«Ens mou l’educació»

November 29, 2017 3:12 pm

Alberto Almendres (Management Control 04 / SEP 06), director general SM Perú

SM és un projecte empresarial educatiu compromès amb tots els països d’Amèrica Llatina i Espanya on és present. Alberto Almendres va ser nomenat director de Finances i Operacions a SM Perú el 2010 i, des de llavors, continua amb la promoció del projecte SM al Perú i amb la lluita perquè la Fundació SM desenvolupi el màxim nombre de projectes educatius.

-Des del 2010, treballa al Perú de la mà del Grup SM, primer com a director financer i d’operacions i ara com a director general. Què és el que més el motiva d’aquest projecte?

Fundada a Espanya fa 80 anys per la Companyia de Maria, a partir de la recopilació dels apunts dels professors, SM és un dels principals agents educatius i culturals a Espanya i a Llatinoamèrica en tres aspectes essencials de l’educació: l’edició de textos escolars amb continguts d’alta qualitat internacional, la publicació de llibres de literatura infantil i juvenil i materials educatius, i la creació de plataformes educatives digitals i capacitació de professors.
La Fundació SM, propietària de l’empresa, destina el total de les utilitats de la companyia a millorar la qualitat de l’educació i a finançar projectes educatius per als més desfavorits. Cada cop que venem un text escolar o un llibre de literatura infantil i juvenil a qualsevol part del món llatinoamericà, la utilitat es destina perquè nens i nenes sense recursos puguin tenir educació, és a dir, treballem perquè els infants peruans tinguin educació. Ens mou l’educació.

-Actualment, SM comercialitza els seus productes a més de 60 països. Sobre quins pilars basa la seva estratègia de creixement?

Recull tant les senyes d’identitat que volem desenvolupar com els criteris que han de regir la intervenció educativa. El projecte educatiu de SM és imprescindible per al creixement integral de l’alumne. Així, dona resposta a preguntes del tipus: com entenem la paraula educar?, quines orientacions seguim per acompanyar els infants en el seu procés de descobriment del món, d’ells mateixos i dels altres? o quin és el nostre enfocament educatiu a cada etapa escolar?, entre d’altres.
El nostre projecte es materialitza en una oferta editorial, adaptada a les necessitats de cada un dels països on és present, que combina els materials en paper amb els nous formats en suport digital. A SM sabem que l’aportació de valor d’una editorial al món educatiu no resideix en un producte físic —el llibre de text—, sinó en la provisió de continguts i serveis de qualitat que ens permeten presentar una oferta educativa completa, versàtil i flexible.

-Quines particularitats presenta el mercat peruà?

SM considera el mercat peruà com un dels focus potencials de desenvolupament de Llatinoamèrica més grans i com a agent educatiu global, aposta per l’educació com a element clau per al desenvolupament integral de la persona i treballa diàriament per presentar solucions integrals per a l’educació peruana, que neixen del seu projecte educatiu. Per tot això, SM és un agent clau en el mercat educatiu peruà, amb 500.000 exemplars venuts de textos escolars i llibres de literatura als col·legis privats i 3 milions d’exemplars en textos escolars per a les escoles públiques. Participem i liderem les principals institucions educatives del país: Cambra Peruana del Llibre, Consell Nacional d’Educació, Perú 2021, Cambra de Comerç d’Espanya, Consorci d’Escoles Catòliques, etc.

-Compta amb una llarga experiència en empreses de diferents sectors, mides i tipologia a països com el Perú, la República Dominicana i Espanya. Quines experiències han marcat més la seva trajectòria?

Al llarg de la meva carrera professional, he cobert etapes que m’han permès un desenvolupament directiu i personal amb cultures d’organització diferents, raó per la qual m’he adaptat ràpidament a diferents països. Cada país té un atractiu especial i suposa un desafiament per a un directiu. El més important és convertir-te en local, assimilar-te i mimetitzar-te amb el país.
A la República Dominicana he estat expert en beisbol, ja que és un esport nacional i t’apropa a la gent; al Perú, soc peruà, m’identifico amb el país i soc un més que vibra amb la selecció de futbol, ara que poden retornar a un Mundial després de 35 anys.

-Què el va impulsar a iniciar una carrera internacional?

Crec que un mateix no es pot considerar directiu o executiu sense intentar treballar en altres entorns, cultures, etc. Als espanyols no ens agrada sortir del nostre confort, de la nostra ciutat, de la família i ens falta amplitud de mires. Per a mi el que és més important és poder tenir una mirada glocal: per una banda, la globalitat del món i, per l’altra, l’àmbit local com a factor clau a l’hora d’adaptar-te a un mercat.
Els mercats són diferents i t’obliguen a obrir la ment, a ser més permeable, a comprendre els altres: tots aquests elements creen una figura directiva amb més visió, més estratègia i més humanitat.

-Com a president de la Cambra Oficial de Comerç d’Espanya al Perú, quines són les seves funcions?

Les funcions principals com a president de la Cambra de Comerç d’Espanya al Perú són ser el seu representant legal i institucional, a més de convocar i presidir les sessions ordinàries i extraordinàries de l’Assemblea General, el Consell Directiu i la Comissió Executiva. També he de confirmar els balanços i presentar la memòria anual de la institució, a més de supervisar la comptabilitat i la gestió administrativa.
Una altra de les funcions és complir i fer complir l’Estatut i les resolucions de l’Assemblea i els acords del Consell Directiu.
I, en darrer lloc, i no menys important, he de fer declaracions de caràcter institucional previ acord del Consell Directiu.

-Quina és la seva experiència amb el voluntariat? Què aporta a la seva activitat professional i personal?

La meva experiència amb el voluntariat és molt gratificant, ja que em permet aportar alguna cosa a la societat. Totes les institucions on he participat o en les quals participo en els seus directoris són ad honorem, és a dir, hi treballo per a la societat i hi aporto la meva humil persona per al bé dels altres. He estat director a Perú 2021, soc director tresorer a la Cambra Peruana del Llibre i representant al Perú de la Fundació SM.

-Quins nous reptes es planteja a mitjà termini?

Seguir impulsant el projecte SM al Perú i intentar que la Fundació SM pugui fer el màxim nombre de projectes educatius per a aquells que no tenen res, perquè puguin tenir una oportunitat.
Actualment, estic duent a terme un pla estratègic per a una escola d’infants especials sense recursos, i hi aportaré la meva il·lusió per aconseguir recursos per a ells. És una de les motivacions de la meva vida: col·laborar amb els altres i ser generós. M’encantaria ensenyar a la universitat a nois i noies que comencen, sobretot perquè s’adonin de com és de meravellosa Llatinoamèrica.

-Quins records conserva del seu pas per ESADE?

ESADE és una institució de la qual guardo bons records. L’any 2004, vaig fer un Executive Education Program en Management Control i l’any 2006 vaig cursar el Programa de Direcció General SEP. Això em va permetre aprendre dels altres, veure els problemes des d’altres punts de vista, admetre altres opinions i cedir per tal de convèncer, a més de fer bons amics, amb els quals encara mantinc el contacte. A més, ESADE és present a SM, ja que Eugènia Bieto, la directora general, és un dels membres del Patronat de la Fundació SM.