El nou ESADE Alumni Senior Club

February 28, 2019 9:41 am

El passat 13 de febrer va tenir lloc la presentació de l’ESADE Alumni Senior Club, que neix amb la idea ferma de donar resposta a les diverses necessitats dels antics alumnes de més de 60 anys. És un club transversal que, a més dels objectius de qualsevol club d’alumni, neix amb uns de molt específics: ‘lifelong learning’, intercanvi del talent, informació, activitats singulars i transversalitat.


Juan Manuel Peña (Lic&MBA 71) ha dedicat la seva àmplia vida professional al sector de la salut i dels hospitals, i ha tingut l’oportunitat de treballar a la gerència d’hospitals, la consultoria hospitalària a escala nacional i internacional i la gestió integral de projectes internacionals de nous centres assistencials. Com a primer president del Senior Club, explica com s’ha materialitzat la idea de crear un club amb aquest perfil i els seus plans de futur.

– Quins són els objectius del club i com s’organitza?

L’objectiu principal és donar resposta a les necessitats professionals i personals que poden tenir els antics alumnes sèniors, relacionades amb temes del seu interès (fiscalitat, assegurances, inversions, herències, actualització tecnològica, jubilació, salut, esport, cultura, viatges…). A la vegada, volem promoure el desenvolupament humà, científic i professional dels nostres associats. Pretenem aconseguir l’adhesió i participació del màxim nombre d’antics alumnes sènior i que tinguin el club com un referent. Per això organitzem actes amb ponents relacionats amb aquestes temàtiques amb una periodicitat trimestral.

– Com sorgeix la idea de crear aquest club?

Jo formo part de la vuitena promoció d’ESADE, la de l’any 1971, i cada vegada que ens reunim amb altres delegats de les promocions coetànies hem comentat la necessitat de tenir un club enfocat als sèniors. És una idea que fa anys que incubem i ara ja li ha arribat el seu moment, perquè hi ha una massa crítica important d’antics alumnes que es troben en aquesta franja d’edat. L’abril d’aquest any es va difondre a través d’ESADE Alumni una enquesta entre els alumni sènior amb l’objectiu de conèixer millor la seva composició, els seus antecedents acadèmics, les seves aficions, inquietuds i expectatives. Es va obtenir una àmplia resposta, els resultats de la qual ens han orientat l’estratègia de les futures activitats del club. La primera és que la major part dels alumni sèniors es mantenen actius i treballen per compte d’altri, com a empresaris, com a autònoms o com a jubilats actius, i volen seguir així… actius. Molts d’ells col·laboren amb entitats solidàries, com poden fer a través d’ESADE Alumni Social, participen en el Programa de Consultors Solidaris, el de Mentoring o segueixen formant part de consells d’administració d’empreses i d’entitats sense ànim de lucre.

– Quins són els temes que susciten més interès?

L’actualització digital i tecnològica és el tema que més interès suscita, encara que els temes d’actualitat adaptats al col·lectiu sènior i la divulgació científica i tecnològica també desperten la seva curiositat. També estan molt interessats en activitats de networking, ja sigui a través dels fòrums de debat o amb les trobades amb altres alumni. Les bones relacions són un factor important en aquesta etapa i nosaltres volem promoure-les des del club mitjançant l’organització d’activitats d’enriquiment cultural, social, d’oci…, tot aprofitant la proximitat de la nostra xarxa a les institucions i entitats que les promouen. També volem establir àmbits de col·laboració amb els altres clubs i entitats d’ESADE Alumni, així com amb altres agrupacions sèniors similars nacionals i internacionals.

– Quins actes hi ha programats?

Aquest mes de febrer hem celebrat l’acte estrella del llançament del Senior Club amb la intervenció de Josep Mateu, president del RACC, el qual va exposar els reptes a què s’enfronten les ciutats i els seus ciutadans, entre els quals les persones sèniors, per impulsar una mobilitat més segura i sostenible. En els pròxims mesos, tenim prevista una jornada sobre fiscalitat dels sèniors, una visita a les Caves Segura Viudas i una jornada sobre silver economy. Hi ha moltes coses per fer i tenim temps i molta motivació per dur-les a terme.

– Què significa per a tu ocupar la presidència del club?

Des de fa molt de temps, mantinc una vinculació intensa amb ESADE Alumni. Estic a la Junta del Club Salut i Farma ESADE Alumni, col·laboro amb ESADE Alumni Social i amb Mentoring, soc delegat de la meva promoció i he sigut un dels promotors del Senior Club des de l’inici. Com ara ha arribat el moment, em sento amb moltes ganes i molta il·lusió. A més, tinc una Junta Directiva extraordinària, que hem volgut que sigui igualitària i transversal en els perfils, perquè estem oberts a tots els alumni de tots els programes.

– Què es guanya amb l’edat?

El més important és la desinhibició, ja no tens complexes. Has passat per les problemàtiques i els compromisos de cada etapa i arriba un moment de tranquil·litat que pot ser un paradís. Un altre fet fonamental que cal destacar és la disponibilitat de temps, ja que et dona llibertat d’acció. És una etapa que es pot i s’ha de preparar. Tenim una experiència i un talent que habitualment es queda en nosaltres i són moltes les empreses, especialment startups, que necessiten una aportació o un intercanvi d’experiències. Per això, promourem espais de trobada intergeneracional al voltant del cada vegada més necessari intercanvi de talent sènior i júnior d’ESADE Alumni.
I, llavors, està tota la temàtica relacionada amb la silver economy, que ens posa en el punt de mira.