Dret a l’habitatge, i millor en companyia

June 6, 2018 1:04 pm

Gairebé 2 milions de persones grans viuen soles. Moltes tenen dificultats per mantenir el seu habitatge

Disposar d’una llar digna no és fàcil per a una part important de la població. Encara que l’accés a l’habitatge és un dret, la seva concreció efectiva queda lluny de ser una realitat. Els més afortunats no ho tenim interioritzat en el mateix rang d’importància que altres drets com la sanitat o l’educació. El mercat, amb les seves tensions immobiliàries, impedeix l’establiment de moltes famílies i també en dificulta el d’empreses i nous negocis d’emprenedors.

Que una persona o unitat familiar acabi al carrer no passa d’un dia per l’altre ni per un únic motiu, tampoc és atribuïble només a factors personals. És fruit d’una situació que es va deteriorant amb el temps, i ningú està fora de perill d’aquesta possibilitat. A més, es donen altres situacions en relació amb la llar que plantegen nous reptes per aconseguir una societat més justa. És el cas de la soledat no desitjada que, en un context d’una població que envelleix, afecta especialment la gent gran. Està constatat que viure en companyia millora la salut i permet més anys d’autonomia personal.

Des d’ESADE Alumni Social entenem la dimensió que agafa el problema d’accés a l’habitatge quan s’aguditza i afecta col·lectius més vulnerables, com la gent gran o les persones en risc d’exclusió.


Equip de consultors solidaris Alumni en una sessió amb l’equip directiu de la Fundació Llars Compartides

Consultories solidàries per a entitats que treballen en pro de l’habitatge per als més vulnerables

Els nostres antics alumnes també han treballat oferint el seu temps i el seu talent a entitats socials que centren la seva acció sobre aquesta problemàtica. Algunes amb les quals hem dut a terme consultories solidàries són:

Fundació Llars Compartides
Gestió de llars compartides per a la gent gran amb pocs recursos com a alternativa d’habitatge permanent. Ofereixen una llar a les persones de 65 anys en endavant que, tot i cobrar una pensió, no poden accedir a un habitatge assequible. La fundació lloga els habitatges i els residents es corresponsabilitzen en funció del seu nivell de renda i, com a màxim, 1/3 de la seva pensió. Entre tots els membres d’una llar també es fan càrrec de les despeses de subministraments. Per a ells els consultors solidaris han treballat en reflexions estratègiques a través de sessions de cocreació i participació activa per a la presa de decisions pel que fa a escalabilitat i replicabilitat del model que va ser guardonat pels Premis “la Caixa” a la Innovació i la Transformació Social.

Associació Club d’Avis Les Saleses
Qualitat de vida i continuïtat de la vinculació amb el seu entorn de la gent gran, seguint el model d’atenció centrada en la persona. Repartits en pisos, creen unitats de convivència en espais no gaire grans, on les persones puguin conservar la seva autonomia i la seva individualitat, alhora que desenvolupen vincles significatius amb els altres. Actualment gestiona diversos pisos. L’objectiu és que la recepció de la totalitat dels seus usuaris sigui accessible i acollidora, amb més espai, per a un benestar més gran dels usuaris. Un grup de voluntaris els han acompanyat en el desenvolupament d’un pla de viabilitat econòmica per a la restauració patrimonial de l’entitat.

Fundació Habitat3
Fundació impulsada des de la Taula del Tercer Sector amb la finalitat de donar resposta al problema de l’habitatge a persones en situació de vulnerabilitat. Pretén ser «la immobiliària del tercer sector» i poder oferir als col·lectius més necessitats pisos a un preu més controlat que el que el mercat imposa. Un grup d’antics alumnes d’ESADE va ​​dur a terme una assessoria per a aquesta organització, que tenia com a focus el model financer i de sostenibilitat. L’entitat actualment ja gestiona un total de 380 pisos, dels quals 17 són de la seva propietat. D’aquests pisos, el 80% són cessió de particulars, que els presten a Habitat3 durant 3 anys a canvi d’un preu de lloguer una mica més baix que el de mercat però garantit al 100% i durant tot el temps del contracte. Així els propietaris asseguren 100% d’ocupació i eviten els problemes derivats de canvis d’inquilí, períodes de reparacions, canvis de titularitat de subministraments… És un model d’èxit, amb ràtios de renovació elevats que, a més, contribueix a la dispersió geogràfica dels pisos a preus socials, cosa que contribueix a pal·liar la temuda generació de guetos.

Associació Provivienda
Entitat pionera en el disseny i posada en marxa de programes com la Borsa de Lloguer o Hipoteca Jove. Desenvolupa models de treball per intervenir entre les persones que necessiten una llar i aposta especialment per impulsar el sistema de lloguer. A més, és també una ONG pionera en programes d’informació i assessorament (tramitació d’ajuts, mediació…). Des de la seva fundació a principis dels anys noranta, han evolucionat i adaptat aquests programes a les necessitats socials de cada àmbit local. Un equip d’antics alumnes de Madrid els va acompanyar en el seu procés de reflexió estratègica amb l’elaboració d’un CANVAS, una anàlisi minuciosa de l’entorn i una altra sobre capacitats internes, que els va ser de gran valor per a la presa de decisions de futur. El projecte va incorporar propostes d’innovació que finalment van ser adoptades per l’organització amb èxit provat.

Save

Save

Save