Club Astúries ESADE Alumni

March 31, 2016 9:21 am

foto de perfil

Parlem amb Adriano Mones (MBA 00), president del Club Astúries ESADE Alumni, sobre els objectius del club, que vol fomentar les relacions entre els seus membres, ja sigui de manera presencial o digital.

1.- L’objectiu del club és el foment de les relacions personals i professionals entre els que han compartit una experiència que ha marcat el seu futur. Quina relació mantenen els membres del club entre ells?

El Club Astúries ESADE Alumni té més de 600 socis, amb la qual cosa és difícil respondre en nom de tots. Un grup nombrós de membres del club assisteix amb freqüència als actes que organitzem, generalment, amb caràcter bimensual, i és en gran mesura en aquests actes on es cultiven les relacions entre els socis. També utilitzem els grups de LinkedIn d’ESADE Alumni i el Club Astúries, tot i que hem d’incrementar la interactivitat entre els membres i aconseguir que més socis participin en aquest tipus de llocs de trobada.

2.- Quins temes són els que desperten més interès entre els membres?

Durant els últims anys, al club hem orientat el contingut de les sessions a difondre continguts relacionats amb la gestió comercial i el màrqueting, encara que també hem parat atenció a aspectes relacionats amb l’empresa familiar, els reptes de l’empresa al segle XXI, big data i business intelligence. En definitiva, temes que desperten l’interès de qualsevol professional que vulgui estar informat de les tendències actuals i futures del món dels negocis.

3.- Manté el club relació amb altres clubs territorials?

Fonamentalment a la Jornada Anual, encara que també a través de les xarxes socials. És important tenir l’oportunitat de mantenir les relacions existents entre clubs i crear nous vincles, ja que això ens dóna l’oportunitat d’estar al dia dels esdeveniments i ponents que col·laboren amb ESADE Alumni i poder replicar a Astúries activitats que han tingut èxit en altres clubs. En aquest apartat vull destacar el paper que juga l’equip de treball d’ESADE Alumni a Barcelona, ja que tant el director com els col·laboradors són persones compromeses amb l’associació en general i amb el nostre club territorial en particular, i contribueixen amb la seva feina a aquesta interacció entre tots els clubs.

4.- Què implica ocupar el càrrec de president?

Per a mi significa poder mantenir el contacte i la relació amb molts professionals, tant de la nostra regió com de fora, així com conèixer noves persones, ja siguin assistents als esdeveniments o ponents que responen a la nostra crida per participar en les activitats que organitzem. També és important l’oportunitat que dóna el càrrec de mantenir-se ben informat sobre les tendències actuals i futures en management. Un altre aspecte rellevant és poder seguir en contacte amb ESADE Business School i amb alguns dels professors que al seu dia em van formar a l’MBA & MIM que vaig fer entre els anys 1998 i 2000 a Barcelona. Viure a Astúries no facilita aquest tipus de relació, així que el fet de presidir aquesta organització és una oportunitat que seria molt difícil de gaudir si no fos pel fet de presidir el club territorial.

5.- Es planteja el club alguna novetat enguany? Tenen algun objectiu per complir?

Enguany volem provar nous formats a l’hora d’organitzar els esdeveniments. Habitualment les sessions d’ESADE Alumni se celebren a la tarda, després de l’horari habitual de feina, la qual cosa ha funcionat molt bé fins ara, ja que tenim una assistència mitjana als actes de 30 persones. No obstant això, no sabem com funcionarien altres dinàmiques, com esmorzars i tallers de treball, etc.
El gran objectiu per complir és incrementar la participació, tant presencial com digital, en els diferents fòrums que organitzem per fomentar les relacions entre els membres del club. Si comparem el nombre mitjà d’assistents als esdeveniments amb el de membres de l’associació, és obvi que encara tenim molt camí per recórrer.