Responsabilitat social, clau de sostenibilitat per a empreses

October 2, 2018 1:12 pm

Extracte de l’article «Com l’RSC pot ajudar les pimes a créixer», d’Ignasi Carreras, professor del Departament de Direcció General i Estratègia i expert en innovació social, publicat a ‘La Vanguardia’ el 19 de setembre de 2018.

L’evolució de la Responsabilitat Social de l’Empresa (RSE) ha estat tradicionalment liderada per les companyies multinacionals que són marques referents en els seus sectors d’activitat. Des del 2015, aquestes grans empreses estan cada vegada més orientades a contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible.
El llarg període de crisi econòmica ha fet que la implantació de la Responsabilitat Social Corporativa no hagi assolit un nivell tan significatiu en les petites i mitjanes empreses. Moltes d’elles han hagut de batallar per sobreviure en un context molt difícil, en què bona part de les energies i recursos s’han dedicat als temes operatius aparentment més imprescindibles.
Segurament les pimes que s’han vist més obligades a fer un pas endavant en la seva RSE han estat les que estan en la cadena de subministrament de les grans companyies de sectors com el de l’automòbil, el tèxtil o l’alimentació, que han traslladat als seus proveïdors el compliment dels requisits de responsabilitat que s’han marcat per a elles mateixes. Així i tot, l’RSE és un valor innat a moltes pimes. Empreses familiars que volen veure reflectides en la manera de fer de la companyia les aspiracions i els valors dels fundadors: construir una organització que perduri i sigui capaç de generar valor econòmic i social per als diferents grups d’interès que la conformen i amb els quals es relaciona.


Avui dia comptem amb un cert nombre de petites i mitjanes empreses que han recorregut un llarg camí en matèria de RSE. Els seus líders constaten que la societat mostra un interès creixent per conèixer i millorar el seu impacte social i mediambiental. Alhora, perceben noves exigències que pressionen les seves companyies en àmbits com la transparència, el bon govern o la prevenció de la corrupció per a les quals l’RSE i les pràctiques que comporta són part de la solució.
La seva aposta pel lideratge responsable, a més d’aportar beneficis a la societat mitjançant els seus programes d’acció social, ha incidit en diferents àmbits de la companyia com les operacions i el medi ambient o les polítiques de recursos humans. Això ha enfortit alguns dels actius que són vitals per a la competitivitat de les seves empreses. Han vist com millorava la reputació i l’estima per la marca. També perceben una influència favorable en aspectes com la implicació dels treballadors, el sentit de pertinença i la captació i retenció de talent.
Però, sobretot, experimenten que quan l’RSE té una dimensió estratègica és una aliada de la innovació, ja sigui perquè fa evolucionar la manera d’actuar i el model de negoci de l’empresa o bé perquè permet desenvolupar nous productes i nous mercats que responen a les noves demandes i inquietuds socials i mediambientals dels consumidors. Tot i que no poden quantificar en quina mesura millora el compte de resultats de les seves empreses, aquests líders responsables constaten, però, que l’RSE els aporta una plataforma de creixement.