Club Automoció ESADE Alumni

May 24, 2016 3:12 pm

Parlem sobre el Club Automoció ESADE Alumni amb el seu president, Francisco Roger (Lic&MBA 86), que subratlla el futur prometedor de la indústria de l’automòbil, que es mou ara en un entorn molt incert i alhora interessant des del punt de vista empresarial.

-A qui va adreçat el Club Automoció? Quins beneficis poden trobar els alumni que s’hi inscriguin?

Francisco RogerEl Club Automoció està adreçat a tots aquells professionals que formin part d’ESADE Alumni i que tinguin interès pel sector de l’automòbil en tots els seus múltiples vessants, des de les companyies industrials de fabricació d’automòbils i components fins a les concessionàries dedicades a la distribució, sense descuidar-nos de tots els negocis auxiliars que es mouen al voltant del món del vehicle, com són l’assegurador, el financer, la postvenda, el lloguer de cotxes o el de nous serveis de mobilitat.
Certament, és un sector molt ampli i al club conflueixen professionals de diferents àmbits, sempre relacionats amb el món de l’automòbil, cosa que el converteix en un entorn privilegiat per compartir experiències i establir relacions professionals.

-Quins temes són els que desperten més interès?

Ara per ara, els temes que més interès desperten són els relacionats amb el desenvolupament de noves tecnologies en el món de l’automòbil, com són la superconnectivitat del vehicle, el vehicle autoconduït, l’electromobilitat, els nous sistemes de propulsió, les smart cities, etc.
Certament, resulta impressionant observar la rapidesa amb què canvien els paradigmes del mercat de l’automòbil per l’impacte de les noves tecnologies.

-Quines novetats ofereix el sector de l’automoció a mitjà termini?

L’automòbil s’enfronta a enormes reptes a mitjà termini. Des de l’aparició dels primers automòbils a principis del segle passat, mai abans havíem assistit a una revolució industrial tan profunda com la que es troba ara aquesta indústria. Analitzant amb perspectiva les dades històriques i creuant-les amb les expectatives que en matèria de demografia global s’anticipen (creixement de la població, millora en els nivells de desenvolupament de les regions BRIC, proliferació de les megaurbs, increment de la sensibilitat en matèria mediambiental, canvis de comportament dels clients, etc.) i amb els avenços recents viscuts al sector en matèria d’innovació tecnològica (superconnectivitat, seguretat activa i passiva, autoconducció, ecomobilitat, etc.), no hi ha dubte que el futur de la indústria de l’automòbil és molt prometedor. No obstant això, molts d’aquests reptes no tenen encara una resposta única i clara, i això fa que el sector es mogui ara en un entorn molt incert i, alhora, interessant des del punt de vista empresarial.

-La indústria s’enfronta a reptes com el canvi de comportament del client, la mobilitat sostenible, les tecnologies de la informació… Quins són els reptes principals?

La història ens explica que, en el món desenvolupat, adquirir un vehicle en propietat ha estat un dels somnis dels ciutadans com a senyal inequívoc de prosperitat. El cotxe és una de les inversions més costoses que es duen a terme al llarg de la vida i t’identifica amb un estil de vida, una posició econòmica o un estatus social. El 1965 es van vendre 25 milions de vehicles a tot el món, però, a mesura que la renda per càpita global va creixent, el 2017 s’espera arribar a una xifra de vendes global de més de 100 milions (la demanda d’automòbils s’ha multiplicat per 4 en 50 anys).
Sobre la base de la història del segle XX, no hi ha dubte que el potencial del mercat d’automòbils global per als pròxims 50 anys és enorme. Així, el mercat xinès, que és el mercat més gran del món, té una classe mitjana en contínua expansió, i el seu parc automobilístic és de tan sols 86 automòbils per cada 1.000 habitants, molt lluny dels 918 automòbils per cada 1.000 habitants dels Estats Units, els 614 d’Alemanya o els 542 del Japó (a Espanya també superem els 500 automòbils per cada 1.000 habitants). S’espera que només als mercats de la Xina i l’Índia es comercialitzin més de 50 milions de vehicles l’any 2030. A això, cal afegir-hi que els mercats en països de desenvolupament mitjà (com Indonèsia, per exemple) estan despuntant i que una part molt important del món (principalment a l’Àfrica) està encara amb parcs de menys de 2 automòbils per cada 1.000 habitants. El potencial és enorme.
Tanmateix, hi ha dos interrogants que actualment tenen difícil resposta. D’una banda, hi ha el risc que les noves generacions mostrin un canvi d’actitud i de prioritats a l’hora de decidir si volen adquirir un vehicle en propietat, com d’altra banda algunes enquestes recents estan avançant? No hi ha dubte que factors com ara el creixement demogràfic, el respecte al medi ambient, les limitacions urbanístiques o l’expansió de sistemes de mobilitat alternatius remodelaran les corbes de demanda d’automòbils en el futur. D’altra banda, hi ha un límit de renda mitjana a partir de la qual increments de renda no impliquen necessàriament increments del parc automobilístic? A excepció del que ha passat als Estats Units, la major part dels països del món estabilitzen el creixement del seu parc automobilístic, i el situen en l’entorn dels 600 vehicles per cada 1.000 habitants tan bon punt assoleixen un nivell de renda per càpita del voltant de 30.000 dòlars. Fins a aquest moment el creixement és vertiginós, però a partir d’aquí la corba s’aplana i mostra signes d’esgotament.

-Quin consell donaria als alumni que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en aquest sector?

El sector de l’automòbil és un sector molt dinàmic i innovador, per la qual cosa els alumni que vulguin desenvolupar-hi la seva carrera professional han de procurar estar sempre actualitzats i formats. L’exigència d’una formació de qualitat i contínua als professionals és una constant en totes les grans indústries relacionades amb el món de l’automòbil. Per això, el paper d’una escola de negocis de la qualitat d’ESADE, amb programes de Grau, Postgrau i formació contínua de reconegut prestigi nacional i internacional, és un actiu que ens acompanyarà en tota la nostra carrera i que el sector de l’automòbil valora molt.

-Què significa per vosté ser president del Club Automoció?

És un honor poder contribuir d’alguna forma des del club, amb el suport de tota la seva Junta Directiva, al desenvolupament professional dels alumni que desitgin treballar en el sector de l’automoció, al que estic estretament lligat des de fa molts anys.