‘Hey you, walk the talk!’

June 27, 2016 11:21 am

Amb la convergència d’allò que és real i el que és digital, la tecnologia ha deixat de ser considerada com un fi i s’ha convertit en el mitjà que canviarà a curt plaç la nostra forma de vida. Ho farà amb un salt evolutiu inèdit que portarà empreses, directius i emprenedors a posar la teoria en pràctica i passar a l’acció.

Un nou mitjà ha tingut èxit quan s’integra de tal manera en la societat que deixem de parlar-ne. En poc temps ignorarem el fenomen digital i les xarxes socials perquè formaran part de la nostra realitat, estaran totalment integrades en els nostres hàbits diaris i el món futur dependrà d’una tecnologia que es farà omnipresent.

Algunes de les tendències tecnològiques més actuals passen pel triomf del mòbil com a plataforma de connexió a l’univers digital, l’aplicació de la realitat virtual a l’activitat social, la personalització dels serveis i l’Internet de les coses que incorpora sensors en dispositius, la qual cosa permetrà la gestió i producció intel·ligent amb un efecte impactant sobre els serveis, la gestió i la producció industrial.

A nivell personal, aquestes tendències ens estan transformant en éssers connectats 24/7, que reben informació selectiva i personalitzada, que controlen el seu entorn a través d’un sol dispositiu, que senten i es relacionen a través de la petita pantalla amb amics i marques, amb una veu més exigent i poderosa que mai, monitoritzats per sensors que capten qualsevol gest, moviment o activitat, que esbiaixen la informació que rebem i que coneixen i s’avancen als nostres desitjos.

Pel que fa a l’empresa i als emprenedors, la competència és global i el mercat exigeix ​​innovació constant, resultats a curt termini i creixement continu. Les empreses del segle XXI estaran inevitablement relacionades amb la informació i amb la ciència de dades.

El triomf del mòbil

En aquest nou escenari, en què tot passarà a formar part de l’univers digital, el mòbil s’està consolidant com l’eina de control i accés a la informació. Segons CISCO, el tràfic de dades a través dels dispositius mòbils va créixer un 75% el 2015. A més, el nombre de dispositius mòbils és més gran que el nombre de persones al món i la mitjana de temps diari que els usuaris dediquen al mòbil supera el seu consum de televisió.

La batalla dels anunciants per l’atenció del consumidor es lliurarà cada vegada més en els dispositius mòbils i menys en la pantalla de l’ordinador. Sense anar gaire lluny, el 2016 s’espera que la publicitat a través dels smartphones representi un terç de tota la inversió publicitària a Internet, on Google i Facebook dominen el mercat publicitari. El contingut de qualitat segueix sent la clau per a l’èxit online i, si el seu format és visual, l’impacte és molt més gran. La personalització del contingut, la creativitat, el contingut patrocinat i les marques que mostren personalitat i valors són claus per a l’èxit online. No obstant això, encara que la publicitat a la xarxa segueixi augmentant fins a nivells d’un 20% anual segons KPCB, cal tenir en compte les implicacions que té el moviment global de bloqueig de publicitat, que pot transformar el model econòmic de les aplicacions i d’Internet.

La intel·ligència artificial

La intel·ligència artificial o AI (per les seves sigles en anglès) es convertirà en una eina per a l’anàlisi de dades que ens permetrà optimitzar les nostres capacitats i gestionar la informació. El gran repte de les empreses tecnològiques és que la pròpia tecnologia es faci invisible perquè la comunicació sigui més real que mai. Per això, han de poder capturar en dades la nostra realitat física, quantified self, convertir-la en dades analitzables i predir les nostres accions, tot transformant la realitat virtual en una activitat social més propera a la nostra realitat humana i integrant els sentits com la veu, les expressions o el llenguatge corporal.

Les tècniques d’anàlisi predictives s’estan començant a utilitzar en àrees com la salut, el transport, el turisme o l’ús d’assistents virtuals personalitzats.

L’Internet de les coses

L’Internet de les coses és la capacitat de connectar, a través de petits sensors, objectes físics a xarxes digitals, que permeten processar informació, accedir-hi simultàniament i controlar els dispositius.

Hi ha aplicacions que ja són una realitat, com Nest, que integra i controla diferents dispositius de la llar a través del mòbil o l’ordinador, la sensorització de vehicles en empreses de transport per analitzar dades, bombetes led intel·ligents amb connexió wifi que es poden controlar a través d’iOS o Android, així com la seva aplicació general tant en la indústria com en els serveis. Totes elles contribuiran a automatitzar processos i canviaran les nostres activitats i el nostre context.

La revolució de les dades

La revolució de les dades o tecnologia big data permet adaptar la informació al context per generar pronòstics i oferir la informació que l’usuari busca sense haver-la sol·licitat. L’anàlisi de la informació és la clau per facilitar informació útil a l’usuari, i estem entrant en una fase en què es desenvoluparan aplicacions capaces de prendre decisions per si mateixes, que transformaran com vivim, treballem, interactuem i pensem.

Com afirma Peter Diamandis, al seu llibre Abundancia, el futuro es mejor de lo que piensas, la tecnologia permet crear creixements exponencials i ens dóna les eines per solucionar problemes. Les claus per al creixement exponencial són convertir en digital el món real, que la tecnologia sigui més econòmica i accessible i que es pugui orientar cap a la solució dels grans reptes mundials. En aquest sentit, l’enginyeria genètica, la impressió 3D i la robòtica són exemples clars d’avenços tecnològics que poden tenir un impacte extraordinari a mitjà termini en la societat.

Hivernacle per a emprenedors

Estem deixant enrere l’inici d’una nova època, que podem anomenar «revolució digital», i endinsant-nos en un món en què la realitat i el digital estan convergint, on el format digital és essencial per al desenvolupament d’activitats físiques. Les empreses i els directius espanyols es van adaptant a aquesta nova era, en què la població ja mostra la seva vocació tecnològica. Com a referència, el 2015 Espanya va consolidar el seu lideratge a Europa en el mercat dels smartphones, amb un 90% d’usuaris que es connecten a Internet des del mòbil tots o gairebé tots els dies, i un 77% que fa servir el servei de missatgeria instantània almenys una vegada a la setmana, cosa que representa la taxa més alta entre els països desenvolupats (1).

Per avançar, necessitem una cultura de lideratge que sàpiga orquestrar i alinear el coneixement i el talent que conflueix a les plataformes, així com una administració que asseguri la inversió en infraestructures, elimini les barreres legislatives i tècniques i impulsi el mercat digital regulat europeu per afavorir el futur de les empreses i el desenvolupament de l’economia. S’estima que, d’aquí al 2020, el mercat únic digital europeu impulsarà el creixement econòmic en 340.000 milions d’euros (2).

Aquest escenari global és un hivernacle perfecte per als emprenedors, que poden aprofitar les oportunitats que estan sorgint en la prestació de serveis basats en la tecnologia, així com en l’economia col·laborativa, que crea un impacte positiu en la qualitat de vida dels usuaris-ciutadans. La connectivitat i les plataformes permeten que els emprenedors puguin unir-se per resoldre un problema global, recaptar fons per posar en marxa una idea o trobar nous talents.

La tecnologia ha deixat de ser considerada un fi. De fet, s’ha convertit en el mitjà més transparent i integrador que ens permet gaudir d’altres serveis, i ens portarà a fer un salt evolutiu exponencial. En aquest canvi de cicle, en el que allò que és tecnològic passarà a ser part integrant de qualsevol projecte, l’emprenedor és el principal protagonista pel seu lideratge, esperit innovador, ràpida adaptació al canvi, creativitat i capacitat per aprofitar les oportunitats.

(1) Informe ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 2015
(2) Informe La Sociedad de la Información en España 2015