De la singularitat a l’omnipresència, l’explosió de l’ESG revoluciona els criteris d’inversió

June 3, 2021 2:41 pm

Cellnex aprova un nou pla quinquennal per assegurar la seva sostenibilitat com a empresa global

En un món compromès amb la ‘net zero economy’ per desacoblar el creixement econòmic de les emissions de carboni i amb els acords del clima de París, rejovenits per la volta dels Estats Units a aquests compromisos vitals, l’estratègia ESG (‘environmental, social and governance’, per les seves sigles en anglès) de les empreses s’ha convertit en un valor a l’alça.

Fa només uns anys, l’avaluació de les accions de les empreses per millorar les condicions dels seus empleats, del planeta o del conjunt dels seus habitants eren considerades poc menys que una excentricitat. Avui dia, sembla missió impossible finançar-se al mercat o atreure l’atenció dels inversors si no es compta amb accions concretes i mesurables no sols en l’àmbit de la governança, sinó en tot allò que té a veure amb la gestió de l’impacte que l’activitat empresarial genera entre clients, empleats i proveïdors, però també sobre el medi ambient i l’entorn social i econòmic.

Les anàlisis d’inversió, que fins fa poc es basaven en ràtios financeres, expectatives de negoci o retorn de capital, tenen des de fa un temps un vessant molt més social, amb particulars i fons buscant inversions només en empreses que passen la prova de la sostenibilitat mentre fan eclosió instruments financers amb el cost de finançament supeditat als avanços en ESG.

Des de fa tres anys, el mercat espera amb autèntic interès la carta anual que el CEO de Blackrock, Larry Fink, dirigeix als consellers delegats de les seves participades. La gestora, l’inversor més gran del món amb actius sota gestió de més de 600.000 milions de dòlars, porta anys advertint sobre la necessitat d’integrar el propòsit i la sostenibilitat en el discurs corporatiu i sosté, sobre la base d’una enquesta, que les firmes d’inversió planegen duplicar els seus actius “sostenibles” sota gestió d’aquí al 2025.

La pandèmia, un catalitzador

Amb la pandèmia del coronavirus colpejant el món d’imprevist, alguns analistes suggerien que les accions contra el canvi climàtic s’alentirien, però, en el que pot considerar-se com la primera crisi de sostenibilitat del segle, va passar tot el contrari: un interès creixent pels efectes del canvi climàtic i per la necessitat d’unir forces per garantir serveis bàsics i analitzar riscos imprevistos.

“La pandèmia ha obligat la societat en el seu conjunt a sospesar de manera més exhaustiva aquesta amenaça existencial”, explicava Fink a la missiva de balanç del 2020, en la qual reiterava la importància vital de l’ESG en les seves estratègies d’inversió. “El 2020 serà recordat per ampliar l’enfocament més enllà del factor ‘E’, ja que la COVID-19 s’ha convertit en un catalitzador a llarg termini per a l’ESG, i posar el focus en els pilars ‘S’ i ‘G’”, explicava recentment JP Morgan en un informe en què constatava que el 2020 l’espectre de fons amb visió ESG es va duplicar.

Medi ambient, social i bon govern

Cellnex, considerat com un referent en aquestes pràctiques, integra en la seva visió de negoci a llarg termini el convenciment que la rendibilitat econòmica està associada inevitablement amb la rendibilitat social, especialment després de la pandèmia. “Totes les nostres accions, potencialment, creen o destrueixen valor, també en termes socials i mediambientals, i això ara és més evident que mai. L’ESG aporta una narrativa holística coherent i consistent amb un conjunt d’estratègies i processos que formen ja part del dia a dia habitual de qualsevol companyia. No podem imaginar-nos una companyia que aposti pel llarg termini i que no compti amb una política d’impacte en el medi ambient, d’eficiència energètica, de desenvolupament del talent, amb principis d’equitat i compromís amb les cadenes de subministrament…”, explica Toni Brunet, director d’Assumptes Públics i Corporatius de Cellnex Telecom.

El grup, compromès des de fa anys amb la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat, acaba de tancar amb un compliment del 90 per cent el seu primer pla d’acció en la matèria iniciat amb la seva sortida a borsa i validat per índexs de sostenibilitat com FTSE4GOOD, CDP, Sustainalytics, Standard Ethics o MSCI. Ara, després de nomenar un president independent no executiu, posa en marxa un nou Pla Director 2021-2025 que incorpora la narrativa íntegra de l’ESG amb alts estàndards de control executiu i participació de totes les unitats de negoci. El pla dona cobertura concreta als tres grans eixos que avancen les sigles: medi ambient, social i governança.

Un informe recent de Barclays revela que entre el 2018 i el 2020 s’han canalitzat més de 100.000 milions de dòlars d’inversió en fons especialitzats en ESG a nivell mundial. El 2016 només un 27 per cent dels grans private equity tenia equips d’analistes dedicats a analitzar la inversió responsable i ara pràcticament totes les firmes d’inversió compten amb especialistes en sostenibilitat no sols explorant en les estratègies de les empreses, sinó també analitzant-ne els graus de compliment.

“Som un actor que ha de demostrar la seva empremta, i això significa no sols prendre accions, sinó demostrar-les i fer-les saber. El principal repte que tenim al davant és estendre els nostres plans concrets als dotze països on operem i, alhora, demostrar el compliment dels compromisos i donar-los a conèixer, la qual cosa és un dels eixos estratègics del pla”, explica Brunet. En espera d’una estandardització de la informació d’ESG, Cellnex ja ofereix en els seus informes anuals de l’any un format totalment integrat.

“El compte de resultats ja no és només l’expressió financera, i nosaltres tenim plenament integrada l’ESG enal’informe anual de cada any, també al del 2020 que presentarem pròximament. Tenim un compromís molt clar pel que fa al reporti de dades que justifiquin el nostre rendiment”, explica Brunet, per afegir que les seves accions van més enllà de les pròpies i “s’estenen aigües amunt i a baix en la nostra xarxa de subministraments i amb els nostres clients”.

Conegudes com a upstream i downstream, les accions de les empreses amb clients, proveïdors i altres actors són fonamentals per als índexs de sostenibilitat i els analistes i inversors que avaluen l’ESG.

D’altra banda, és destacable que Cellnex, que durant el 2020 va llançar un important programa de recerca mèdica internacional sobre la COVID-19 i de suport als segments més vulnerables per la pandèmia, treballa en associació amb clients en múltiples activitats del seu negoci que busquen des de reduir la bretxa digital a contribuir decisivament al desenvolupament de les ciutats intel·ligents i sostenibles. Per completar les seves accions, el grup multinacional ultima els detalls per a la creació de la Fundació Cellnex, que promet ser “un element d’expressió del compromís ESG i un vehicle de comunicació de la mateixa activitat del grup en aquests àmbits”.