«La meva experiència com a Alumni Solidari»

May 24, 2016 3:18 pm

Daniel Cornudella (Lic&MBA 85 / DP-EP 03), director d’Operacions al RACC

Què destacaries del teu pas pels projectes d’ESADE Alumni Solidari? Què és el que més et va impactar?

La primera cosa que em va impactar i em segueix impactant és l’energia positiva que genera Alumni Solidari, les reunions col·lectives, les reunions d’equip, les reunions amb les ONG… Totes són gratificants per la motivació de tothom a l’hora treballar per millorar i ajudar els que ho necessiten.
He après la dimensió del tercer sector amb grans professionals, però sobretot una aproximació als problemes amb una orientació a les persones que es vol assistir per davant de qualsevol altra consideració.
El mètode de treball del projecte amb voluntaris també és una experiència molt positiva. He après a coordinar persones de diferents funcions i experiències sobre la base de la seva disponibilitat en cada moment i, a través de la generositat de tots, buscar la millor aproximació al projecte en cada moment.

Segueixes en contacte amb alguna d’aquestes organitzacions o en general amb el tercer sector i el món social? Ha canviat la teva percepció sobre el sector i la teva manera d’involucració social?

Tinc contactes esporàdics amb les fundacions amb què he col·laborat, encara que el millor enfocament es dóna amb la fundació amb la qual cooperem en cada moment. Participo també com a voluntari en fundacions que treballen en estudis clínics per investigar i trobar solucions pal·liatives i curatives a malalties actuals.
Vaig aprenent cada dia de la gran dimensió del tercer sector, de la gran quantitat de gent involucrada i de l’amplitud d’objectius que cobreix. El que em segueix sorprenent és la falta de visibilitat que té a la societat, sobretot als mitjans de comunicació; aquesta és per a mi una de les assignatures pendents.

Per què vas decidir que volies ser voluntari d’Alumni Solidari? Per què vas repetir l’experiència?

Per la necessitat d’ajudar a tenir un món millor i menys desigual, i per la voluntat que la meva aportació fos valuosa i tingués sentit. El que estigués gestionat per ESADE Alumni em donava confiança en aquest sentit.

Què diries que reben els voluntaris que fan aquesta feina solidària? Alguna idea per animar la gent a participar de cara al futur?

El retorn és molt valuós per al voluntari. En primer lloc, des del punt de vista emocional, es genera una dinàmica positiva i una sensació de complir amb les teves obligacions socials molt important. També és una escola pràctica de gestió: aprens dels companys, de les organitzacions i de les teves pròpies investigacions i treballs. Finalment, coneixes el tercer sector, que t’ensenya un món més solidari i positiu.

Què creus que aporta Alumni Solidari a les organitzacions amb què col·labora? Creus que contribueix efectivament a la professionalització i sostenibilitat durant el mateix procés d’acompanyament?

Crec que l’aportació a les organitzacions és doble: d’una banda, reben la formulació d’un projecte que compleix amb les seves necessitats, ja que l’han escollit ells; però, de l’altra, i sobretot, aprenen treballant amb els voluntaris d’ESADE Alumni. Els ajudem a veure la seva gestió des d’un altre punt de vista, els reforcem el que fan bé i els ajudem a identificar accions de millora on hi ha oportunitats.

Com penses que influeix tenir un tercer sector fort a la nostra societat? Creus en la innovació social com a base per al canvi? Que cadascú de nosaltres podem ser agents del canvi?

Atesa la tendència de l’Estat actual a disminuir la seva aportació per a una societat més justa i igualitària, el tercer sector ha d’augmentar en la seva dimensió, influència i presència en el dia a dia dels ciutadans. Sense el tercer sector, actualment la convivència seria impossible a causa de la iniquitat. La participació de tots els ciutadans és necessària per millorar la dimensió social. Crec que una part important de la involucració individual sorgeix d’una actitud inclusiva i col·laborativa amb la societat.

En què ha canviat la teva trajectòria o experiència professional aquesta col·laboració amb el tercer sector?

He incorporat a la meva manera de gestionar i prendre decisions una més gran orientació a les persones que necessiten cobrir les seves necessitats i una millor pràctica en la gestió d’equips. Combinar i treure el màxim resultat de les aportacions i treballs de professionals tan competents i diversos amb restriccions importants de temps i logístiques és un aprenentatge molt valuós.

Com creus que el projecte ESADE Alumni Solidari encaixa dins de l’associació d’antics alumnes d’ESADE? Aporta orgull de pertinença? Concorda amb els valors promulgats per l’Escola?

L’encaix d’Alumni Solidari a ESADE Alumni és molt positiu i necessari; aporta aquesta aproximació al tercer sector que en general els exalumnes no tenim. D’altra banda, la meva opinió és que, igual que el tercer sector és poc conegut en la societat, Alumni Solidari és poc conegut i difós entre els antics alumnes.
Vull felicitar i agrair als líders d’Alumni Solidari, des dels patrons i la Junta d’ESADE Alumni fins a les gestores del projecte, el seu compromís i impuls. M’agradaria animar des d’aquí els antics alumnes d’ESADE que participin en el programa, perquè tots trobaran un motiu de satisfacció, per poder ajudar des del coneixement, i de creixement personal.