Assemblea General d’Esade Alumni

November 28, 2019 12:40 pm

El passat 26 de novembre va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària d’Esade Alumni per presentar i aprovar la memòria d’activitats, els comptes i la gestió de la Junta Directiva durant l’exercici 2018-2019, així com la renovació de dues vocalies i la presentació del pressupost per a l’exercici en curs. Maite Barrera (Lic&MBA 98), presidenta d’Esade Alumni; Xavier Sanchez (Lic&MBA 97/AMP 08), director d’Esade Alumni; i Ignasi Rafel (MBA 94), secretari general de la Junta Directiva, van ser els responsables de dirigir l’assemblea.

Memòria d’activitats

Després de la benvinguda oferta als presents, Maite Barrera va analitzar els grans reptes que haurà d’encarar l’associació i va destacar la importància de treballar per a la seva sostenibilitat en el temps, buscant noves vies de finançament i tenint en compte que la xarxa d’antics alumnes és cada cop més internacional, així com els interessos de les noves generacions. Maite Barrera va explicar l’objectiu que declara Esade Alumni de ser definida com una associació d’utilitat pública: «Suposaria un gran orgull per a nosaltres i una satisfacció que es reconegués que la nostra activitat es trasllada més enllà dels antics alumnes d’Esade i s’obre a tota la societat», va comentar.

Xavier Sanchez va realitzar l’exposició de la memòria d’activitats fent referència a les 4 línies estratègiques del pla Be connected. Respecte a l’objectiu Get involved, que busca la involucració activa de l’alumni oferint noves fórmules de participació, i on s’han creat els nous clubs Senior Club, Young Commission i Women Empowerment, i s’ha millorat la segmentació dels esdeveniments.

Pel que fa al pilar Be global, Xavier Sanchez va destacar l’activitat d’enfocament global dels 72 Chapters internacionals que aquest curs han realitzat 283 activitats amb 4.764 assistents, i va explicar la petició que s’ha fet als clubs de fer actes que responguin a temàtiques i interessos globals i fins i tot que anualment un dels actes al campus de Barcelona o de Madrid es faci en anglès. També va explicar que el nou chatbot «DianE» permet un enfocament omnicanal, com assistent d’Esade Alumni Careers, per oferir recursos i guiar els alumni a escala internacional que permetrà l’escalabilitat del servei; el llançament de la nova web i el nou CRM faciliten obtenir un coneixement 360º de cada alumni, millorant el servei i l’atenció al client.

Pel que fa al pilar Connected to society és d’especial rellevància l’activitat d’Alumni Social, que aquest curs ha dut a terme 10 projectes desenvolupats amb Esade SUD al programa Together i ha realitzat 12.000 hores de consultoria. Un altre nou servei que es va destacar és el servei Corporate d’Alumni Entrepreneurship, que facilita la selecció i contacte de startups filtrades segons els interessos d’una empresa que vulgui introduir-se en l’ecosistema emprenedor. Finalment, Xavier Sanchez va subratllar les millores en el governance per millorar les normes internes de funcionament de tots els òrgans d’Esade Alumni, així com la dedicació al projecte Companies Network per incrementar les relacions de caràcter bidireccional amb el món empresarial.

Balanç econòmic

Pel que fa als comptes anuals, Esade Alumni ha tancat el curs 2018-2019 amb un resultat de 5.508 euros, les partides dels quals es distribueixen en un 72% a ingressos per quotes i un 28% a ingressos d’explotació, amb una adaptació entre les despeses i els ingressos per aconseguir un pressupost equilibrat. Pel que fa al pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici 2019-2020, també es va presentar un pressupost equilibrat, tot i que hi ha una previsió per poder augmentar els ingressos buscant noves fórmules d’ingressos. Quant a les quotes, la quota mitjana per soci ha estat de 148 euros i aquest nou curs s’aplicarà un increment del 2% en línia amb els nous serveis oferts.

Després de l’aprovació per unanimitat de la memòria d’activitats, els comptes i la gestió de la Junta Directiva el 2018-2019, i els pressupostos per al 2019-2020, es va aprovar per unanimitat fer la petició que Esade Alumni sigui declarada «Associació d’Utilitat Pública» basant-se principalment en l’activitat social i de suport als emprenedors que es porta a terme. Després d’això, va tenir lloc la renovació parcial de la Junta Directiva segons els articles 11 i 12 dels Estatuts, pels quals van ser elegits els membres de la candidatura conjunta formada per Carmina Ganyet (EVV 03), Directora General Corporativa de Colonial i vicepresidenta del Club Immobiliari Esade Alumni i Belén Moreu (MBA 99), HR Senior Director de PepsiCo South West Europe i membre de la junta del Club DPO Esade Alumni, així com la modificació de l’article 12 dels Estatus, que redueix els mandats dels membres de la Junta Directiva de 5 a 4 anys. Un cop acabades les presentacions, es va procedir al torn de precs i preguntes, amb el qual va finalitzar l’esdeveniment.