«Formar, cohesionar, potenciar i treballar en equip és una pedra angular de l’èxit empresarial»

December 21, 2017 7:52 pm

Ramón Galcerán (Lic&MBA 95), soci director nacional de Financial Advisory a Grant Thornton Espanya

Ramón Galcerán és soci director de Financial Advisory a Grant Thornton Espanya. Sota la seva responsabilitat, s’inclouen les àrees d’Assessorament en Fusions i Adquisició (M&A), Due Diligence, Valoracions, Reestructuracions de deute i Forensic.
Per a la gestió de projectes i clients, tant nacionals com estrangers, en tots els continents, dirigeix un equip de més de 80 persones, repartides entre Barcelona i Madrid.

-Segons la seva opinió, quins valors s’han de potenciar per poder aconseguir l’èxit empresarial?

Hi ha molts factors que poden portar a l’èxit empresarial. I també hi ha multitud d’exemples en què uns factors són més rellevants que d’altres, és a dir, no totes les circumstàncies requereixen les mateixes aptituds o valors. Però sí que és cert que determinats conceptes es poden considerar com a denominador comú en la bona gestió i l’èxit empresarial. Aspectes com la cultura del treball i el compromís, la flexibilitat per considerar vies o punts de vista alternatius, o la capacitat de reacció i de gestió amb recursos limitats són molt rellevants.
Però, si hagués de destacar algun àmbit, m’inclinaria per la capacitat de crear equip. Formar, cohesionar, potenciar i treballar en equip és una pedra angular de l’èxit empresarial. Cal estar disposat a envoltar-te de gent millor que tu i a delegar, perquè això t’enriqueix i enriqueix l’organització. I això requereix de certa dosi d’humilitat moltes vegades, cosa que no tothom sap o està disposat a tenir.

-Com creu que ha influït la crisi econòmica en la presa de decisions de les empreses?

Per descomptat ha tingut un impacte molt profund en la manera de gestionar i decidir. Quan les coses van bé, els bons resultats ho tapen tot, i molts problemes o ineficiències no afloren. La crisi ha obligat totes les empreses a aprendre a gestionar i decidir amb recursos molt limitats, a prioritzar decisions, a adoptar mesures que en un escenari normal no s’haguessin ni plantejat però, sobretot, a obrir la ment per intentar fer coses de manera diferent. Ha estat molt, molt dura, però també ha servit perquè moltes empreses s’hagin obert a nous mercats (sobretot internacionals), diversificat serveis o productes, ajustat estructures i processos, i après a gestionar amb menys recursos financers o humans.

-Estem completament submergits en la revolució tecnològica i digital en tots els sectors. Com s’ha de tenir en compte la digitalització per a la creació de valor?

En un informe recent de Grant Thornton, els hem preguntat als empresaris espanyols com estan duent a terme la transformació digital de les seves empreses, i la resposta ha estat força unànime: no tots els sectors ni totes les empreses han de digitalitzar-se de la mateixa manera si de veritat volen fer-ho bé i volen aportar valor. Cal analitzar bé el mapa dels seus processos abans de digitalitzar-los, i és molt important conèixer quins perfils addicionals necessita aquesta empresa per emprendre aquest canvi. En tot cas, els processos de digitalització han de ser omnicomprensius i impregnar tota l’organització. Tots han de ser conscients del pas que implica ser més digitals i com seguirà operant aquesta empresa en un entorn diferent i més tecnològic.

-Grant Thornton ha estat premiada com la Millor Empresa per Treballar-hi el 2017. Quines són les seves claus d’èxit?

Fa uns tres anys, Grant Thornton va llançar una macroenquesta entre tots els seus empleats del món (ara mateix a l’entorn de 50.000), en la qual es demanava, entre moltes altres coses, que expliquessin quins aspectes els preocupaven, trobaven a faltar o millorarien. De tot això, en van resultar un seguit de polítiques i iniciatives que s’han anat desenvolupant i implementant en gairebé la totalitat de les firmes de la nostra xarxa.
Inclouen nombroses mesures de flexibilitat laboral, comunicació interna, actuacions en l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i formació. Per posar-hi només alguns exemples: s’ha posat a disposició dels treballadors el teletreball; tenim diversos canals de comunicació interna i externa per promoure la participació dels membres de la firma i comunicar tot tipus de notícies; hi ha centenars d’iniciatives d’RSC a tot el món, amb un nivell d’involucració espectacular per part de la nostra gent; i tenim diversos cicles de formació que han estat reconeguts amb premis internacionals.

-Quins elements la diferencien de la competència?

Des de fa uns anys, tota la nostra xarxa està enfocada en el que internament anomenem customer experience and people experience. Es basa a transmetre a tota l’organització la política que hem de situar el client al centre dels nostres serveis, intentar que les nostres actuacions professionals contribueixin amb valor afegit en tots els nivells i procurar aportar nous enfocaments en la manera de veure i fer les coses. I, d’altra banda, hem de ser capaços d’implementar aquesta manera de treballar i aconseguir que els nostres empleats ho facin en un ambient que els permeti créixer professionalment en un entorn que atreu el millor talent, però que també atén les seves demandes i inquietuds. Aquest enfocament ha estat reconegut per tercer any consecutiu pel rànquing internacional Universum, votat per estudiants de tot el món, i que ens situa entre les 50 companyies més atractives per treballar del món.

-Quins són els objectius de creixement a mitjà termini per a Grant Thornton Advisory?

Fa uns quants anys que creixem a una taxa mitjana de més del 25% anual. En l’últim exercici, hem crescut més d’un 50%. Sense pretendre mantenir aquest ritme de manera permanent, diria que tenim com a objectiu creixements sostinguts de doble dígit anualment en els pròxims exercicis. Per això, estem reforçant els nostres equips en determinades àrees de servei.

-També va treballar per a Deloitte durant 6 anys. Com ha influït aquesta experiència en el seu càrrec actual?

No hi ha dubte que va ser una escola fantàstica per a mi, que em va permetre forjar els fonaments del que avui soc professionalment. Mantinc una bona relació amb molts dels meus excompanys, i fins i tot col·laborem sempre que es presenta l’ocasió.

-Què significa ESADE per a vostè?

No sé quin percentatge del que soc es deu a ESADE, però per descomptat constitueix un element central i estructural en el meu desenvolupament, no només professional, sinó també personal. És evident que la formació rebuda em va obrir les portes a nombroses oportunitats laborals, i que després jo he anat prenent les decisions que han dibuixat la meva trajectòria. Però tant les capacitats tècniques com els valors que es transmeten a l’Escola són una pedra angular per a tots els que hem passat per aquí. I estic convençut que qualsevol exalumne de la casa en tindrà una percepció similar.
Per això em fa especial il·lusió poder establir un nou vincle, a través de l’acord pel qual Grant Thornton passarà a patrocinar el programa d’emprenedoria d’ESADE. I no cal dir que el meu fill gran acaba de fer les proves d’accés i que seria un orgull que el seu futur professional comencés també a forjar-se aquí.