Movent fronteres per la digitalització

January 28, 2021 3:50 pm

Cellnex desallotja amb èxit la banda de 700 MHz a Espanya

L’espectre radioelèctric és una espècie d’autopista per la qual transiten senyals de ràdio, televisió o telefonia. Aquest espai és ordenat pels governs i el seu ús es va modificant en funció de les necessitats i la innovació, es desdobleguen carrils o es deriva el trànsit per facilitar la circulació.

La irrupció de la tecnologia 5G i la seva projecció com a dinamitzador de la competitivitat del teixit empresarial i facilitador de nous productes i serveis per a la ciutadania va portar la Unió Europea a emplaçar els països membres a alliberar un dels carrils —la banda de 700 megahertzs (MHz)— perquè puguin circular-hi “dades” de més velocitat. El conegut com a “segon dividend digital” consistia a buidar la via i preparar-la per a una circulació de la desitjada tecnologia 5G, xarxes de seguretat i emergència i altres usos de telecomunicacions.
Aquesta via —entre els 694 i 790 megahertzs— estava ocupada pels senyals de televisió digital terrestre (canals UHF del 48 al 60 inclosos) gestionats per Cellnex, que ha estat una de les entitats responsables de la complicada missió de desviar el trànsit sense que els usuaris s’hagin vist afectats, en una encomiable experiència de col·laboració publicoprivada.

Els enginyers i tècnics de Cellnex, l’empresa que va desplegar la TDT a Espanya i que compta amb una xarxa d’instal·lacions de difusió de més de 3.200 emplaçaments amb sistemes de telecontrol i monitoratge, van començar a assumir el mandat el 2019 i  l’octubre passat l’han acabat després d’una ampliació de tres mesos per les dificultats associades als confinaments per la COVID-19. La tasca, que el propi Govern espanyol considerava de “gran complexitat”, s’ha realitzat de manera esglaonada, sense interrupcions de servei ni obsolescència als televisors, malgrat requerir la coordinació dels milers de centres transmissors distribuïts pel país dividint-lo en 75 àrees geogràfiques, amb diferents graus d’afectació i solucions d’adaptació.

Cellnex ja estava familiaritzada amb la reorganització del trànsit, ja que el 2015 va implementar el primer “dividend” —un concepte que combina les dues accepcions de la paraula en el sentit de divisió i de repartiment— en alliberar també de serveis televisius la freqüència de 790 a 862 megahertzs per al desplegament de la xarxa 4G. En la segona “reassignació”, liderada per la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals del Govern espanyol, han participat operadors, radiodifusors, instal·ladors d’antenes, administradors de finques, subministradors d’equipament o fins i tot els mitjans de comunicació, que han ajudat a traslladar als ciutadans un canvi de servei que, en la majoria dels casos, s’ha limitat a resintonitzar el televisor. “Per part nostra, l’èxit ha estat possible gràcies a un treball conjunt de gran envergadura en el qual ha estat implicada pràcticament la totalitat de l’equip de Cellnex Espanya, en un projecte liderat per Enginyeria i executat per Operacions de Xarxa i el nostre International Service Operation Center”, explica Albert Cuatrecasas, General Manager de Cellnex Espanya.

Optimizant recursos

Cellnex ha modificat 2.800 emplaçaments, alguns en llocs remots i en uns altres amb diverses actuacions per la complexitat tècnica, amb la premissa de minimitzar l’afectació a 37,5 milions d’usuaris. Les modificacions han requerit emissions simultànies temporals en diferents freqüències, l’adequació d’antenes col·lectives en més d’1,1 milions d’edificis i la resintonització dels televisors en 20 milions d’habitatges. Els dos “dividends” han comprimit la banda en la qual es transmet el senyal de televisió i obligat a Cellnex a realitzar un complex “tetris” per reubicar els canals sense perjudici del servei. De fet, lluny de congestionar els serveis, la reassignació de trànsit ha permès optimitzar unes autopistes que, fins fa molt poc, eren pràcticament carreteres comarcals.
“Ara la TDT ocupa menys, és més eficient en espectre perquè s’han agrupat canals i unit àrees geogràfiques atesa l’orografia i la situació de les antenes, de manera que les mateixes freqüències serveixen per a més zones”, explica Cuatrecasas. “Fa deu anys estàvem amb 7 canals analògics i ara l’oferta televisiva de TDT és moltíssim més rica en canals i continguts”.

“La reassignació de trànsit ha permès optimitzar unes autopistes que, fins fa molt poc, eren pràcticament carreteres comarcals”

Descartat un tercer “dividend digital”, els canals de televisió —un vehicle estratègic que no sols entreté, sinó que compleix una tasca essencial per informar i formar— es mantindran en el rang de freqüència actual almenys fins al 2030, encara que els reptes de transmissió no han acabat. “El més immediat és la migració de tots els continguts a HD, prevista per a finals de 2022. Serà una transició transparent per als ciutadans i que no requerirà d’adaptacions significatives, ja que el parc de receptors ja està pràcticament preparat. Més endavant, arribaran els continguts (UHD) (ultra alta definició per les seves sigles en anglès) ja en proves i l’explosió de serveis híbrids que combinen el millor del món broadcast, TDT, amb el món broadband, Internet”.

Alliberada la freqüència de 700 Mhz, el Govern espanyol subhastarà entre els operadors de telecomunicacions l’espectre per a les xarxes ultraràpides previsiblement al llarg del primer trimestre. Es tracta d’una “autopista de peatge” perquè els pressupostos de 2021 projecten una recaptació d’una mica més de 2.000 milions d’euros, gairebé cinc vegades més de l’ingressat en la licitació de juliol de 2018 per a l’espai destinat al 4G.

“Ara és el moment de la imaginació. Tenim les freqüències disponibles i les infraestructures preparades, ara és moment que els creadors inventin els serveis del futur”, explica el responsable de Cellnex, una empresa que participa en diversos casos d’ús de la nova tecnologia que, de moment, utilitzen altres freqüències.