bamsa?

El contracte de gestió dels aparcaments de 14 aeroports (lot mediterrani) de la xarxa d’Aena, que sumen més de 57.700 places, ens ha proporcionat un avantatge competitiu i l’experiència en la gestió d’economies d’escala i complexes tipologies d’aparcaments. Amb tot, Aena se n’ha reservat la gestió comercial. El contracte de lloguer i explotació dels aparcaments a les 51 estacions de ferrocarril d’Adif, amb un total de 22.700 places en 72 centres, ens ha permès innovar i potenciar la nostra capacitat de gestió operacional, tècnica i comercial, amb un impacte significatiu en l’augment de perímetre. En aquest cas particular, hem dut a terme accions concretes de millora del servei, com ara canviar tota la tecnologia, amb una inversió de 10 milions.
Finalment, l’adjudicació el novembre del 2014 del 60% de la companyia mixta Bamsa, que ara gestiona 19 aparcaments i que acabarà gestionant 26 aparcaments a Barcelona amb un total de 12.555 places i per un període de 25 anys, constitueix una operació de col·laboració publicoprivada que entronca amb la nostra naturalesa concessional i de vinculació al territori. Això ens permet dissenyar una proposta per a la gestió de la mobilitat dels centres urbans, com també reforçar les relacions amb l’Ajuntament de Barcelona i, així mateix, el futur de la companyia.

Com a empresa de referència del seu sector a Espanya, i un dels cinc grups europeus més grans, amb presència a 5 països, quins són els objectius d’expansió internacional?

El creixement és un dels nostres vectors d’activitat i insistirem en la identificació d’oportunitats i la diversificació geogràfica per tal de relativitzar els riscos. Tot, per convertir-nos en una companyia líder i de referència en el nostre sector a nivell internacional. Estudiem projectes en aquells països on estem presents, tot reforçant la nostra presència i aprofitant economies d’escala i, pel que fa a nous països, no hem amagat mai que Europa Occidental, Amèrica del Sud de manera selectiva i els Estats Units estan dins del nostre radar. El 2015 vam adquirir la companyia portuguesa CPE, la quarta companyia privada d’aparcaments a Portugal, que suposa per a Saba un avanç tant quantitatiu com qualitatiu de gran abast pel seu posicionament estratègic: 19 aparcaments, quasi 10.000 places i una vida mitjana concessional d’uns 30 anys.

És la mobilitat un element clau en la seva política d’RSC?

És una línia d’actuació principal. Saba, com a operador industrial de referència en el desenvolupament de solucions en l’àmbit de la mobilitat urbana, treballa per un nou model de mobilitat sostenible centrat a construir ciutats i comunitats inclusives, segures, resilients i sostenibles. Per a Saba, l’aparcament és un element clau en la cadena de valor de la mobilitat urbana i pensem que el gran objectiu de les ciutats ha de ser l’optimització de la gestió de la mobilitat. S’ha de comptar amb una xarxa prou extensa d’aparcaments, perseguir la sostenibilitat, buscar l’eficiència del desplaçament i, en general, de la mobilitat, aprofitar la innovació tecnològica i comptar amb la intermodalitat dels diferents sistemes de mobilitat. Precisament aquesta és la clau de la proposta de mobilitat de la companyia i la base, per exemple, del projecte de Bamsa: la capacitat de gestió en xarxa dels aparcaments de les zones cèntriques, la reducció de la congestió i la millora de la mobilitat, amb més informació (app de Saba i WiFi als aparcaments per planejar desplaçaments) i millor accés (VIA T), la intermodalitat, la qualitat en el servei i la sostenibilitat.

Saba també desenvolupa des de fa anys actuacions dirigides a potenciar la sostenibilitat i la cura del medi ambient: places de recàrrega de vehicles elèctrics, zones ecosaba, il·luminació LED. Podria explicar la política mediambiental de la companyia?

A Saba duem a terme un esforç continuat per identificar les millors pràctiques en termes d’eficiència energètica, amb la introducció de la il·luminació eficient (lluminàries LED). En tres anys, s’han substituït més de 30.000 punts de llum en uns 74 aparcaments. Aquest esforç permetrà reduir en 2.000 tones per any les emissions de CO2, a més d’aconseguir un estalvi en el consum d’il·luminació d’un 55%. Si fem també un balanç quant a la petjada de carboni, ens trobem que en els darrers tres anys Saba ha reduït en un 13% les emissions de CO2, en termes comparables.

Com defineix el seu estil de direcció? Quines són les qualitats que més valora en el seu equip?

Des que es va crear el 2011, la companyia ha estat fidel a una filosofia i a una manera d’actuar, sustentada en una cultura de servei al client i en l’ambició per satisfer les expectatives dels nostres accionistes i de la comunitat en general. Valoro aquest equip humà, el que configura Saba i que dia a dia exercita una actitud que equilibra exigència, responsabilitat i honestedat amb els proveïdors, responsabilitat davant dels nostres clients, implicació sincera amb les institucions dels països on operem i, en general, esforç per ser part activa en el progrés de la societat.

Quins records té d’ESADE i què ha aportat a la seva trajectòria professional?

Si he de resumir a grans trets el record del meu pas per ESADE ho centraria, primer, en la visió acadèmica en profunditat i de qualitat que em va aportar, la solidesa de les seves bases. En segon lloc, caldria destacar el caràcter pluridisciplinari, l’heterogeneïtat de perfils professionals amb els quals vaig coincidir i amb els quals vaig poder impulsar i enriquir un debat viu des de la reflexió, el coneixement i la capacitat de superació. En el transcurs de l’MBA vaig tenir la gran oportunitat de conèixer i poder aprofundir en altres vessants professionals diferents del meu, més vinculat a la formació i a una esfera més econòmica, i compartir així experiències i visions des d’un àmbit més comercial, de producció o de recursos humans, per exemple.