Consultors Solidaris d’ESADE Alumni Madrid: font d’inspiració per a tots els alumni

February 28, 2018 7:39 pm

Entre les nostres consultories pro bono d’aquest curs, destaquen amb especial força els projectes de Madrid:

1. El treball per a la Fundación Secretariado Gitano té el repte d’incrementar l’aportació de valor gitano a tots els nivells de l’organització, des de la base fins a l’equip directiu. Tot el projecte posa el focus a aconseguir la paritat ètnica laboral del col·lectiu al qual atenen a la mateixa organització. És un exemple de com aquestes consultories poden ser inspiració per a les empreses pel que fa a tendències i maneres de fer. En aquest cas, també es tracta d’un exemple de determinació per la inclusió de les minories socials més desfavorides a les nostres plantilles. Un assumpte de justícia i equitat.

2. L’Asociación Antares rep el nostre acompanyament en el seu objectiu de superar els criteris de la fundació Lealtad, un segell que acredita les ONGs que compleixen els 9 principis de la transparència i les bones pràctiques de governança i rendició de comptes. Un cop més, les entitats socials demostren la seva determinació per ser transparents, una tendència cada vegada més estesa per part d’empreses grans i mitjanes.

 

3. Per a l’organització Down Madrid, la feina se centra en la creació d’un pla de comunicació, amb especial èmfasi en les xarxes socials, l’objectiu del qual és incrementar la notorietat d’aquesta ONG. La seva necessitat és augmentar la captació de fons de socis o donants i crear més relació amb empreses aliades. És molt semblant al que passa en el món empresarial, on cada vegada més es requereixen aliances estratègiques, diversificació d’ingressos i treball en xarxa. Per tot això, una comunicació efectiva és clau, tant al tercer sector com a qualsevol empresa que pretengui ser sostenible. En aquest cas, hi ha sens dubte un equip entregat les capacitats creatives del qual es multipliquen amb el treball cooperatiu entre cada un d’ells i el personal altament implicat de Down Madrid.

4. Any rere any ampliem el tipus d’organitzacions a les quals els antics alumnes donen servei. Així doncs, s’inclouen entre els beneficiaris de les nostres consultories madrilenyes la Cooperativa REDES, un grup de professionals –psicòlegs, treballadors socials, logopedes, auxiliars de geriatria, fisioterapeutes, orientadors laborals i jurídics …– que donen suport a infants, famílies i gent gran en entorns conflictius. Aquí l’equip multidisciplinari fa una proposta de comercialització dels serveis socials de la Cooperativa REDES per augmentar-ne l’autofinançament. Es tracta d’un model de sostenibilitat en què l’autogeneració de fons possibilita la continuïtat de la seva tasca per a aquells més desfavorits. Els que no poden fer front a aquests serveis suposen més del 70% dels seus clients.

5. Tampoc no ens oblidem de la nostra responsabilitat internacional. Des de Madrid donem suport a ONGs com Esperanza i Alegría, que desenvolupen la seva activitat a l’Índia. Des d’aquí l’equip de voluntaris alumni suma les seves diferents capacitats i treballa des de la sinergia per ajudar aquesta entitat de suport a la cooperació internacional a augmentar les seves aliances estratègiques amb empreses.

 

6. Altres antics alumnes participen en els tallers organitzats des d’ESADE Alumni Social per a les ONGs AERESS (Associació Espanyola de Recuperadors d’Economia Social i Solidària) i Tomillo (educació per a la inclusió social). Es tracta d’una metodologia innovadora, promoguda pels mateixos voluntaris, en la qual a través d’una sèrie de tallers participatius s’identifiquen problemes de les organitzacions, es treballen enfocaments estratègics per resoldre’ls i, finalment, se’n detalla el pla d’acció. El denominador comú d’aquestes sessions és l’acompanyament dels nostres antics alumnes, que fan possible la cocreació i maximitzen el talent humà del personal de cada ONG.

Save