El nostres alumni participen en projectes d’inversió social a Àfrica

December 21, 2020 9:40 am

La inversió d’impacte cerca crear un impacte positiu net basat en uns retorns financers, mediambientals i socials. Aquests impactes han de respondre a una intenció i ser mesurables per poder garantir la seva contribució positiva a la societat. Oryx Impact és un fons d’inversió d’impacte centrat estratègicament en l’Àfrica que cerca incrementar-hi els mitjans de subsistència i reduir-hi les migracions forçoses, amb un enfocament específic en el desenvolupament econòmic i la creació de llocs de treball, la mitigació del canvi climàtic i l’apoderament de la dona. Timothy Llewellyn-Davis (MBA ‘20), analista d’Oryx Impact, explica com funciona.

“La Teoria del Canvi d’Oryx Impact, la nostra missió, és que creiem que les inversions de capital a Àfrica portaran a una major resiliència econòmica i a un desenvolupament sostenible de la regió. Reconeixem que les nostres inversions poden reduir les desigualtats que hi ha actualment a escala global i poden contribuir a mitigar les migracions forçoses. Per aconseguir-ho, invertim, a través de diverses aliances, en empreses que creen oportunitats a escala local i regional, mitiguen el canvi climàtic i promouen l’apoderament femení, alhora que proporcionen uns retorns financers molt atractius”, explica Timothy Llewellyn-David.

L’organització ha triat invertir a l’Àfrica perquè aquesta regió és una de les més afectades per les migracions forçoses. Tanmateix, és una regió està prosperant en termes geogràfics i que està experimentant una acceleració demogràfica i el creixement de la classe mitjana. “Volem propiciar una despesa potencial en negocis i en consum que s’estima en 5,6 bilions de dòlars l’any 2025 i ajudar una classe mitjana que està creixent allí més ràpidament que enlloc (34% de la població del continent)”, assenyala Timothy.

L’Oryx Impact Fund inverteix en sectors molt diversos, com el financer, l’agrícola, l’educatiu, el de les energies netes, el tecnològic, el sanitari i el de les infraestructures, entre d’altres, a través d’aliances amb gestors de fons locals i també amb inversions directes.

Quin valor aporta Oryx Impact?

El procés de selecció holístic i exhaustiu d’Oryx identifica els gestors que ofereixen els millors ajustos estratègics i els millors historials de tot el panorama d’inversió. El seu enfocament estratègic únic a l’hora d’abordar les causes profundes de les migracions invertint en socis locals, junt amb el seu equip multidisciplinari, marquen el camí d’una línia apassionant, àmplia i creixent d’oportunitats d’inversió.

D’altra banda, el fons d’Oryx també dona suport als processos de mesurament de l’impacte dels beneficiaris de les inversions, proporcionant-los assistència tècnica.

A més, l’Oryx Impact Fund ha desenvolupat una eina pròpia de mesurament de l’impacte. Es basa principalment en els ODS i en els indicadors d’IRIS, una sèrie de mètriques estandarditzades que es poden fer servir per mesurar i descriure l’acompliment social, mediambiental i financer de les organitzacions i de les empreses receptores de capital d’inversió d’impacte.

“Crec que el canvi es produeix d’una manera sistemàtica. Igual que qualsevol altre objectiu que et fixis, per assolir-lo necessites un pla, determinar els passos que cal seguir i actuar”

As Analyst, Timothy supports both the investment management and the fundraising functions of the fund: “I’m deeply involved in the investment decision process which includes our comprehensive due diligence. But my responsibilities are not limited. As Oryx just started in March this year, there are many tasks to be completed in a diverse set of fronts. When working in a new company or start-up you need to be flexible and be able to adapt to what the company needs. I like this about the work I’m doing as it keeps things interesting and provides amazing learning opportunities”.

Com a analista, Timothy participa tant en la gestió de les inversions com en la funció de fundraising del fons: “Estic molt implicat en els processos de decisió d’inversió, que segueixen nostra due diligence integral. Però les meves responsabilitats no es limiten a això. Oryx va començar a funcionar al març passat, de manera que queden moltes tasques per fer encara en diversos fronts. Quan treballes en una nova empresa o start-up, has de ser flexible i saber-te adaptar a les seves necessitats. Això és una cosa que estic fent i que m’agrada, perquè resulta un tasca molt interessant i m’ofereix grans oportunitats d’aprenentatge.”

També és consultor solidari d’Esade Alumni: “Durant el MBA, vaig tenir l’oportunitat increïble de col·laborar amb el SUD d’Esade en dos projectes de consultoria social a Kenya i a Moçambic. Allà vaig tenir l’ocasió de posar en pràctica les meves capacitats en primera línia i de realitzar un canvi sobre el terreny. Em va agradar la tasca i, per tant, vaig decidir continuar fent de consultor social en el marc del programa Consultors Solidaris d’Esade Alumni. Per experiència, crec que el canvi es produeix d’una manera sistemàtica. Igual que qualsevol altre objectiu que et fixis, per assolir-lo necessites un pla, determinar els passos que cal seguir i actuar. No podem canviar el món sencer nosaltres sols en un sol dia, però cadascú de nosaltres pot ser una palanca del canvi i aconseguir, pas a pas, que aquest canvi es produeixi realment.”