Com pot ajudar Google en la predicció de dades sobre el turisme?

October 31, 2018 12:07 pm

El turisme és un sector que al llarg de les darreres dècades ha experimentat un auge considerable. Segons el nou «Informe Sectorial de Turisme» de CaixaBank Research, si mirem enrere, podem veure que, mentre que el 1950 es va registrar un total de 25 milions de turistes a tot el món, el 2017 es va arribar als 1.323 milions. Les xifres il·lustren, doncs, la importància que ha cobrat el sector del turisme dins de l’economia en tots els països del món.

Espanya ocupa, des del 2017, la segona posició al podi de destinacions favorites a nivell mundial. És per això que el sector turístic és un element clau per al creixement de l’economia espanyola. Les dades parlen per si soles: el 2017, 82 milions de turistes van visitar Espanya, un registre superior als 52 milions de visitants que van venir el 2009. A més, el 2018 el PIB turístic augmentarà un 3,4% gràcies a l’arribada de 84 milions de turistes de tot el món que s’hauran gastat un total de 91.000 milions d’euros. Amb totes aquestes dades sobre la taula, el sector turístic espanyol s’ha consolidat com un referent a nivell mundial.

Com ajuda Google a preveure l’evolució del turisme a Espanya

Nascut als Estats Units, Google és el cercador més utilitzat d’Internet i rep milions de visites al dia amb les quals acumula una infinitat de dades. Per aquesta raó, Google s’ha convertit en una eina clau que ajuda a definir quines seran les tendències del turisme a Espanya en els pròxims mesos. I no només això, sinó que ara, amb aquestes mateixes dades, es poden arribar a estimar xifres sobre el turisme en els següents mesos.

Google és, sens dubte, una de les plataformes més utilitzades a l’hora d’organitzar un viatge. Per això, les tendències de les cerques de Google relacionades amb el turisme a Espanya ens ajuden a tenir una aproximació del nombre de turistes que vindran en els pròxims mesos en funció de la seva nacionalitat. A partir d’informació extreta de Google i de l’Institut Nacional d’Estadística, entre altres fonts, CaixaBank Research ofereix altres dades interessants, com per exemple que els neerlandesos i alemanys organitzen el viatge amb més antelació –12 i 11 mesos, respectivament–, a diferència d’anglesos i italians, que fan els preparatius uns mesos després.

Perspectives favorables per al sector turístic a Espanya

Les dades fins al juny del 2018 mostren que les cerques de Google sobre turisme a Espanya han augmentat respecte de l’any anterior. Aquesta evolució positiva, juntament amb les bones perspectives de creixement econòmic dels principals països emissors, fa preveure que el 2018 el turisme creixerà a un ritme anual del 3%, una xifra notable, tot i que inferior als ritmes de creixement excepcionals dels darrers anys i d’acord amb el menor ritme de creixement del turisme a nivell mundial i de la reducció de l’anomenat «turisme prestat».

La situació a Egipte, Tunísia o Turquia havia impulsat de manera temporal el turisme a Espanya. No obstant això, en els últims mesos, la inestabilitat geopolítica d’aquests països competidors ha disminuït notablement, de manera que l’efecte del turisme prestat és cada vegada menor. De fet, si el to de la cobertura mediàtica en aquests països fos el mateix en l’actualitat que el registrat el 2016, CaixaBank Research estima que el nombre de turistes a Espanya podria augmentar en un 4,7% el 2018 i no en un 3% com està previst.

En definitiva, Google pot esdevenir una eina molt important per a la predicció dels fluxos d’entrada de turistes a Espanya. Amb totes les dades exposades anteriorment, podem arribar a la conclusió que el nombre d’entrada de turistes estrangers seguirà creixent durant els anys 2018 i 2019. Aquest fet es veurà afavorit, especialment, pel creixement del PIB dels principals països emissors de turistes. Tot i així, es recomana no abaixar la guàrdia i continuar treballant per continuar sent una de les destinacions favorites a nivell mundial.

Més informació: El blog de CaixaBank

Save