Assemblea General d’Esade Alumni

December 21, 2020 3:39 pm

El proppassat 16 de desembre, va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària d’Esade Alumni per presentar i aprovar la memòria d’activitats, els comptes i la gestió de la Junta Directiva durant l’exercici 2019-2020, així com la renovació de dues vocalies i la presentació del pressupost per a l’exercici en curs. Maite Barrera (Lic&MBA ‘98), presidenta d’Esade Alumni; Patricia Valentí (MBA ‘02 / Promociona ‘17), directora d’Esade Alumni; Ignasi Rafel (MBA ‘94), secretari general de la Junta Directiva, i Oriol Pinya (Lic&MBA ‘95) van ser els responsables de dirigir l’Assemblea.

Memòria d’activitats

Després de la benvinguda als presents, la presidenta va iniciar l’Assemblea destacant la incidència que ha comportat la COVID-19 per al desenvolupament de les activitats d’Esade Alumni. Va explicar que, per a aquest curs, s’ha establert una organització seguint les directrius del Pla estratègic, que fa èmfasi en els quatre eixos principals en què es basa el Pla estratègic d’Esade Alumni: Get Involved, Be Global, Connected to Society i Esade Engagement & Contribution.

L’eix Get Involved tenia com a objectiu involucrar i fer participar més els antics alumnes en l’associació (cosa que es va exemplificar amb casos d’èxit com la participació a juntes, els premis Tesines, el nou Club de Consellers, etc.). Patricia Valentí va resumir l’adaptació i actualització de la proposta de valor i com tots els clubs i les àrees d’Alumni en menys d’una setmana van passar tota l’activitat i els serveis programats al format online, amb una mitjana de 50 activitats al mes.

Respecte a l’objectiu Be Global, s’ha acompanyat les 84 juntes de chapter, s’han incrementat el nombre d’usuaris web i les visites al content hub (que es va decidir obrir-lo per a estar presents i ajudar tota la comunitat d’Alumni en aquest moment tan vulnerable).

Pel que fa al tercer pilar, Connected to Society, es va destacar la importància de les àrees Social i Emprenedors dins de la línia estratègica d’Esade Alumni, i es va recalcar la gran feina dels 290 voluntaris de Consultors Solidaris. A l’inici de l’any, es va poder fer el llançament del Fòrum de Patrons, una iniciativa per potenciar el col·lectiu d’alumni als òrgans de govern d’entitats socials. Quant a Emprenedors, l’activitat tampoc no ha cessat: s’han atès 450 projectes i s’han invertit 3,5 milions.

En la línia Esade Engagement & Contribution, es van llançar nous programes ExEd online per facilitar la formació contínua dels alumni (eSports, legal tech i estratègies d’omnicanalitat i e-commerce), amb una molt bona resposta, i es va treballar en la coordinació i el suport amb una nova campanya de fundraising.

Finalment, cal assenyalar que, en el context viscut, Esade Alumni ha volgut ser més que mai l’altaveu dels alumni, destacant la seva gran participació.

Balanç econòmic

Pel que fa als comptes anuals, Esade Alumni ha tancat el curs 2019-2020 amb un resultat positiu, les partides del qual es distribueixen en un 82% a ingressos per quotes i un 18% a ingressos d’explotació, amb una adaptació entre les despeses i els ingressos per tal de tenir un pressupost equilibrat. La diferència significativa ha estat deguda a la cancel·lació de les Jornades Anuals i dels actes presencials des del març.

Quant al pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici 2020-2021, s’espera seguir en la mateixa línia, essent prudents davant del nou context social que es presenta enguany, de manera que no hi haurà grans moviments ni de quotes ni de balanços. Cal destacar que la comunitat d’Esade Alumni cada vegada és més global, per la qual cosa tota la inversió digital ha vingut per quedar-se.

Renovació Junta Directiva d’Esade Alumni

Després de l’aprovació per unanimitat de la memòria d’activitats, els comptes i la gestió de la Junta Directiva del 2019-2020 i els pressupostos per al 2020-2021, va tenir lloc la renovació parcial de la Junta Directiva segons els articles 11 i 12 dels Estatuts. Van ser triats els membres de la candidatura conjunta formada per David Cerqueda (ADE i Lic&MBA ‘98) CDO i director executiu de Diversificació del Grup Godó de Comunicació, i Josep Salvatella (EMBA ‘04), fundador i CEO de RocaSalvatella.

Finalment, es va presentar i va aprovar la modificació de l’article 5 dels Estatuts d’Esade Alumni i, una vegada acabades les presentacions, es va procedir al torn obert de paraules, amb el qual es va cloure l’Assemblea.