La importància de les capacitats humanes en un entorn d’automatització

July 23, 2019 10:22 am

Els professionals del segle XXI necessiten conèixer les tendències emergents al mercat de treball i entendre quines són les claus per reinventar-se i evolucionar professionalment en un escenari complex i incert com l’actual.

ESADE Alumni Careers va organitzar la sessió Flash «La importància de les capacitats humanes en un entorn d’automatització», a càrrec de Santi García, fundador de Future for Work Institute i director d’iOpener Institute for People and Performance per a la península Ibèrica per analitzar les capacitats del futur.

Amb 15 anys d’experiència en diferents rols dins de l’àrea de Recursos Humans i 10 anys de trajectòria en consultoria en el camp de la gestió de persones a les organitzacions, Santi García va analitzar les principals tendències al mercat de treball, el concepte d’ocupabilitat i les variables de les quals depèn aquesta qualitat.

Escenari global
En un escenari global amb una explosió d’innovació sense precedents, s’hi sumen els canvis en l’ordre geopolític mundial, amb el desenvolupament de les economies asiàtiques; el treball de les cadenes de subministrament globals, que creen un món d’interdependències; els canvis demogràfics, amb una població que segueix creixent en unes zones i envellint en d’altres; i els fluxos migratoris, que creen entorns laborals més diversos.

«Aquest entorn disruptiu i volàtil genera una crisi de confiança a les institucions i també a les empreses, perquè les claus de la competitivitat varien», va comentar Santi García. Per això és necessari que les organitzacions siguin dinàmiques, guanyin en agilitat i comptin amb líders amb una visió sistèmica. «Les persones que treballen en grup són capaces de prendre millors decisions. Per això, cal crear un context per al desenvolupament de la intel·ligència col·lectiva», va afegir. Equilibrar l’alineament de les persones amb els objectius i alhora la seva autonomia perquè siguin sensors del que passa pel món i també prenguin iniciatives és el que s’entén per organització ambidextra.

Què passa amb la feina?

Si bé l’arribada de la tecnologia està canviant els models de negoci, el seu impacte positiu és que comencen a aparèixer noves professions: «És clar que la major part de les feines es veuran afectades i haurem d’aprendre a interactuar amb les noves solucions tecnològiques en tots els sectors i professions. En un futur de feines complexes, les empreses voldran contractar els millors professionals que vulguin donar el millor de si mateixos, de manera que el valor afegit de les persones ha de ser un altre», va explicar García.

En aquest sentit, tenen una rellevància especial capacitats soft com l’autoconeixement, l’autoconsciència, el pensament crític, la curiositat, la resiliència i la iniciativa. Però també les habilitats interpersonals i les competències digitals.

Pel que fa al perfil dels nous líders, l’ideal és «el d’una persona compromesa, visionària, adaptable i humil, amb una àmplia consciència sobre l’entorn, que pren decisions ben informades i de manera àgil», va afegir Santi García, que va voler acabar la conferència amb la idea del con del futur: dins del qual se situen diverses variables de futur. Però el futur està deixant d’entendre’s com un lloc predeterminat al qual anem, sinó que entenem que es va teixint amb les nostres accions col·lectives. Per això, el repte és fer que el futur més probable s’apropi al futur més preferible per a la societat en el seu conjunt. «Aquest és el repte que tenim quan parlem de capacitats del futur: definir com volem avançar com a societat».