Naturgy aposta per la sostenibilitat, les energies renovables i l’acció social en la seva nova campanya

October 8, 2020 2:48 pm

Naturgy, en línia amb el seu compromís amb la crisi social, econòmica i sanitària provocada pel Covid-19, reforça la seva aposta per la sostenibilitat en tots els seus àmbits i l’acció social a través de la seva nova campanya corporativa en què evidència el seu rol actiu en el respecte per l’entorn i la recuperació econòmica, especialment amb els col·lectius més vulnerables.

La companyia que presideix Francisco Reynés ha apostat per una campanya multimèdia en què explica, des d’un optimisme pragmàtic, totes les accions que la companyia està realitzant en els últims anys i que se centren principalment en un fort esforç inversor en renovables, impuls a la mobilitat sostenible, reforç de l’atenció al client, oferir noves solucions en serveis com l’autoconsum solar, així com focalitzar l’acció social en l’ajuda als més vulnerables.

A través d’un spot, que versiona la conegudaIn the Summertime, de Mungo Jerry, es narren les iniciatives de la companyia d’una manera propera i positiva, que demostra la vocació de Naturgy per estar al costat de les persones i més encara en aquests difícils moments. Per fer-ho, ha tornat a recórrer a un món il·lustratiu animat amb il·lustracions d’Ignasi Font.

Compromís actiu

Naturgy s’ha focalitzat en la sostenibilitat mediambiental, social i de govern corporatiu en els últims anys a través de diferents iniciatives en línia amb el seu compromís amb la transició energètica i amb exercir un paper actiu per a la societat.
La companyia s’ha convertit en un dels principals inversors de tecnologies netes en haver instal·lat 1.000 MW de renovables durant el passat exercici. A més, Naturgy continua el seu objectiu de virar el seu mix energètic cap a una major electrificació basada en les energies renovables i per això aposta per créixer en aquest camp internacionalment com ha fet recentment a Austràlia, amb la posada en marxa de diferents projectes d’energia eòlica i un innovador sistema d’emmagatzematge d’energia.

En gobierno corporativo, la compañía ha avanzado para conseguir la paridad en su máximo órgano de gestión y ha creado una Comisión de Sostenibilidad dentro del Consejo de Administración, que es la encargada de velar y supervisar el papel de la compañía en la transición energética. Con esta iniciativa, Naturgy refuerza el trabajo que ya viene desarrollando en materia de sostenibilidad, con el objetivo de mantener su liderazgo como una compañía responsable, confiable, íntegra, transparente y comprometida con la sociedad.

En el marco de la crisis actual, la compañía ha respondido de forma eficiente, decisiva y ágil con diferentes medidas para dar apoyo a los clientes, familias, proveedores y sociedad en general y que ofrecen cobertura financiera y social a un colectivo superior a los 10 millones de personas en España. Asimismo, los empleados y el Consejo de Administración, junto con la compañía han donado 2,3 millones al programa Cruz Roja Responde para la compra de material sanitario.