«La sostenibilitat empresarial ha vingut per quedar-se»

June 30, 2020 2:41 pm

Javier Dueñas (EDIEF 86/EDIK 88), vicepresident de Forética

Forética va néixer fa més de 20 anys i s’ha consolidat com l’organització empresarial referent en matèria de sostenibilitat a Espanya, amb una forta presència a Amèrica Llatina mitjançant projectes de col·laboració en diferents països i amb unes aliances molt sòlides a través d’importants ‘partners’ com World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). A més, a Europa, Forética és ‘partner’ nacional de CSR Europe i forma part del Consell Estatal de RSE a Espanya. Ens ho explica Javier Dueñas, el seu vicepresident, amb qui parlem de la importància dels aspectes ESG en l’estratègia empresarial.

-Quins són els objectius de l’organització?

La nostra missió se centra a integrar i desenvolupar els aspectes ESG (ambientals, socials i de bon govern, en les seves sigles en anglès) en l’estratègia i gestió d’empreses i organitzacions. Aquests tres focus ens permeten abordar la sostenibilitat empresarial amb una visió 360º, sempre analitzant les principals tendències internacionals i l’impacte en la realitat espanyola. A més, Forética va llançar la Norma SGE 21, el primer sistema de gestió èticament i socialment responsable. Avui dia, més de 150 empreses i organitzacions estan certificades amb la norma a Espanya i a Amèrica Llatina.

-Amb una xarxa de socis formada per més de 250 organitzacions, quines línies de treball desenvolupa? I quines tendències té identificades per als anys vinents?

Forética està formada per més de 250 socis, que representen una gran part del teixit empresarial de diferents sectors. Concretament, en formen part el 40% de les empreses de l’IBEX 35, així com filials de multinacionals presents a Espanya, petites i mitjanes empreses, i ONG.

A través dels diferents projectes abordats en clústers i grups d’acció, hem desenvolupat una plataforma empresarial que potencia el coneixement, el diàleg entre les diferents empreses i la col·laboració en l’àmbit publicoprivat, per la qual cosa som una de les organitzacions referents a l’hora de tractar en matèria de sostenibilitat empresarial el diàleg amb les principals administracions i organismes públics. Aquests espais de diàleg permeten que les empreses puguin potenciar la integració dels aspectes ESG, compartir millors pràctiques i crear aliances tant en l’àmbit nacional com internacional que permetin desenvolupar la sostenibilitat.

-Dins de la seva visió de maximitzar la contribució positiva de les empreses per assolir un futur sostenible, quines són les claus perquè aquestes integrin la sostenibilitat en les seves estratègies corporatives? Realment la sostenibilitat empresarial com a clau de gestió ha vingut per quedar-se?

Sense cap mena de dubte, la sostenibilitat empresarial ha vingut per quedar-se. A Forética, treballem en diferents àmbits, tant a escala de competències als consells d’administració, donant suport i potenciant la feina de les àrees de sostenibilitat i responsabilitat social, com donant servei a àrees transversals com relació amb inversors, riscos o compliment, entre d’altres.

Per això, treballem en tres línies d’acció clau amb els més de 250 socis que formen part de la nostra organització: la primera és el desenvolupament de polítiques i palanques clau en matèria ambiental, que aborda qüestions com el canvi climàtic, l’economia circular, la sostenibilitat urbana i la biodiversitat; la segona és el desenvolupament de l’impacte social en l’estratègia empresarial, així com programes específics de salut i sostenibilitat, l’anàlisi de les tendències de futur de l’ocupació i el desenvolupament de projectes internacionals com Upskill4Future en aliança amb J.P. Morgan i CSR Europe. Finalment, ens enfoquem en la nova governança ESG, amb focus en el bon govern corporatiu, la transparència i la integritat, treballant en finances sostenibles o el desenvolupament de consells d’administració sostenibles. A més, tenim un Grup d’Acció de Sostenibilitat, enfocat exclusivament a empreses públiques, que tracta les diferents tipologies d’organitzacions.

-En aquests moments de construcció del futur posterior a la COVID-19, quins creu que són els escenaris i disrupcions als quals s’enfrontaran les empreses?

En aquest context de crisi global, des de Forética, posem el focus a contribuir a una comprensió més gran del context i les conseqüències de la COVID-19. Suposa un punt de partida per al suport en la construcció i reformulació de noves estratègies de sostenibilitat en les empreses, estratègies que accelerin la recuperació enfront de la crisi, anticipin riscos i mostrin, en un futur de gran incertesa, la gran oportunitat d’un lideratge i acció empresarial alineada amb el desenvolupament sostenible.

Concretament, a Forética liderem una aliança empresarial formada per més de 60 grans empreses multisectorials sota el nom «El futur de la sostenibilitat: Resiliència i ‘nova normalitat’ de les empreses post COVID-19». Aquesta aliança analitza els nous escenaris, tendències i vulnerabilitats, i treballa per desenvolupar eines i solucions en matèria ESG, dirigides a abordar la «nova normalitat» empresarial des dels àmbits dels consells d’administració, l’alta direcció i les àrees estratègiques de les companyies.

Fem front a un nou escenari empresarial post COVID-19 desenvolupant una nova economia, fet que suposa canvis profunds en tots els sectors i àmbits, en els quals la sostenibilitat se situa com un eix clau en l’agenda empresarial. En aquesta aliança, abordem les macrotendències i disrupcions identificades en l’àmbit internacional —en aliança amb el nostre partner WBCSD— i concretant com serà el seu impacte en la realitat empresarial espanyola. Concretament, estem treballant amb els nostres socis en solucions basades en una recuperació empresarial sostenible fonamentada en els aspectes ESG.

A més, hem presentat l’anàlisi Macrotendències i disrupcions. Impacte en la realitat empresarial espanyola, en col·laboració amb WBCSD. Partint de les 12 grans tendències i 10 disrupcions que a escala global marcaran la dècada dels anys vint, aquesta anàlisi posa focus a Espanya i hi identifica les 5 principals tendències: el doble tall demogràfic; la vulnerabilitat climàtica; la singularitat econòmica del nostre país; Espanya plena, Espanya buida; i una societat més dividida.

-Com és el líder responsable per a vostè?

Tots assumim una responsabilitat en el paper de construir la societat en la qual volem viure i, d’alguna manera, tots sabem que aquest model de societat parteix de la base que siguem capaços de fomentar el bé comú. Un líder responsable ha de ser capaç d’infondre els ideals ètics pels quals hem d’esforçar-nos junts i fer realitat aquest nou model de societat. En aquesta època de transformació que estem vivint, plena d’incerteses, un líder responsable ha de ser capaç de traslladar certesa i seguretat a l’organització i al conjunt de la societat. Un líder responsable ha de saber desplegar el seu compromís per actuar d’una manera responsable, ètica, transparent i íntegra.

-Com es va vincular a aquest projecte i què aporta a la seva trajectòria professional?

Forética sempre ha estat un referent en el món de l’ètica empresarial i la sostenibilitat. No obstant això, la veritable raó per la qual em vaig vincular a aquest projecte són les persones que treballen dia a dia en l’organització i que es mereixen tot el meu reconeixement per la seva qualitat humana i per la seva excel·lent capacitació tècnica.
D’alguna manera, Forética ha contribuït a desenvolupar aquests ideals ètics als quals em referia i m’ha ajudat a traslladar a la feina un model de gestió ètic i compromès amb la societat.

-Què és Esade Alumni per a vostè? Què li aporta ser membre actiu de la comunitat de consultors d’Esade Alumni Social?

El nom d’Esade Alumni representa moltes coses a la meva vida, ja que l’associo amb una època de la meva vida que em va donar l’oportunitat de conèixer persones d’una gran qualitat humana. Companys i professors inoblidables amb els quals vaig tenir la sort de compartir els estudis i amb qui, tot i els molts anys que ha passat, seguim mantenint el contacte a través de les moltes activitats que organitza l’associació.

La comunitat de consultors d’Esade Alumni Social és tota una experiència de vida que només es pot arribar a entendre quan has tingut l’oportunitat de gaudir-la.
Una experiència intensa d’emocions i d’aprenentatges, una experiència que m’aporta una energia transcendent i que connecta amb els valors que m’ha traslladat Esade. Una experiència única i inoblidable!