Entrevista a Iván González (EMBA 09), director corporatiu de Màrqueting i Comunicació de Seidor

July 23, 2020 11:16 am

Iván González (EMBA 09), director corporatiu de Màrqueting i Comunicació de Seidor

La crisi ens ha posat a prova a tots com a professionals. Mai abans havíem hagut de gestionar en un context de tanta incertesa i demanda d’agilitat, no només en la presa de decisions, sinó també en l’execució. La COVID-19 ha estat el veritable promotor del canvi que les organitzacions estem obligades a fer per continuar sent competitives al segle XXI. Iván González és director corporatiu de Màrqueting i Comunicació de Seidor. Amb una experiència de més de 20 anys al sector TI, desenvolupant diferents posicions en l’àmbit de la consultoria, el desenvolupament de negocis, les vendes i el màrqueting, el col·laborador acadèmic d’Esade ens explica que s’ha intensificat el màrqueting digital, per connectar amb els mercats, la comunicació, per mantenir la motivació dels equips, i les tecnologies de col·laboració, per mantenir la qualitat de servei i, per tant, la confiança dels clients.

-Quins són ara els reptes? Han canviat les perspectives a mitjà termini?

D’una banda, trobar el model ideal de teletreball combinat amb el tradicional. Estem molt atents a quina serà la legislació al respecte. Si bé no podem esperar i, des d’un inici, l’hem impulsat i adoptat amb èxit, haurem d’adaptar-nos ràpidament al que acabi marcant la llei. De l’altra, i mirant els nostres clients, proveir serveis i solucions adaptats als seus nous requeriments influïts per l’impacte de la crisi, amb retorns ràpids i evidents.

Hem de ser digitals o no serem; ni nosaltres ni cap empresa, de cap sector. Accelerar el paradigma digital en l’experiència de clients i talent amb les marques és una obligació no a mitjà, sinó a curt termini.

-La digitalització suposa un canvi de paradigma i la irrupció de nous models de negoci. Com a experts en transformació digital, quins passos estan fent les empreses per respondre a aquesta realitat?

S’estan impulsant iniciatives per a cobrir les necessitats de digitalització de les diferents àrees de negoci: des de màrqueting i vendes, solucions de comerç electrònic, CRM i eines de marketing automation; des de RH, solucions d’employee branding i gestió de persones; gestió de proveïdors i automatització dels processos d’aprovisionament per a compres; avançada per a finances; automatització mitjançant noves tecnologies com IoT i RPA per a operacions; i intel·ligència artificial i machine learning per desenvolupar nous productes i serveis. A més, s’està intensificant l’outsourcing del manteniment d’infraestructures al núvol i de les aplicacions de negoci per tal de focalitzar els recursos interns en tasques de més valor.

El màxim impacte de la transformació digital vindrà de la disrupció dels models de negoci tradicionals. No obstant això, encara hi ha alguns sectors que no l’han abordat des d’aquesta perspectiva. Aquí hi ha una oportunitat per ajudar-los a definir la seva estratègia i acompanyar-los en la seva posada en marxa.

-Quina és la importància de la innovació en la vostra estratègia empresarial?
És fonamental. Hem d’estar atents a les oportunitats que presenten les noves tecnologies per oferir nous productes i serveis i continuar transformant els nostres processos operatius i de venda i màrqueting. El sector TI en general encara funciona amb els mateixos paràmetres que anys enrere. Hem d’aprendre d’altres sectors que ja han fet el viatge al digital i d’aquells negocis que han nascut amb aquest mindset. Aprendre sobre com ha canviat la seva relació amb clients, proveïdors i col·laboradors i incorporar les seves bones pràctiques.

-Quines tendències s’imposaran els anys vinents?
Em sembla especialment interessant l’evolució que es produirà a nivell de management i estil de lideratge. Les receptes del segle passat, encara vigents a moltes empreses, han de donar lloc a nous models de gestió i govern. Les organitzacions necessiten ser molt més àgils i deixar de mesurar l’èxit tan sols en funció de l’eficiència en la realització de tasques. Col·laboració, innovació, participació i lideratge participatiu i emocional. Equips organitzats d’acord amb missions amb capacitats pluridisciplinàries, on les competències i les habilitats guanyen més pes.

-Segons la vostra experiència, quins són els sectors que ja s’estan veient més beneficiats per la transformació digital?
Aquells vinculats a l’impacte directe de la COVID-19 a nivell social o sanitari, i als canvis d’hàbits en el consum derivat de les restriccions de moviment o contacte entre persones: retail, alimentació, agrícola, comerç electrònic, TI, companyies de serveis públics, salut …

-Quins avantatges suposa iniciar aquest canvi en el nou escenari post-COVID?
Del meu pas per l’EMBA, en guardo algunes lliçons de grans professors. Sens dubte una de les més rellevants està vinculada amb el canvi. Sense sentit d’urgència, sense motivacions clares i contundents, resulta difícil impulsar profundes transformacions en les organitzacions. La crisi actual és una palanca clara per justificar els canvis que les companyies hem de fer per competir amb garanties en un context digital. La COVID-19 ha accelerat la necessitat de transformar digitalment les empreses. Com a directius estem obligats a explotar aquesta oportunitat.

-Després de 15 anys d’experiència exercint funcions de lideratge a la indústria TI en desenvolupament de negocis, vendes, màrqueting i consultoria, quins consells donaries a altres alumni que es troben davant el repte de liderar el canvi en les seves companyies?
Visió, procés, equip i resistència a la frustració. Tenir molt clar per què és necessari el canvi i fixar un camí, ser flexibles i àgils per adaptar-lo i corregir-lo contínuament. Aplicar mètode i ser constants. Confiar més que mai en la capacitat dels equips, sense col·laboració no hi haurà propòsit assumible. I moltes dosis de resiliència.

-Com està sent l’experiència de Seidor com a patrocinador del Club Esade Alumni Digital Business?
Seidor, com a companyia multinacional de serveis de consultoria tecnològica, desenvolupament i manteniment d’aplicacions, infraestructures i outsourcing, està focalitzada a impulsar la transformació i competitivitat de les empreses a través de les oportunitats que presenta la tecnologia. Ens exigim contribuir al desenvolupament directiu i empresarial, i fer-ho de la mà del Club Esade Alumni Digital Business és una manera idònia d’aconseguir-ho. Des del club s’està fent una gran tasca, i estem molt agraïts de formar-ne part i col·laborar-hi de forma contínua.

-Quins records tens del teu pas per Esade?
Ha estat una de les principals experiències vitals que he tingut. Tant a nivell professional com personal. Em va ajudar naturalment a ampliar coneixements i horitzons, però també a valorar altres punts de vista, a aprendre de la diferència, a col·laborar i compartir, a treballar en equip, a conèixer els meus límits. A més, vaig fer grans amistats que em segueixen acompanyant, i que espero que ho facin durant molt de temps.