Chapter ESADE Alumni Zurich

February 28, 2018 7:23 pm

Per a Manuel Morales (EMBA 11), Senior Manager Business Development de SG i president del Chapter ESADE Alumni Zurich, els objectius estratègics del Chapter són crear una xarxa de contactes poderosa entre els alumni, el reconeixement de la marca ESADE a la regió, en especial a les empreses, i l’associació amb altres entitats similars.

-Per què vas decidir assumir el repte de la presidència del Chapter? Què t’aporta aquesta experiència?

Quan vaig arribar a Zuric, vaig tenir l’ocasió d’organitzar algun esdeveniment per al Chapter. Em va agradar molt organitzar-los i el fet de poder conèixer persones estupendes amb qui mantinc relació encara avui dia. Amb el temps, vaig rebre una trucada del director d’ESADE Alumni en què m’oferia l’oportunitat de presidir el Chapter. Vaig decidir aprofitar l’ocasió que em brindaven. Des d’aleshores gaudeixo de la presidència d’un equip d’una gran qualitat humana, molt preparat i amb moltes ganes d’aconseguir nous reptes.

-Què creus que busquen els alumni que acudeixen al Chapter?

Opino que, en essència, busquen dues coses: l’actualització acadèmica i professional a través de les diverses conferències i esdeveniments que organitzem periòdicament i, sobretot, networking personal i professional.

-Quina és la teva experiència internacional?

Durant l’experiència professional a Espanya, vaig mantenir relacions internacionals de manera esporàdica, tant a la fase de consultoria com a la de desenvolupament de negoci. A nivell personal, els meus pares sempre van procurar que estiguéssim en contacte amb persones d’altres cultures, amb qui poder enriquir la nostra ment, ja fos a través de viatges familiars, ja fos mitjançant el contacte constant amb amistats de diferents orígens. Tot això va facilitar que durant la carrera participés a AIESEC, una associació universitària juvenil de caràcter internacional. Allà estàvem en contacte amb estudiants de més de 100 països. Actualment, fa uns 5 anys que estic a Zuric, una ciutat amb un alt percentatge d’internacionalització de la població. I puc afirmar que la majoria de les nostres amistats no són d’origen hispà.

-Com és actualment la teva vida a Zuric? Quines oportunitats professionals ofereix aquesta ciutat?

Zuric ofereix un mercat laboral ampli. Gràcies a l’estabilitat economicopolítica del país, un gran nombre de multinacionals o ONG tenen representació a Zuric. També és una ciutat amb un nivell d’innovació alt, per la qual cosa el nombre de startups que tenen la seu aquí és molt elevat.  

-Com creus que la Xarxa ESADE Alumni pot ajudar els antics alumnes al seu desenvolupament professional i personal a l’estranger?

En l’àmbit professional, amb conferències i actualització acadèmica i professional. En el personal, amb el contacte amb altres alumni de la regió.

-Quins consells donaries als alumni que estiguin pensant de treballar a l’estranger?

Totes les ciutats tenen una idiosincràsia que les fa especials. Conèixer-la suposa una diferència important a l’hora d’adaptar-se al lloc i a la seva cultura. Comptar amb gent de confiança que ens ajudi a la fase d’arribada fa que les coses siguin molt més senzilles i, per tant, més enriquidores. Considero que aprofitar la xarxa dels Chapters internacionals i els alumni de la zona és una jugada intel·ligent.

-Què significa ESADE per a tu?

ESADE és una escola de negocis de primer ordre a escala mundial. Aquesta qualitat es deu, entre altres aspectes, a tres pilars bàsics: un personal docent altament preparat, motivat, vinculat amb el món empresarial i en actualització acadèmica constant; un personal d’admissions capaç d’aglutinar perfils professionals diversos amb inquietuds i objectius comuns, de manera que s’aconsegueix que l’enriquiment de la formació lectiva es multipliqui de manera exponencial gràcies a la diversitat de companys de classe; i, en tercer lloc, els companys, que a la fi són alumni.

Save

Save

Save

Save