Resultats de consultors solidaris a les ONG assessorades

July 23, 2020 11:19 am

Entrevista a Daniel Ibarz (DGONG 10), director de la Fundació Bayt al-Thaqafa

El principal objectiu de la Fundació Bayt al-Thaqafa és ser un punt de trobada entre cultures. Un punt de trobada integrador i que acompanyi aquelles persones que han migrat al nostre territori, sobretot posant en valor tot el bagatge social, cultural, acadèmic, religiós que porten amb ells. Daniel Ibarz ens parla dels reptes futurs i la col·laboració amb Esade Alumni Social i destaca que, revisant totes les línies estratègiques que es van definir fa 4 anys gràcies a l’acompanyament del grup de consultors solidaris, al voltant del 80% s’han aconseguit i amb escreix.

-Des de fa més d’un any, és també el president de RED ACOGE. Quines línies de treball es desenvolupen per afrontar la crisi humanitària/sanitària per la COVID-19 que estem vivint des de totes dues entitats? I quines tendències té identificades per als anys vinents?

La crisi finalment aflora i fa créixer les vulnerabilitats i evidència aquells punts del nostre sistema que no funcionen. D’una banda, estem incidint en aquelles noves polítiques que s’estan introduint i que valorem molt positivament (com l’IMV, entre d’altres), però que obliden tota la població en situació administrativa irregular. Les persones que ja estan al nostre territori han de gaudir de la condició de plena ciutadania (que, entre altres coses, implica poder percebre prestacions socials). D’altra banda, intentem incidir en una política migratòria que faciliti a aquelles persones que vulguin venir fer-ho de manera regular. Si no incidim en aquests dos aspectes, la tendència serà la de crear una bretxa encara més gran entre la dualitat ciutadans/no ciutadans.
 

«El focus i direcció que ens van imprimir va ser clau per al nostre canvi. Ara som més sòlids i hem més que doblat els nostres serveis a beneficiaris finals»

 

-Fa més de 3 anys que van participar en el projecte Consultors Solidaris. Quins són els resultats i aprenentatges del projecte? Han pogut aplicar les recomanacions aportades per l’equip?

Parar i reflexionar a dia d’avui és un luxe, així com el simple fet de sentir-se acompanyat en aquest tipus de processos. I encara més poder fer-ho gràcies a un equip multidisciplinari, professional i entusiasmat. Revisant totes les línies estratègiques que es van definir fa 4 anys gràcies a l’acompanyament del grup de consultors solidaris, al voltant del 80% s’han aconseguit i amb escreix. El focus i direcció que ens van imprimir va ser clau per al nostre canvi. Ara som més sòlids i hem més que doblat els nostres serveis a beneficiaris finals. Fa 4 anys partíem d’una entitat sense estructura, que venia d’un seguit de tancaments negatius i un pressupost anual de 700.000 euros i uns 20 treballadors, 2 seus i 5 pisos d’acollida. Avui dia, el pressupost és de 2,2 milions d’euros, 67 treballadors, 22 pisos d’acollida, una nova seu i una estructura que ens ha permès créixer sense perdre l’esperit tan carismàtic de l’entitat.

-Què va significar per a vostès la col·laboració dels consultors voluntaris d’Esade Alumni?

Va significar un punt i seguit. Va significar posar en valor les fortaleses i la història de la fundació i saber preservar-les. Així mateix, va significar marcar-nos un horitzó. Potser un dels grans errors que cometem a les institucions és no saber cap a on anar.

-Com vincularien el seu propòsit com a entitat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible?

Tres ODS són els més destacats. En primer lloc, el de la reducció de les desigualtats que, com bé sabem, l’actual pandèmia està augmentant especialment entre les persones en situació administrativa regular i irregular. En segon lloc, l’ODS de les aliances, que sense cap dubte són la principal estratègia per generar un canvi polític i social a llarg termini. I, finalment, el de la fi de la pobresa.

-Mesuren l’impacte de la seva entitat en la societat i, si és així, com ho fan i cap a on es dirigeixen?

No tenim una metodologia desenvolupada que mesuri l’impacte en la societat, però tenim la certesa que totes les persones que passen per la fundació (voluntaris, persones que acompanyem, professionals) no es queden indiferents per moltíssims motius. Gràcies a la feina feta des del 1974, hem aconseguit una entitat referent per a les comunitats i col·lectius migrats i per a aquells que valoren la diversitat i la riquesa cultural.

-Quin tipus de vinculació hauria d’existir entre el sector social i l’empresarial? Quin creu que és el paper de l’empresa a dia d’avui? I el de les entitats socials?

L’empresa té un paper fonamental: passar d’una visió on l’empresa busca únicament el màxim benefici econòmic a qualsevol preu a una empresa implicada i compromesa amb el seu entorn l’únic objectiu de la qual no és el màxim benefici econòmic. L’impacte en la societat que això pot comportar, des del meu punt de vista, és més gran del que ens podem imaginar avui en dia. Això sí, aquest procés implica una revisió profunda de les estructures empresarials perquè les accions internes i les accions externes vagin de la mà. Les entitats socials han de ser la forma d’arribar a la població vulnerable, i han de ser capaces de crear aliances a llarg termini amb les empreses.
 

«És clau potenciar aliances estratègiques, de llarg recorregut, entre el sector empresarial i el sector no lucratiu. Les ONG som garants de la pau social en temps convulsos com els que vivim i necessitem treballar en xarxa i de manera col·laborativa amb tots els agents socials, incloent-hi per descomptat l’empresa»

 

-Quins altres serveis creu que es podrien oferir des d’Esade Alumni per donar suport professional a les entitats socials?

A part de l’assessoria que oferiu i de la formació que Esade ofereix, es podrien potenciar aliances estratègiques, de llarg recorregut, entre el sector empresarial i el sector no lucratiu. Les ONG som garants de la pau social en temps convulsos com els que vivim i necessitem treballar en xarxa i de manera col·laborativa amb tots els agents socials, incloent-hi per descomptat l’empresa.

-Què li aporta formar part de la comunitat d’Esade Alumni?

Sentir-se acompanyat i disposar encara d’una xarxa de contactes que et permeten crear sinergies i projectes conjunts.

-Què els diria als/les responsables d’una entitat social que s’estigui plantejant participar en el projecte Consultors Solidaris?

Principalment que, si reconeixen un repte o objectiu clar i definit, no desaprofitin l’ocasió que brinda el servei d’assessoria d’Esade Alumni. Aquest servei ofereix sense cap dubte la professionalitat, energia i entusiasme per iniciar un canvi en la vostra entitat.