‘Blockchain’: coneguem una mica més el motor de la pròxima revolució d’Internet

February 28, 2018 7:20 pm

Quan Satoshi Nakamoto (àlies que va utilitzar el creador del ‘bitcoin’, de qui encara es desconeix la identitat real) va publicar el 2008 el seu ‘whitepaper’ sobre el ‘bitcoin’ (sistema ‘peer-to-peer’ de criptodivises), ningú no es podia imaginar que la tecnologia ‘blockchain’ també s’estava presentant al gran públic.

Aquesta tecnologia promet, 10 anys després de la seva posada en escena, una revolució industrial a tots els nivells a l’era d’Internet. En aquest sentit, és important destacar que la tecnologia blockchain va molt més enllà de la creació de criptomonedes digitals, com la ja mencionada bitcoin. De fet, el seu atractiu principal resideix en el fet que permet fer transaccions de qualsevol tipus i de manera fiable, segura, no modificable a posteriori i descentralitzada, amb traçabilitat i sense necessitat d’intermediaris. És a dir, la tecnologia blockchain, que reduïda a un concepte molt simplificat seria com un llibre de registres de transaccions digitals, implicarà noves fórmules de treball que tindran un impacte en tots els sectors que coneixem i modificaran models de negocis. Potencialment, aquesta nova tecnologia optimitzarà processos, reduirà despeses i temps, i generarà noves maneres d’interacció entre tots els stakeholders d’una companyia i, en general, noves regles de joc.

Els avantatges mencionats anteriorment estan animant directius, empresaris i emprenedors a provar i a analitzar l’impacte de la blockchain al sector logístic, mèdic, financer, d’assegurances o de les cadenes de muntatge; fins i tot se’n veuen indicis d’aplicacions al tercer sector i a l’àmbit legal. Com a reflex del seu potencial, només al sector financer ja hi ha un 15% de les institucions financeres globals que utilitzen tecnologia blockchain. 

Algunes aplicacions que es comencen a fer gràcies a la blockchain:

1. Smart contracts: són programes de software que recullen les condicions d’un contracte entre les parts i s’emmagatzemen a la blockchain, amb la particularitat que s’autoexecuten quan es compleixen una sèrie de condicions especificades al mateix contracte. D’aquesta manera, s’eviten els intermediaris i s’alleugereixen les despeses i els retards burocràtics, així com qualsevol tipus d’interferència per part de tercers.

2. Seguiment de la cadena de subministraments i prova de procedència: companyies com Everledger ja utilitzen la tecnologia blockchain per fer aquest tipus de seguiments i garantir la procedència de diversos productes: des d’ingredients alimentaris o productes de l’agricultura fins a diamants, obres d’art i, pràcticament, qualsevol cosa que ho requereixi.

3. Serveis de notaria: permet verificar l’autenticitat de qualsevol document que s’hi hagi registrat, amb la qual cosa ja no es necessita que una autoritat centralitzada o un tercer el certifiqui. Stampery i Block Verify són dues companyies que utilitzen la blockchain de bitcoin per verificar tot tipus de coses, des de correus electrònics i documents fins a productes farmacèutics.

4. Gestió d’identitats: la tecnologia blockchain permet als usuaris crear la seva identitat digital a prova de manipulacions. Ja hi ha algunes companyies que ofereixen aquest tipus de serveis, com Keybase o ShoCard.

5. Registre i verificació de dades: la blockchain permet emmagatzemar qualsevol altre tipus d’informació i genera, així, un registre distribuït inalterable, molt més segur que les bases de dades tradicionals, que han de ser gestionades per tercers. Empreses com Tierion o Factom ja ofereixen aquest tipus de serveis. Les seves possibilitats són enormes, tant al sector empresarial com al públic: clíniques i hospitals, registre de la propietat, registre de naixements i defuncions, etc.

Per totes les possibilitats mencionades anteriorment, per la seva potencialitat i per tal de fer la tecnologia blockchain més accessible a tota la xarxa ESADE Alumni, des del Club d’Innovació ESADE Alumni, apostem per un cicle de blockchain. Aquest cicle ja es va iniciar el 29 de novembre passat a Barcelona, amb el títol «L’efecte blockchain i les criptodivises: el futur dels diners?». S’hi va aprofitar per donar a conèixer les diferents criptodivises que existeixen, la seva operativitat i com invertir-hi, entre altres temes. El pròxim esdeveniment del cicle es farà a Madrid el 13 de març vinent amb el títol «Blockchain per a principiants», on aprofitarem per explicar els seus inicis, les seves utilitats i el seu impacte a tots els nivells d’una manera fàcil i comprensible, per mitjà de casos reals, compartits per empreses i experts de primer nivell.

T’has qüestionat algun cop com afectarà la blockchain a la teva vida personal i professional?

Save