Assemblea General Ordinària i Extraordinària ESADE Alumni

December 4, 2018 10:08 am

El passat 27 de novembre va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària d’ESADE Alumni per presentar i aprovar la memòria d’activitats, els comptes i la gestió de la Junta Directiva durant l’exercici 2017-2018, així com la renovació de quatre vocalies i la presentació del pressupost per a l’exercici en curs.

Maite Barrera (Lic&MBA 98), presidenta d’ESADE Alumni; Oriol Pinya (Lic&MBA 95), tresorer; i el director d’ESADE Alumni, Xavier Sanchez (Lic&MBA 97/AMP 08); van ser els responsables de dirigir l’assemblea, en què es va presentar l’activitat de l’associació. Com que l’oferta de valor personalitzada, el lifelong learning, la digitalització, la globalització i la relació societat-empresa són les principals línies estratègiques del curs 2017-2018, els reptes s’han centrat en la creació d’una aposta de valor personalitzada, un pla de fidelització o el reposicionament del Servei de Carreres Professionals, entre altres.

Memòria d’activitats

Després de la benvinguda que Maite Barrera va oferir als presents, Xavier Sanchez va realitzar l’exposició de la memòria d’activitats fent referència a la primera de les línies estratègiques de l’associació, l’oferta de valor per a cada persona, i va destacar la celebració de més de 800 esdeveniments repartits en més de 80 ciutats amb bona valoració dels participants, tal com acrediten les enquestes de satisfacció realitzades de manera sistemàtica a cada acte. «També s’han aconseguit celebrar 167 actes personalitzats per àrees d’interès o nivell professional, i s’ha creat un Equip de Fidelització amb l’objectiu de millorar l’atenció al soci i al futur soci», va explicar.

Pel que fa a la segona línia estratègica, el lifelong learning, l’associació ha reposicionat el Servei de Carreres Professionals, que ja ha fet 852 entrevistes d’orientació laboral i 91 d’orientació jurídica, i compta amb 4.432 alumni actius al portal de Carreres Professionals. Quant a la digitalització, s’ha llançat una nova aplicació per millorar la comunicació i inscripció als esdeveniments, així com un nou directori d’alumni que és com un mapa que en permet la geolocalització. «Després de la implementació el curs anterior de l’eina de màrqueting automatitzat, seguim amb la comunicació personalitzada, que ens permet poder analitzar les ràtios d’obertura i clics, amb un 25% d’obertures i un 9% de clics, resultats molt per sobre de la mitja del mercat», va concretar Xavier Sanchez.

La globalització, quarta línia estratègica, mostra un creixement del 4% en el nombre de socis internacionals. I els Chapters Internacionals ESADE Alumni han passat de 67 a 72, amb actes que han augmentat un 3% respecte a l’exercici anterior.

ESADE Alumni també està compromesa amb la innovació i posa el talent dels antics alumnes al servei de la societat. En aquest sentit, destaquen els nous socis, com les campanyes de crowdfunding, ofertes per Alumni Social, i els 25 projectes d’emprenedoria finançats per un import de 4,9 milions d’euros a través d’ESADE BAN.

Balanç econòmic

Oriol Pinya va exposar els comptes anuals de l’associació i va destacar un 6% d’ingressos més que l’any anterior —els ingressos per quota són un 71% del total—. El resultat de l’exercici ha sigut de 18.903 euros.

Pel que fa al pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici 2018-2019, així com a les quotes aplicables per a aquest període, «s’ha elaborat un pressupost equilibrat i prudent que preveu un lleu creixement d’associats», va comentar Pinya. En aquest sentit, es va aprovar per unanimitat la proposta de quotes que contempla, a més de les actuals, una nova quota Excellence amb serveis premium.

Després de l’aprovació, per unanimitat, de la memòria d’activitats, els comptes i la gestió de la Junta Directiva el 2017-2018 i els pressupostos per al 2018-2019, va tenir lloc la renovació parcial de la Junta Directiva segons els articles 11 i 12 dels Estatuts, i es van nomenar els membres de la candidatura conjunta formada per Raúl Andrés Díaz-Varela (Lic&MBA 92), Javier Faus (MBA 95), Jordi Gallés (Lic&MBA 95) i Joaquín Uriach (MBA 94).

Un cop es van acabar les presentacions, es va procedir al torn de precs i preguntes, amb què va finalitzar l’acte.

Save

Save

Save