Impacte i resultats des dels òrgans de govern de les entitats no lucratives

February 27, 2020 8:59 am

Una de les màximes d’Esade és formar persones competents i alhora socialment compromeses. Conseqüentment, des d’Esade Alumni i com a part de la nostra aportació de valor a la societat, fomentem la participació activa dels antics alumnes en la construcció d’una societat més justa i un món més sostenible. Sens dubte, una de les iniciatives més efectives per complir aquest propòsit és la integració dels nostres alumni en òrgans de govern d’entitats socials.

A Esade Alumni som facilitadors i generem un ecosistema a favor de la inclusió als òrgans de govern d’entitats socials de com més antics alumnes millor. En els darrers anys, hem vist una preocupació creixent per la millora de la governança a les entitats no lucratives. Per complir amb la seva missió, les organitzacions socials, en les seves diferents tipologies, depenen dels seus òrgans de govern, juntes directives o patronats. A través d’aquests organismes, s’han de proveir d’un lideratge fort que garanteixi tant la consecució dels seus objectius com la seva sostenibilitat en el temps. Per tot això, creiem que la nostra comunitat d’antics alumnes té l’experiència, el coneixement i el compromís per exercir aquesta responsabilitat amb la màxima diligència i eficiència. Tant és així que hem posat en marxa el nostre Fòrum de Governança d’Esade Alumni.

Es tracta d’una iniciativa especialment creada amb l’objectiu de potenciar la inclusió dels antics alumnes d’Esade as òrgans de govern de fundacions i associacions amb finalitat social, que va tenir les seves primeres sessions el cap de setmana del 21 i 22 de febrer i va comptar amb 40 participants.

El Fòrum pretén ser una guia d’orientació que mostra, a través de sessions de reflexió i debat amb professors i testimonis de primer nivell, els problemes específics d’aquest tipus d’organitzacions i les millors pràctiques per resoldre’ls. Amb una comprensió més profunda de tots aquests aspectes, aquests 40 participants seran líders més forts per a les organitzacions en què exerceixen el paper de patrons de fundacions o membres de juntes directives d’associacions.

Així, els antics alumnes d’Esade contribuiran decisivament a la sostenibilitat i la prosperitat de les entitats socials de les quals participen.