Formació contínua amb els Clubs Territorials ESADE Alumni

April 26, 2017 5:55 pm

Tarragona

El Club Tarragona ESADE Alumni va organitzar la sessió «La nova etapa d’expansió de l’economia espanyola: oportunitats d’inversió», a càrrec de Gonzalo Bernardos, directiu i professor convidat del Departament d’Economia, Finances i Comptabilitat.
 En l’exercici 2015, l’economia espanyola va entrar en una nova fase expansiva. Una recuperació macroeconòmica inicialment lenta es va transformar en una altra de molt ràpida, com a conseqüència principalment de quatre variables de l’economia internacional: una gran caiguda del preu del petroli; una depreciació significativa de l’euro; la compra de bons públics i d’alguns de privats per part del BCE, i el desplaçament de turistes des d’alguns països del Magrib i Turquia cap a Espanya. En aquesta conferència, Gonzalo Bernardos va analitzar les claus de la nova etapa d’expansió, així com les oportunitats i els riscos que comporta la inversió en diversos actius: renda variable, renda fixa, habitatge, altres actius immobiliaris, moneda estrangera i or.
Tarragona

Lleida

El Club Lleida ESADE Alumni va celebrar la trobada que va tenir lloc a la ciutat de Lleida sota el títol «Aprenent dels millors», a càrrec de Francisco Alcaide Hernández, conferenciant, formador i escriptor en temes de lideratge i motivació. Tots tenim somnis per complir; no obstant això, són poques les persones que veuen materialitzats aquests somnis. La pregunta és immediata: què fan o què han fet aquestes persones que han aconseguit resultats que nosaltres també volem aconseguir? L’èxit deixa empremtes i pistes i, si un és capaç d’identificar aquestes empremtes i pistes, està en millors condicions a l’hora d’aconseguir el seu propi èxit personal.  En la sessió «Aprenent dels millors», es van analitzar en profunditat les característiques de les persones que han aconseguit resultats extraordinaris en el món del lideratge, el desenvolupament personal, l’emprenedoria, les finances o l’esport.
Lleida

Bilbao

El Club País Basc ESADE Alumni va celebrar una nova sessió del Programa de Continuïtat «Un any d’incerteses: Administració Trump, Brexit i la Xina», a càrrec de Francesc Xavier Mena, catedràtic d’Economia de la Universitat Ramon Llull i professor ordinari d’ESADE. En aquest programa, el professor Mena va explicar que l’exercici 2017 projecta un dels escenaris econòmics més incerts dels últims anys, ja que acumula tres grans riscos. En primer lloc, l’Administració Trump replantejarà els acords comercials multilaterals (TPP, NAFTA, TTIP); aplicarà una reducció generalitzada de la pressió impositiva; llançarà un vast programa d’inversió en infraestructures; introduirà canvis dràstics en el sector energètic i en la seva relació amb la Reserva Federal i reorientarà la política de visats d’entrada. En segon lloc, el Regne Unit invocarà l’article 50 del Tractat de Lisboa i iniciarà la negociació per sortir de la Unió Europea. I, en tercer lloc, el risc d’implosió de l’economia xinesa està augmentant perillosament.