Projectes TOGETHER: consultoria internacional d’ESADE Alumni Social

April 27, 2018 3:29 pm

ESADE Alumni Social també treballa per generar economia productiva en països en vies de desenvolupament. Aquest curs s’han obert 4 projectes nous al Perú, Bolívia i el Paraguai, als quals contribueixen activament 8 antics alumnes d’ESADE.

Aquestes consultories internacionals es coneixen com a projecte TOGETHER, ja que es gestionen en coordinació amb ESADE-SUD (Servei Universitari per al Desenvolupament). Una prova més que tots junts podem participar en la construcció activa d’una societat més justa i d’un món més sostenible.

Projectes posats en marxa durant el curs 2017-2018

1.El Perú: CCAIJO & Sumac Ausangate

Des del 2012 CCAIJO dona suport a comunitats rurals del districte d’Ocongate, a Cusco (el Perú), en la producció de llet (més de 500 famílies) i en l’enfortiment  de l’emprenedoria en l’elaboració de derivats làctics. La col·laboració se centra a:
-Enfortir els sistemes de control de costos per a una construcció millor i més justa de preus i transferències entre els col·lectius implicats.
-Estandarditzar els processos productius a les plantes familiars i de la sala de maduració de formatges.
-Dissenyar i desenvolupar una estratègia de comercialització que involucri tots els associats.
-Donar suport a la planificació del procés de desenvolupament de la cadena productiva de llet del districte d’Ocongate.
-Enriquir les aptituds en gestió empresarial dels equips de tècnics de CCAIJO que intervenen en iniciatives productives i empresarials socials.

2.El Perú: CIPCA & Associació APPROCAP (producció de cacau)

El 2003 neix APPROCAP al departament de Piura, al nord del Perú, amb l’objectiu d’enfortir els processos productius del cacau. En els últims cinc anys, CIPCA ha donat suport a l’associació en la millora de pràctiques agroecològiques i ha aconseguit multiplicar per tres la producció de gra de cacau sec per hectàrea. La consultoria té com a objectiu:
-Introduir tècniques de gestió empresarial per a una administració eficient de l’organització i donar sostenibilitat a la iniciativa.
-Millorar l’acompliment productiu i comercial de l’organització, perfeccionant la qualitat de l’oferta i ampliant-ne els mercats.
-Tenir un marc tècnic i acadèmic que atorgui suport conceptual a l’experiència pràctica de la iniciativa.

3.Bolívia: Oxfam Intermón. Programa «Empreses que canvien vides», cooperatives de cacauets APROMAM

Empresa SRL ubicada a Mizque, Cochabamba (Bolívia). Es tracta d’una empresa que rep suport pressupostari d’Oxfam Intermón i que ajuda més de 200 famílies de petits productors de cacauets perquè augmentin les vendes i estabilitzin els ingressos. El problema principal és un assumpte relatiu a cashflows per temps de producció i dependència de coyotes (intermediaris). Així doncs, es treballa per:
-Donar suport per definir el cashflow anual de l’any 2018 i, en especial, durant el període de compra i venda del cacauet, que va d’abril a juliol.
-Diagnosticar i proposar millores en la gestió interna, que actualment és molt artesana. El seu gerent és un «home orquestra». Cal ajudar-lo a organitzar processos i trobar-li persones a qui delegar algunes tasques.
-Definir una nova política comercial que compti amb un canal de venda al gran consum per complementar-ne els clients, de manera que el risc es diversificaria.

4.El Paraguai: Oxfam Intermón. Programa «Empreses que canvien vides», cooperatives de soja

El programa neix el 2014 per promoure petites i mitjanes empreses als països en vies de desenvolupament. El focus del programa són les empreses rurals que es troben en fase inicial de desenvolupament i que tenen potencial per tenir un impacte alt en la lluita contra la pobresa dels petits productors rurals. La col·laboració se centra a:
-Aportar coneixements en estratègies per augmentar la cartera de clients.
-Donar suport a la millora organitzativa per a un control de gestió més eficient.
-Treballar en la detecció de sinergies i en l’elaboració d’un pla d’acció entre les diverses associacions de productors de soja de la zona.

Save