Quan la connectivitat va sobre raïls

July 12, 2021 10:27 am

El desenvolupament de les infraestructures de transport i telecomunicacions com a element vertebrador entre territoris, dinamitzador de la societat, l’economia i la sostenibilitat és una prioritat per a les economies mundials.

“Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació” és el títol de l’objectiu 9 de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. El Pla Europeu de Recuperació Next Generation EU reconeix aquesta prioritat amb ajudes sense precedents per a la doble transició ecològica i digital.

Mentre aprofundeix en la seva estratègia de digitalització, la Comissió Europea intenta promoure el ferrocarril com a mitjà de transport sostenible —genera menys del 0,5% de les emissions europees de CO₂—, eficient —connecta persones, mercaderies i empreses a tota la UE— i fiable —en termes sanitaris i de seguretat viària—.

No en va, el 2021 ha estat declarat Any Europeu del Ferrocarril per ajudar a assolir els objectius del Pacte Verd en el marc del quart paquet ferroviari, un conjunt de mesures legislatives per a un espai ferroviari integrat, que elimini els obstacles institucionals, legals i tècnics en el bloc i doni suport al creixement econòmic.

En la confluència dels universos del transport i la digitalització es troba Cellnex, el gestor més gran d’infraestructures de telecomunicacions sense fils a Europa. La companyia té al sector del transport una de les seves principals vies no sols de creixement orgànic, sinó també de recerca i banc de proves per als projectes de territoris nets, eficaços, econòmics i sostenibles gràcies a les immenses possibilitats que permeten les noves tecnologies de baixa latència.

El desplegament d’infraestructures de telecomunicacions en “entorns especials” com les xarxes de metro o ferrocarril és ideal per a un operador neutre com Cellnex, que pot encarregar-se de la construcció, gestió i explotació dels emplaçaments per a les concessionàries del transport, els operadors mòbils i altres empreses.

Al Regne Unit, l’operador nacional Network Rail ha adjudicat recentment a Cellnex un contracte de concessió a 25 anys per a la prestació dels serveis de connectivitat d’internet mòbil, banda ampla i fibra òptica al llarg del traçat de la línia ferroviària que va de Londres a Brighton. A la fi d’abril, el gestor ferroviari neerlandès ProRail va triar Cellnex per gestionar i ampliar les seves infraestructures de telecomunicacions al llarg de les vies ferroviàries i les seves zones d’influència als Països Baixos.

L’empresa, que acaba de completar —a través de Metrocall— el desplegament d’una xarxa comuna 4G en la totalitat de la xarxa de metro madrilenya (utilitzada per gairebé 700 milions de viatgers a l’any) amb vista al desplegament del 5G, ja té experiència en infraestructures sota terra amb la gestió dels serveis de connectivitat per als metros de Milà o Brescia, o les xarxes de comunicacions per a seguretat i emergències als metros de València o Barcelona.

Independentment de la topografia, túnels o talussos que marquen el traçat més o menys sinuós dels vagons, Cellnex aposta en aquests contractes per garantir la connectivitat ininterrompuda que demana la societat actual. Els seus projectes en aquest àmbit abasten més de 600 quilòmetres de vies i 1.500 milions de viatges a l’any.
Però, més enllà de la millora de la cobertura mòbil dels usuaris, aquestes infraestructures permetran impulsar els creixements de les comunitats locals al llarg del recorregut, fomentaran la inclusió digital, promouran l’eficiència en transport i energia i ajudaran a avançar cap al transport intel·ligent.

Solucions Smart

Amb l’impuls institucional al transport de passatgers i mercaderies i tenint en compte l’arribada del 5G, augmenten notablement les aplicacions possibles de les infraestructures de telecomunicacions a les xarxes ferroviàries vitals.

Igual que en altres projectes de serveis bàsics o xarxes de seguretat i emergència, el desplegament de xarxes 5G en l’àmbit ferroviari permetrà millorar la seguretat i eficiència energètica, optimitzar els serveis i “aprendre” de l’experiència amb la comunicació entre objectes que permet l’IoT (Internet de les Coses, per les seves sigles en anglès) o l’anàlisi de dades de manera immediata mitjançant l’ús de la Intel·ligència Artificial.

“Les infraestructures de connectivitat permetran no sols millorar les tasques de gestió de xarxa o manteniment, sinó que, en combinació amb altres elements de les smart cities, contribuiran decisivament a la millora de la gestió de les mateixes ciutats o territoris oferint una visió holística de la ciutat i els ciutadans amb l’anàlisi i gestió de les dades”, destaca Òscar Pallarols, Global Commercial Director de Cellnex.

En aquest context s’emmarca la participació de Cellnex a 5GMED, un ambiciós projecte paneuropeu per al desplegament de tecnologia 5G en el Corredor del Mediterrani entre França i Espanya. El projecte transfronterer, finançat al 75 per cent per la Comissió Europea, projecta una inversió de 16 milions d’euros en experiències pilot en carretera i ferrocarril entre Figueres i Perpinyà i permetrà provar serveis que van des de la conducció automatitzada a distància o la gestió avançada del trànsit fins a solucions d’entreteniment amb realitat augmentada per a vehicles autònoms i ferrocarrils.