Club Immobiliari ESADE Alumni

September 28, 2016 2:40 pm

Club inmobiliari

El Club Immobiliari ESADE Alumni és el lloc de trobada dels antics alumnes d’ESADE amb interessos al sector immobiliari. Eduard Mendiluce (MBA 97), president del club, ens explica les novetats per al curs 2016-2017 i els desafiaments d’un sector que s’ha d’adaptar als canvis de l’entorn i no repetir errors.

-A qui va dirigit el club i quins beneficis poden trobar els alumni que s’hi adrecen?

S’adreça a qualsevol antic alumne que tingui interès en el sector immobiliari i, especialment, als que dediquen la seva activitat professional a aquest sector. Aporta formació i networking a través dels actes que s’organitzen al llarg de l’any.

-Quins temes són els que desperten més interès entre els alumni? Aquest curs tenen preparades novetats en la programació?

Els formats de sessions d’esmorzar sobre aspectes tècnics, urbanístics, financers o de mercat són molt ben rebuts. Convidem professionals en un entorn distès que fomenta el debat sobre temes de màxima actualitat. Així mateix, els grans esdeveniments —Symposium al Barcelona Meeting Point, la Jornada Anual, el Sopar del Sector i la Jornada de Capital Markets— ja són referència al sector i concentren una gran assistència. ESADE inicia a partir del mes de gener de 2017 un MBA especialitzat en el sector immobiliari que recomano a tots els nostres associats i que comptarà amb la col·laboració del Club Immobiliari.

-En quin moment es troba el sector immobiliari?

En clara recuperació, tant en els nivells d’inversió com de demanda i preu. Tant el sector residencial com el terciari presenten bons indicadors. Esperem que el 2017 continuï aquesta tendència, tot i que els indicadors macroeconòmics ens apunten cap a una moderació del creixement.

-A quins desafiaments ha de fer front?

El principal desafiament és consolidar la recuperació en la majoria del territori, especialment en zones de renda per càpita per sota de la mitjana. Així mateix, hi ha factors de risc macroeconòmics que poden frenar la recuperació. Internament, el principal desafiament del sector és saber adaptar-se als canvis socials i d’entorn i no cometre errors del passat.

-Què significa per a vostè ser president del Club Immobiliari ESADE Alumni?

La responsabilitat de contribuir a una més gran professionalització d’un sector que ha emergit d’una crisi molt profunda. Des de la Junta promovem sessions de formació i networking i oferim als nostres antics alumnes la possibilitat d’estar actualitzats permanentment.

-Quin consell donaria als alumnes que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en aquest sector?

El sector immobiliari és un sector en plena reconversió, que ofereix moltes oportunitats tant per nous conceptes de negoci i desenvolupament de nous productes, com per un mercat de lloguer residencial que necessita millorar la qualitat de servei ofert i un desig inversor nacional i internacional que demana assessors i gestors de carteres. Aconsello aprofitar aquestes oportunitats i insisteixo en la formació com a millor eina per posar-se al dia de manera permanent, cosa que permet afrontar aquests reptes i oportunitats amb garanties d’èxit professional.

Save

Save

Save

Save