Com gestionar equips remots?

April 29, 2020 8:17 am

Un equip és un equip mentre treballi unit per tal d’assolir els objectius establerts. La distància física, ja sigui a l’altra banda del carrer o a l’altra banda de món, no ha de ser un impediment per estar comunicats i mantenir-nos enfocats en la nostra tasca. Així ho va explicar Germán Cuenca, cofundador i CEO de l’empresa de gestió de persones Ethikos 3.0, que va protagonitzar la sessió online d’Esade Alumni Careers sobre com gestionar equips en remot per assolir l’èxit.

Per conèixer les bones pràctiques i idees que ens poden ajudar a ser efectius en el treball en remot, Germán Cuenca va oferir consells com la importància de la confiança i de la responsabilitat de les tasques, sense comptar amb un suport presencial immediat o un equip físic. «Tots ens hem trobat davant d’una situació nova i de la nit al dia ha canviat el nostre rol. Aquest confinament suposa l’experiment de treball en remot més gran de món, però sense la preparació que moltes companyies han tingut prèviament», va dir. Així és com un gran nombre de persones ens hem vist obligades a canviar els mètodes de treball de forma immediata, en un entorn en què el canvi és àgil i durarà en el temps, de manera que adaptar-s’hi és una necessitat.

Lideratge emocional

La consultora Ethikos, com a especialista en la gestió per valors, pensa que el teletreball és més eficient en aquelles persones que estan alineades amb els valors de l’organització i comparteixen aptituds amb l’equip. «En aquests moments brilla el lideratge cooperatiu i emocional. Entendre la situació de cada membre de manera individualitzada i escoltar molt les persones és bàsic. Per això, recomanem un estil de management de suport, perquè aquesta situació no la viu igual tothom, així com una gestió de les expectatives perquè ningú no sap quan acabarà i hem d’entendre què hem de fer avui i la setmana vinent, sense avançar-nos a endevinar el que vindrà després», va explicar Cuenca.

Abans de la COVID-19, només un 4,3% dels empleats feien teletreball a Espanya, mentre el 76% dels espanyols que practicaven el teletreball confessaven que se sentien més productius quan treballaven des de casa. Això demostra que el treball en remot permet col·laborar de la mateixa manera com ho fem a l’oficina. A hores d’ara, però, a aquestes dades podem afegir-hi que, en situacions volàtils, només el 22% de les persones creuen que les seves empreses tenen una direcció i estratègia clara i un 15% creu que les organitzacions els transmeten entusiasme. Per això, Cuenca explica que hem de canviar el mindset d’una cultura col·laborativa i de tasques compartides a un escenari en el qual els treballadors han de sentir-se partícips i escoltats. Ser coherents amb valors organitzacionals com la tolerància a l’ambigüitat, l’empatia, l’obertura mental i l’adaptabilitat ara és més important que mai.

Alguns errors que es cometen en una situació de treball en remot són ser controlador i no líder, no delimitar temps i espais, descuidar la seguretat, no saber comunicar, escoltar o delegar. Mentre que els encerts són donar importància al reconeixement i l’agraïment, crear espais d’innovació i de comunicació, mostrar confiança en l’equip, i fomentar l’autonomia de cada treballador. A més, és essencial facilitar a tot l’equip els materials i eines necessaris per teletreballar, marcar uns objectius clars, buscar una activitat a aquelles persones que no poden desenvolupar la seva tasca habitual, així com no castigar els que no estiguin preparats, «perquè és comprensible que la gent es pugui sentir bloquejada, i cal oferir col·laboració i solucions adaptades a cada realitat», va recomanar.

Pel que fa a les eines a utilitzar, Cuenca pensa que el més convenient és triar sistemes integrats amb el nostre, que siguin senzills en la seva usabilitat, si no s’han provat abans, així com prioritzar les eines segons la seva funcionalitat i la capacitat de les persones del nostre equip. Algunes de les propostes que va recomanar van ser Teams i Google Apps, eines de gestió de projectes com Trello o Asana, de vídeo com Zoom o Skype, de control de tasques com Harvest o Timecamp o per a Customer Service Helpscout i Drift.

Pots veure la sessió sencera al Content Hub