Torna l’Escola per a Inversors Privats, Business Angels i Family Offices d’ESADE

September 26, 2019 9:46 am

La nova edició de l’Escola per a Inversors Privats, Business Angels i Family Offices d’ESADE tindrà lloc els dies 2 i 3 d’octubre amb un programa adreçat a empresaris en actiu o retirats, a directius d’empreses, a representants de ‘family offices’ i a altres persones amb capacitat financera i interessades a contribuir a llançar, desenvolupar i/o consolidar empreses amb potencial de creixement.

La inversió privada és un sistema complex que ofereix als seus agents grans beneficis, si dominen les tècniques adequades per detectar les oportunitats i calibrar-ne el risc. Per això, el programa, impartit per professorat d’ESADE, comptarà amb la participació d’emprenedors, inversors i experts amb experiència directa en processos d’inversió.

Amb aquest programa de formació intensiva, els business angels (BA), nous o potencials, adquireixen una metodologia pràctica, així com els coneixements i les habilitats necessaris i indispensables per rendibilitzar les seves inversions. Per això, s’oferiran instruments i metodologies per sistematitzar i gestionar adequadament les diferents fases del procés inversor d’una startup.

Metodologia i objectius

El programa consta d’una part intensiva (1 dia i mig) teòrica, on s’imparteixen coneixements sobre finances per a inversors, valoració d’empreses, fiscalitat, mètriques, pacte de socis, estratègia dels business angels i noves tecnologies; i s’acaba amb una part pràctica, on els alumnes tenen l’oportunitat d’assistir a un Fòrum d’Inversió d’ESADE BAN. L’objectiu és que puguin posar en pràctica els coneixements apresos i estar en contacte amb inversors amb experiència.

– Oferir una formació intensiva i completa de manera comprimida, per minimitzar la inversió de temps.
– Introduir-se en el món dels business angels, mitjançant un ampli recorregut de la teoria a la pràctica.
– Desenvolupar les habilitats i els coneixements bàsics per als futurs experts professionals.
– Potenciar l’activitat i la seva extensió en xarxa a través del networking.