Els ODS i el paper de les empreses

June 6, 2019 3:59 pm

Durant el programa de continuïtat «L’Agenda 2030, els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el paper que poden exercir les empreses», impartit per ESADE Alumni, el professor d’ESADE Àngel Castiñeira va parlar de la rellevància dels ODS i de les iniciatives que estan impulsant algunes de les empreses, segons el segon informe anual de l’Observatori dels ODS per a empreses espanyoles.

Tal com va començar explicant el professor Castiñeira, ha arribat un moment en la història de la humanitat en què les constants que afecten el planeta s’han disparat de manera descontrolada. No obstant això, la idea de progrés considera que hi ha raons per mirar al futur en positiu perquè mai la humanitat ha viscut en un moment millor que l’actual, segons les dades socioeconòmiques. D’altra banda, les dades biofísiques provoquen inquietud, de manera que podem establir una correlació entre les tendències socioeconòmiques i l’acceleració del desequilibri per al planeta.

L’augment de les emissions és un dels factors que més preocupa els experts, juntament amb el creixement desigual de la població, la desforestació, la disminució d’espècies o l’augment de catàstrofes naturals, factors que condueixen a una disrupció en l’àmbit mediambiental que suposa un perill, també per a la supervivència de l’espècie humana. En aquest sentit, Castiñeira va comentar: «Hem sobrepassat els límits pel que fa a clima, desforestació, biodiversitat i presència de fluxos químics en la nostra geologia. El retrocés de la degradació de la capa d’ozó no ve d’una conscienciació més gran dels consumidors, sinó per una major actuació reguladora, un factor destacable que apunta cap a una responsabilitat més gran per part del regulador».

En aquest sentit, la nostra incursió en el període Antropocè implica repensar moltes disciplines sota l’òptica de la nostra responsabilitat sobre el planeta: «Som la primera generació que coneix com influeixen les nostres activitats en el sistema terrestre i, per tant, tenim la responsabilitat de canviar la nostra relació amb el planeta», va explicar el professor.

Un acord sense precedents

El 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les seves societats emprenguin un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere. L’Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, que inclouen des de l’eliminació de la pobresa fins al combat contra el canvi climàtic, l’educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny de les nostres ciutats. Amb una filosofia de fons personalista, l’Agenda 2030 intenta generar una economia responsable i inclusiva, amb sensibilitat mediambiental i participativa, i presenta la possibilitat d’oferir un pla conjunt per al planeta.

«Les empreses generen impactes al món, alguns positius i d’altres negatius, i ara els ODS aporten una mentalitat global per connectar amb els problemes de tot el món. El repte del futur és aprendre a administrar el sistema terrestre», va afegir el professor.

Els ODS a les empreses

L’Observatori dels ODS és un centre d’anàlisi creat per la Fundació Bancària “la Caixa” amb la direcció acadèmica de la Càtedra Lideratges i Governança Democràtica d’ESADE amb l’objectiu, entre d’altres, d’avaluar els progressos i contribucions de les empreses espanyoles en el compliment dels ODS. Segons es desprèn de l’anàlisi realitzada, les empreses cotitzades espanyoles estan lluny de complir amb els requeriments d’informe no financer. Les empreses de tecnologia i comunicacions i del sector energètic, juntament amb les empreses de la construcció, assoleixen les xifres més elevades: entre el 70% i el 80% de les empreses d’aquests sectors presenten informació no financera. Els segueixen les empreses d’enginyeria, de béns de consum, de serveis financers, de turisme i del sector de la indústria, amb percentatges que varien entre el 50% i el 60%. Finalment, les empreses amb els índexs més baixos són les de serveis immobiliaris i de consum, amb xifres per sota del 40%.

En relació amb el medi ambient, l’estudi indica un avanç en l’ús d’energies renovables. El 2017, un terç de les empreses estudiades (el 34% de la mostra) informen de l’ús d’energies renovables, una proporció superior a la de l’edició anterior de l’informe (26%). També s’ha avançat en la reducció d’emissions. El 35% de les empreses estudiades el 2017 (49 de 141) informen reduccions (el 20% el 2016).

L’informe destaca que les múltiples iniciatives vinculades a l’Agenda 2030 tindran més èxit si es duen a terme en un marc de col·laboració intersectorial i multinivell i recalca la necessitat de col·laboració entre els diferents agents socials (empresa, administracions públiques, tercer sector, etc. ) a l’hora d’abordar els ODS. Àngel Castiñeira va parlar del potencial transformador que suposa entendre l’economia circular com un canvi de model productiu i no únicament com un conjunt de pràctiques associades al reciclatge: «S’obren fins a 60 oportunitats de mercat que generaran un negoci molt rellevant: en alimentació, ciutats, cultura, energia… Són canvis que generaran riquesa, també per a l’empresa».

D’aquesta manera, resulta clau que les pimes considerin els ODS no només com una eina per mesurar i millorar el seu impacte, sinó també com una potencial oportunitat de negoci per al desenvolupament de nous productes i innovacions en el marc de les problemàtiques definides pels ODS. Per això, les empreses han de traduir els ODS al seu llenguatge, adaptar-los a la seva mida i focalitzar-se.