La transformació de les organitzacions genera oportunitats professionals

October 31, 2018 11:31 am

La transformació digital està canviant les organitzacions. Aquests canvis suposen oportunitats per al desenvolupament de nous perfils professionals, alhora que noves formes d’ocupació. A més, sorgeixen noves oportunitats de negoci i nous reptes per a empreses i els seus empleats. Sobre aquests aspectes van conversar Isla Ramos (AMP 04), vicepresidenta del Club Innovació ESADE Alumni, exdirectiva de Lenovo i professional amb experiència en les àrees de la transformació, i Santiago Rodríguez Llorente (EMBA 04), emprenedor amb àmplia experiència en la innovació i la transformació i director de creixement global d’Altran, durant el debat titulat «Carreres en els àmbits de la innovació i la digitalització», organitzat per ESADE Alumni Careers juntament amb el Club innovació ESADE Alumni.

Moment actual

El primer tema tractat va ser el moment en què ens trobem. Isla Ramos va descriure aquesta foto com «un món on el proveïdor més gran de continguts del món no genera cap contingut, el proveïdor més gran de transport privat del món no posseeix cap cotxe i el proveïdor més gran d’allotjament del món no posseeix cap immoble. I això ens dona una foto del món en què vivim». A més, va assegurar que per avançar cal parlar d’oportunitats i no només de reptes, perquè la democratització de la tecnologia ha portat canvis per als professionals i al mercat laboral. La demanda de professionals per treballar al sector de la tecnologia és molt superior a l’oferta.
Per explicar el que està passant, Santiago Rodríguez Llorente va recórrer, d’una banda, a la professora Carlota Pérez, de la Universitat de Cambridge, que parla de les revolucions tecnològiques que hi ha hagut al llarg de la història i de les fases per les quals ha passat cadascuna d’elles. En l’actualitat, ens trobem immersos en la cinquena revolució. D’altra banda, va parlar del concepte matemàtic dels sistemes complexos: el tot és més que la suma de les parts. «La tecnologia és gratis, té un cost marginal, tothom té tecnologia. La gent es connecta entre si tot formant un sistema complex que resulta impredictible. El nostre món interconnectat és impredictible». Va destacar, a més, que el que estem vivint ara no s’aturarà, però que està creant moltes oportunitats: «I això és molt divertit».
Pel que fa a les indústries i sectors que es veuran afectats, tant Isla com Santiago van deixar clar que afecta tots els sectors. A més, Isla Ramos va destacar algunes tendències que es poden observar en tots ells: oberts les 24 hores, excés d’informació, transparència i immediatesa, tot és un servei i prima l’experiència del client, entre d’altres.

Com afecta el negoci i les persones

No hi ha dubte que la transformació digital afecta els negocis i ofereix eines per millorar. Per a Isla Ramos, «cal parlar de transformació dels negocis perquè la transformació digital és una part de la transformació del negoci». Santiago Rodríguez, per la seva banda, va assegurar: «Cal centrar-se en l’impacte del món digital en el negoci, no cal centrar-se en la tecnologia». I va parlar que la tecnologia ha propiciat que ara a les empreses es treballi de manera diferent en tres aspectes: es treballa de manera col·laborativa, hi ha més rapidesa en la gestió dels canvis i les empreses són ens oberts, els seus empleats tenen interaccions amb altres empreses, proveïdors, clients, etc.
I és als llocs de treball on més efecte té aquesta transformació digital perquè els llocs de treball desapareixen com a tals a les organitzacions. La seva estructura està canviant molt i seguirà canviant. «Hem de deixar de parlar de jobs i començar a parlar de skills perquè el que et lligarà al lloc de treball són les teves capacitats. Hem d’aprendre a treballar amb equips virtuals, a treballar per objectius, etc.», va assegurar Isla Ramos.
Santiago Rodríguez va parlar d’una nova manera d’aportar valor a les empreses i les organitzacions. Per entregar resultats en temps curts, es pot fer des de dins de l’empresa, liderant equips transversals i movent recursos: «Però si estàs fora, també pots ser part d’això, perquè ara les empreses estan més obertes al concepte del freelance o de l’expert». La figura del freelance cada vegada és més comuna a les organitzacions i més valorada per les empreses. En aquest sentit, Isla va recordar l’augment de l’ocupació en l’anomenada gig economy: «Jo el que venc són les meves skills i les venc per projecte i a diversos ocupadors».

El directiu que busca la transformació

Un altre dels temes que es va debatre durant el col·loqui va ser com és el directiu que vol o ha de fer front a la transformació. Isla Ramos va destacar que cada organització és un món i que no hi ha una recepta que serveixi per a tothom. No obstant això, sí que va deixar clar que el directiu ha d’estar alineat amb el negoci, ha de ser un líder capaç d’aconseguir el compromís de les persones –perquè aquesta transformació es fa de manera transversal a tota l’organització– i ha d’emprendre aquesta transformació des de les seves fortaleses.
Santiago Rodríguez Llorente col·loca davant del directiu al líder o creador de coses: «El que facis ha d’aportar valor i reflectir-se en el compte de resultats». També va parlar de la transformació personal de l’executiu: «No pots transformar una empresa si no transformes abans l’executiu». I per això va convidar els assistents a buscar l’equilibri en quatre aspectes: àmbit intel·lectual, relacions personals, temps per a la salut i la cura física i un temps per a l’espiritualitat.
A més, Santiago aportar tres aprenentatges després de deu anys d’experiència de la seva «jo-empresa». La primera és que no es pot gestionar la incertesa, per la qual cosa cal saber conviure amb aquesta incertesa. La segona és que cal treballar amb una xarxa de confiança –sol no es pot– i assumir que junts es crea valor. I la tercera és generar valor econòmic, la rutina diària es basa a generar valor.
Tant Isla com Santiago van exposar la necessitat d’agafar-se un temps de reflexió i d’elaborar un pla estratègic personal, pensar en el que cada un vol ser i fer i quines són les singularitats de cada persona.

Competències més destacades

L’últim punt que van tractar va ser les competències més importants que han de tenir les persones per enfrontar-se a la transformació digital. Isla Ramos va fer una llista de les actituds que creu primordials i que són aplicables a tots els sectors: capacitat d’aprenentatge, capacitat d’adaptació, pensament proactiu, perspectiva, passió, planificació i generositat, entre d’altres. Santiago Rodríguez Llorente va afegir-ne tres més: transparència, ser capaç de reconèixer patrons i la capacitat de fer coses.