Club Finances ESADE Alumni

January 28, 2016 1:51 am

CARRASCOUn objectiu permanent del club i dels membres que formen part de la Junta és intentar acostar als antics alumnes d’ESADE aquells temes o qüestions d’actualitat en el món financer que puguin influir en el seu dia a dia, en la seva planificació a mitjà i a llarg termini o que els ajudin a entendre millor l’entorn en el qual han de prendre decisions. Així ens ho explica Javier Carrasco (Lic&MBA 89), president del Club Finances.

Quins són els temes que desperten més interès entre els alumni que s’acosten al club?

La realitat professional dels alumni de finances és molt àmplia, però hi ha una sèrie de factors que els afecten a tots transversalment i que configuren els focus d’interès per al 2016. M’agradaria destacar-ne tres:
1) La globalització. Allò que passa en una altra part del món o en un mercat determinat influeix cada vegada més en la resta. Només cal veure l’efecte de la desacceleració del creixement de la Xina, la seva influència en els commodities i d’aquests en els països emergents, capítols desafortunats de desestabilització geopolítica.
2) La tecnologia. La manera en què els serveis financers són oferts als seus clients per mitjans electrònics, la manera a través de la qual les noves generacions entenen la seva interacció amb els altres a través de les xarxes socials, la capacitat que tenen determinades plataformes d’oferir els seus productes i serveis a un públic amb el qual no es veurà mai físicament, etc., permet pensar en un enorme repte per a l’economia i les finances del qual ningú no pot ser aliè si no es vol quedar obsolet.
3) La normativitat. Amb la profunda crisi econòmica i social, hem pogut veure com determinats problemes han estat causats per una regulació errònia o inexistent o, possiblement, per la supervisió d’aquesta regulació. Són múltiples les iniciatives que s’estan posant en pràctica des dels diferents àmbits normatius, i un enteniment d’aquestes iniciatives i dels seus efectes serà clau per poder tenir clares les normes del joc en la recerca d’una anhelada seguretat jurídica.

Quins avantatges comporta formar-ne part?

En general tots els professionals i en particular l’alumni d’ESADE entenen que el món està canviant a gran velocitat i que això requereix que estiguin permanentment al dia. La formació i el coneixement no es poden acabar en sortir de les aules, sinó que és necessari actualitzar-se permanentment. El club aporta un complement important de formació i d’actualització als seus membres, fet amb la professionalitat i el rigor que caracteritzen ESADE i amb els quals l’alumni ja està familiaritzat.
Aquest és un avantatge fonamental, l’alumni pot desenvolupar aquest avantatge interactuant amb companys o professionals amb inquietuds similars, i això genera un desitjat networking.
Per últim, el club acosta de nou l’alumni a l’escola i al seu professorat, fet molt apreciat pels membres.

Què destacaria sobre l’impacte dels nous models de finançament?

Les empreses en conjunt continuaran utilitzant el finançament bancari com a principal via per obtenir recursos aliens. Això és així no només per la capil·laritat i comprensió de les institucions financeres sobre la realitat de les empreses, sinó també per l’adaptació necessària que les entitats financeres estan fent sobre la realitat empresarial, amb iniciatives comercials i tecnològiques molt interessants.
D’altra banda, tenim passos molt decisius sobre el finançament en el mercat de capitals. L’emissió de bons, pagarés i productes similars per part d’un conjunt cada vegada més gran d’empreses, ja molt desenvolupats en mercats determinats com el nord-americà, permetrà desenvolupar alternatives financeres a les purament bancàries.
En el capítol de fons propis, l’especialització i la professionalització de fons, societats de capital risc, business angels, crowdfunding i fórmules similars estan permetent créixer i desenvolupar iniciatives empresarials en cada un dels diferents cicles de vida de les empreses.

Amb el finançament com un dels eixos centrals de l’emprenedoria, quin suport ofereix el club als emprenedors?

El club organitza de manera recurrent esdeveniments en els quals es convida a protagonistes de primer nivell en finançament. En aquest sentit, cal destacar l’esdeveniment anual que organitza el club, amb la presència dels principals responsables de risc de les entitats financeres principals del país.

Què li aporta formar part de la Junta Directiva del club?

És un veritable luxe formar part de la Junta del club, on tenim persones d’un gran nivell professional i personal que de manera desinteressada col·laboren perquè els objectius ambiciosos que el club es marca any rere any es puguin fer realitat. La interacció, el debat continu i l’assoliment dels objectius són motius d’enriquiment més que suficients per a les persones que formem part del club i de la seva Junta.