L’impacte econòmic de Fira de Barcelona

December 23, 2015 10:42 am

montjuic_07

Fira de Barcelona preveu tancar el 2015 amb un volum de negoci de més de 148 milions d’euros, xifra que confirma l’evolució positiva que ha tingut en els darrers anys, malgrat els efectes de la crisi econòmica.

Els 148,1 milions d’euros estimats de facturació suposen un augment del 13,8% respecte del que s’havia pressupostat i del 25,7% en relació al 2013, any firalment comparable per efectes de calendari. Per la seva banda, l’Ebitda previst és de 12,5 milions d’euros, un 31,2% més que el 2013.

Segons el nou director general de Fira, Constantí Serrallonga, l’objectiu és desenvolupar una gestió que permeti a la institució continuar impulsant no només la seva activitat, sinó també el seu paper dinamitzador sobre el territori. Segons un estudi recent realitzat per ESADE, l’activitat de Fira genera un impacte anual de més de 2.600 milions d’euros.

L’estudi realitzat per l’escola de negocis se centra en l’activitat duta a terme per Fira en el període 2012-2014, en què es van celebrar al voltant de 200 esdeveniments, amb la participació de més de 27.000 expositors directes i més de 2 milions de visitants anuals.

Generació d’ocupació

Els salons, congressos i esdeveniments que organitza o atreu Fira tenen un impacte molt positiu a Barcelona, la seva àrea d’influència i tot el país, en propiciar activitat econòmica en àmbits diversos i contribuir a la generació de negoci dels mateixos participants en els esdeveniments i de la indústria local, així com de milers de llocs de treball. Segons l’informe, l’impacte econòmic total anual de Fira és de 2.624 milions d’euros, la qual cosa genera un valor afegit brut (VAB) de 2.360 milions d’euros, que equivalen a l’1,21% del PIB mitjà de Catalunya.

Alhora, l’activitat firal facilita la creació de 40.580 llocs de treball, una ocupació que en un 43% es produeix en sectors com la restauració, l’allotjament, el comerç, el transport i l’oci.

A més, l’activitat duta a terme a les instal·lacions firals també comporta retorns impositius que es tradueixen en una recaptació fiscal per part de la Hisenda Pública de 782 milions d’euros anuals, procedents de l’lVA, l’IRPF i l’impost de societats.

D’altra banda, un dels objectius de Fira de Barcelona és ser suport de les empreses i palanca per a la creació de negocis i d’oportunitats per al teixit productiu del país. En aquest sentit, a més del retorn econòmic que es genera per als assistents a un saló, l’operativa pròpia de Fira produeix un impacte important en determinats sectors que, segons l’estudi, es concentra majoritàriament en els de restauració, allotjament, tecnologia, comerç, oci, indústria agroalimentària, activitats immobiliàries i serveis de transport.

Gran nombre d’esdeveniments

A més dels importants esdeveniments internacionals celebrats als recintes de Montjuïc i Gran Via, com el Mobile World Congress (MWC), IBTM world, In Cosmetics o Tissue World, entre d’altres, els resultats d’enguany se sustenten gràcies al millor comportament d’alguns dels salons que organitza Fira, entre els quals cal destacar Hispack-Bta, Smart City Expo, el Saló de l’Automòbil, el Nàutic o Piscina.

Durant el 2015 ha continuat desenvolupant-se una activitat congressual intensa, especialment en l’àmbit sanitari i tecnològic. Cal destacar els congressos europeus de Cataractes i Cirurgia Refractiva, Endocrinologia Pediàtrica, Tecnologia Cel·lular Animal o la Setmana de la Gastroenterologia (UEG Week). En l’àmbit tecnològic, cal destacar esdeveniments vinculats al MWC i Mobile World Capital Barcelona (MWCB) com 4YFN, orientat als emprenedors, i el congrés Critical Communications World 2015, així com les reunions d’empreses multinacionals: HP, SAP, Microsoft i VM Ware.

El 2015, la institució ha acollit 68 salons i congressos, així com al voltant de 50 actes de tipus corporatiu, comercial i esportiu que han tingut lloc als recintes de Montjuïc i Gran Via, amb un total de gairebé 120 esdeveniments. A més dels ja esmentats, s’han celebrat certàmens de la rellevància de Barcelona Bridal Fashion Week, Graphispag, B-Travel, Bizbarcelona, BBB-Construmat, Denim, Ensenyament, Manga, Còmic i Sónar, entre d’altres.

Seguint amb la seva política d’innovar mitjançant la presentació de noves propostes d’acord amb les demandes socials i econòmiques, s’ha celebrat per primera vegada, amb un èxit d’assistència i resultats notables, IoT Solutions World Congress, organitzat per Fira amb el Consorci Internacional d’Internet, especialitzat en l’aplicació d’Internet als processos industrials.

The gallery was not found!