«El nostre eix principal és el benestar de les persones a les quals atenem»

July 27, 2016 11:37 am

José Luis Roselló (Lic&MBA 96), director general

Antoni Soler (Lic&MBA 90/AGT 93), director general de Finances, Recursos Humans i Jurídic

Andreu Huguet (EMBA 11), director general de Desenvolupament de Negoci i Àrees de Suport

En aquesta ocasió, l’e-Magazine d’ESADE Alumni entrevista tres antics alumnes que desenvolupen la direcció general de SARquavitae de manera mancomunada i coordinada des dels àmbits de responsabilitat de cada un. Un model d’èxit que hem volgut destacar.

-SARquavitae celebra el seu XXV Aniversari consolidat com a líder del sector, amb 108 centres residencials i de dia que ofereixen 14.546 places, serveis de teleassistència a 22.221 persones i atenció domiciliària a unes altres 13.903. Quines són les claus que han permès aquesta història d’èxit?

Des dels nostres inicis, hem tingut una visió a llarg termini, centrada a millorar la qualitat de vida de les persones grans o en situació de dependència, amb un projecte empresarial molt sòlid, sobre la base d’una missió, una visió i uns valors que ens permeten afrontar nous reptes i créixer de manera sostenible. D’altra banda, comptem amb la dedicació i implicació d’un gran equip de professionals, un model consolidat de gestió i una estratègia de creixement i inversió basada a ampliar i millorar la nostra oferta de serveis i la satisfacció dels nostres clients.

-Dins de la seva filosofia de tenir cura de les persones, poden parlar-nos de les seves diferents línies de serveis?

SARquavitae ofereix una plataforma de serveis que ens permet acompanyar les persones al llarg del seu procés vital, tot oferint una atenció personalitzada i adaptada a les necessitats dels nostres usuaris i famílies, que van des dels serveis de prevenció o els centres residencials amb atenció especialitzada fins a l’atenció sanitària i personal a domicili o teleassistència. En definitiva, que cada persona pot ser atesa on i com vulgui, a casa seva o al centre o servei que millor s’adapti a les seves preferències i situació específica.

-El seu model d’atenció es basa en l’«atenció al detall» i en una aposta continuada per l’ètica i el benestar de les persones. Quins són els objectius d’aquest model?

El nostre eix principal és el benestar de les persones a les quals atenem, per això desenvolupem un model basat en el respecte per la història de vida de cadascuna d’elles, promovent l’autonomia i la participació en la presa de decisions, potenciant les seves capacitats i mantenint aquelles activitats que són significatives i doten de sentit el seu projecte vital.

-Com es coordina una xarxa de més de 100 centres?

Amb uns models de gestió ben definits, assentats sobre uns sistemes d’informació i comunicació molt potents i amb protocols clars en totes les àrees de gestió. És clau també no oblidar la implicació de tots els equips. Al cap i a la fi, els nostres professionals constitueixen el gran capital que té la companyia. A SARquavitae hi ha un gran sentiment de pertinença al projecte basat en uns valors compartits.

-En l’últim any s’han incorporat 15 centres nous. Quines previsions de creixement preveuen?

I en el que portem del 2016 ja hem incorporat 3 nous centres, un d’ells en l’àmbit de la salut mental, cosa que ens obre noves perspectives de creixement en aquesta àrea. D’acord amb la nostra vocació de lideratge, aquest sector ofereix possibilitats interessants de desenvolupament, atesa l’atomització del mercat i la creixent necessitat de serveis.

-Amb un equip de 12.000 professionals i tenint en compte que les relacions són un dels pilars del servei, quines especificitats requereix la gestió dels recursos humans?

Els recursos humans són el nostre actiu principal. Escoltem els nostres treballadors. Som persones que cuidem de les persones, per això ens preocupem molt de cuidar també dels nostres treballadors. Proposem plans específics de formació contínua, de promoció i de carrera, i intentem que els nostres professionals se sentin a gust exercint la seva tasca diària en la cura de les persones.

-El 2015 es va crear la Universitat Corporativa SARquavitae, la primera del sector d’atenció a la dependència. Amb quin objectiu?

La Universitat Corporativa neix, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona (IL3), amb l’objectiu d’oferir excel·lència en la formació dels empleats de la companyia. Ja som un referent en la formació en el sector sociosanitari, amb 2.286 accions formatives el 2015 i amb 22.833 participants. La Universitat Corporativa reforça el nostre compromís amb el desenvolupament de les persones.

-Motor de la innovació i el desenvolupament al sector, un dels seus compromisos és la prevenció i l’envelliment actiu. Quins passos s’estan fent en aquest sentit?

Efectivament, l’aposta per la innovació és un dels elements diferencials de la companyia. En aquest sentit, a través del nostre Departament d’Innovació, vam aconseguir d’una manera transversal implicar tota l’organització per crear, impulsar i potenciar iniciatives que ens permeten millorar la nostra pràctica assistencial diària i oferir nous serveis que s’ajustin i satisfacin les necessitats de les persones de les quals tenim cura. Un dels nostres focus, en aquesta línia, és la prevenció i l’envelliment actiu. Tots els nostres programes d’atenció procuren tenir en compte aquests dos eixos de treball. En aquest sentit, no només treballem de manera interna amb els nostres professionals, sinó en xarxa, amb actors externs com associacions, fundacions, clubs esportius, etc., amb els quals vam aconseguir sinergies per desenvolupar programes i activitats que afavoreixin un envelliment saludable per endarrerir l’aparició de malalties i situacions de deteriorament físic i mental.

-Estant directament compromesos amb la societat, quina és la seva política de responsabilitat social corporativa?

Se centra principalment a fomentar els valors de SARquavitae. En el seu moment, amb la participació de més de 500 treballadors, vam determinar els valors que diferenciaven la nostra companyia, que són: entusiasme, respecte, compromís, professionalitat i qualitat i innovació. La responsabilitat social corporativa és transversal en l’organització i va des del desenvolupament de la nostra activitat diària basada en criteris ètics molt definits, passant per la transparència i el rigor en la gestió o desenvolupant un programa d’acció social que, impulsat pels nostres centres i serveis, penetra en el seu entorn social més pròxim. En aquest sentit, destacaríem totes les accions solidàries impulsades per la nostra fundació. Iniciatives com «Quilòmetres per recordar», que col·labora amb la investigació contra l’Alzheimer, «Somiar per viure», que ajuda a complir «somnis» a la gent gran o les col·laboracions amb altres entitats per potenciar la inserció laboral de les persones amb risc d’exclusió en són bons exemples.

-Quins reptes futurs planteja el sector dels serveis d’atenció sociosanitària?

Pensem que és fonamental que el repte demogràfic i l’envelliment de la població trobin espai en l’agenda política i mediàtica. Com a societat, hem de treballar amb una visió a llarg termini sobre aquesta qüestió, per garantir la sostenibilitat del model sanitari i social. Hem d’avançar cap a sistemes d’atenció integrada social i sanitària, apostar per la prevenció i la cura de les persones amb malalties cròniques i aprofitar les possibilitats que ofereix la col·laboració publicoprivada en la prestació de serveis d’excel·lència.
Per la seva banda, la inversió en innovació de les mateixes empreses del sector ha de ser un motor per generar els serveis adequats i especialitzats per satisfer l’actual demanda amb les màximes garanties de qualitat.

-Què va significar el seu pas per ESADE? Quines recomanacions faria als alumni que vulguin desenvolupar la seva carrera al sector?

En primer lloc, és obvi que ens ha donat una formació i un enfocament professional de la gestió molt sòlids, amb uns valors que són els mateixos que transmetem a l’organització. Sens dubte, ens ha marcat la nostra manera de treballar. En el nostre cas, el fet que els tres hàgim passat per ESADE ha estat molt positiu. Ens facilita una bona sintonia.
És un sector amb moltes expectatives de futur, ja que està en ple desenvolupament i creixement, cosa que el fa molt atractiu per a qualsevol professional, ja que caldran professionals amb talent de cara al futur. La nostra recomanació passa per formar-se bé, no només tècnicament, sinó també des d’un punt de vista d’habilitats interpersonals i de desenvolupament de les capacitats de lideratge, que són claus en qualsevol sector, però encara més en serveis.