L’impacte de la tecnologia digital en la indústria cultural

March 29, 2017 2:05 pm

Mobile apps concept, tablet, laptop and interface icons

Els avenços tecnològics s’han tornat una part essencial de les nostres vides i l’han alterat per complet en molts àmbits de la nostra quotidianitat. Només cal analitzar l’organització de la societat actual —la societat 4.0— i veure com la tecnologia és present a cada racó i facilita i alleugereix el procés de producció, comunicació i integració social, entre d’altres.

L’escriptor canadenc Douglas Coupland ja ho preveia. «Fins i tot quan t’agafes unes vacances de la tecnologia, la tecnologia no s’agafa un descans de tu». De fet, avança i interpreta un paper imprescindible en les nostres tasques diàries que de vegades ni percebem com a tals.

La digitalització ha inundat tot tipus d’esferes. Coupland apunta que un dels principals assoliments de la tecnologia digital ha tingut lloc en el camp de la comunicació, però s’ha de considerar altres avenços com, per exemple, el rol que ha interpretat en el desenvolupament d’estratègies per a la inclusió social.

Les tecnologies per a la inclusió social són elements clau tant en estratègies de desenvolupament socioeconòmic com en la democratització de les activitats. En els últims anys ja s’han anat desenvolupant projectes, com WhatsCine i Newskid, que són exemples clars d’aquesta aposta.

Al servei de tots els col·lectius

Amb motiu de la sessió organitzada pel Club Indústries Culturals i Creatives ESADE Alumni, «Impacte i oportunitats de les tecnologies digitals en les indústries culturals», que va tenir lloc el 14 de març a ESADEFORUM, Eva Domínguez, CEO de Newskid, i Fernando Villamanta, CEO de WhatsCine, es van encarregar de presentar aquests projectes. En especial, en aquest acte es va dialogar sobre l’impacte de l’ús de les noves tecnologies digitals per a la creació de nous models de negoci i la reinvenció dels models existents. Les activitats es van veure reflectides a través de la realitat augmentada i l’accessibilitat per a persones discapacitades.

Fernando Villamanta va apuntar que «la tecnologia proporciona coses impensables; així, adequar aquesta tecnologia a assumptes socials està permetent una culturització increïble, ja que facilita i accelera els processos».

Són projectes que han tingut cabuda gràcies a la revolució tecnològica, ja que es basen en ella com a eina fonamental de producció i distribució. El primer cas, Newskid, és un espai destinat a notícies per a nens, amb un to distès, vocabulari amè i intercalant història narrativa i joc, plenament basat en una realitat. El format escollit es fonamenta en la realitat virtual i en l’augmentada.

El segon cas, WhatsCine, neix el 2013 com un projecte per a les persones amb discapacitats audiovisuals i discapacitats cognitives diverses que pretén integrar un subtítol adaptat i un sistema de llengua de signes per a sords, ja que «la cultura ha de ser un dret per a tot el món», segons Villamanta. El projecte ja ha rebut diversos premis, entre el quals hi ha el Premi Reina Letizia 2015.

Carles Berga, especialista en escenografia, també va participar en l’acte i va destacar la importància que havia viscut la tecnologia en la seva trajectòria professional, tot i que va matisar: «Malgrat que la tecnologia sigui imprescindible, l’artista encara ho és més», tot destacant la importància de l’activitat humana. El Carles ha participat en projectes de modelització en 3D de smart glass i de grafè, entre d’altres. Considera que la tecnologia ha estat tan trencadora que encara n’estem molt sorpresos i en veiem més la forma que el contingut: «Però la mateixa tecnologia aviat ens permetrà veure l’essència en si del que presenta».

Els nous avenços estan tenint una cabuda optimista entre la societat i permeten ajustar-se a tot tipus de necessitats i projectes. Fins i tot han estat capaços de generar noves formes de comunicació i llenguatge. Eva Domínguez apunta que la «tecnologia forma part del llenguatge perquè la realitat augmentada tingui narrativa; de fet, la mateixa tecnologia forma part del relat».

L’esdevenir de la tecnologia és plenament incert. L’única realitat efectiva és que el ritme de creixement ha estat ràpid i que les expectatives estan marcant un llistó cada vegada més alt. A més, aquests avenços estan calant en diverses esferes de la societat, que han vist millorades les seves aptituds, possibilitats i capacitats gràcies a noves tècniques digitals.

Save

Save