«Tots nosaltres hauríem de ser agents del canvi»

October 26, 2016 4:23 pm

Eric Sitjas (DSIS 06/EMPA 08)

Eric Sitjas és un professional de la salut amb més de 20 anys d’experiència en diversos àmbits de la intervenció i la gestió. Ha participat en moltes edicions d’ESADE Alumni Solidari i ha donat suport a emprenedories socials, on ha codissenyat plans de creixement per a les iniciatives socials Inithealth i Bajoelagua Factory. Ens explica la seva experiència.

Què destacaries del teu pas pels projectes d’ESADE Alumni Solidari?

Com a alumnes d’una escola de negocis, abans de conèixer la consultoria solidària des de dins, pensem (ni que sigui de manera inconscient) que relament aportarem moltíssim a l’organització que ens ha tocat i que serem els facilitadors d’aquesta millora. Doncs bé, aquesta és una veritat a mitges. Sí, aportarem moltíssim a organitzacions, ja que la majoria d’elles són fruit d’una determinació que ha avançat, s’ha consolidat i ha sobreviscut amb poca o cap formació en gestió. Però el que no tenim present, almenys de manera conscient, és que en rebrem almenys tant com en donarem, ja que cadascuna de les organitzacions on donarem servei té una història centrada en la millora d’un col·lectiu, d’una necessitat, d’una situació… que s’ha aconseguit vèncer a cop de passió pels altres.
Nosaltres aportarem coneixements i experiència, però ens emportarem històries que ni es compren ni s’expliquen, ni als llibres, ni a les escoles de negocis, i que ens faran millors professionals. Ara digueu-me: qui s’enduu la millor part?

Segueixes en contacte amb alguna d’aquestes organitzacions o en general amb el tercer sector i el món social?

Segueixo en contacte amb la majoria de les organitzacions amb què he col·laborat, i cada any em «reenganxo» a algun projecte de consultoria solidària. Penso que durant aquests anys fent projectes solidaris el meu coneixement del món social s’ha incrementat de manera notable. Partint de la base d’una gran admiració per totes les iniciatives socials, especialment per la seva motivació intrínseca i les dificultats que han de superar, he pogut aprendre quines són les millors pràctiques que permeten que una iniciativa o una empresa social perduri en el temps.
Així mateix, gràcies a les col·laboracions en consultoria solidària i com a mentor, visualitzo el sector social com un sector en plena evolució, en què la pèrdua de possibilitats de subvenció ha provocat la necessitat d’una més gran professionalització en la gestió i dels seus lideratges, on cal incorporar la generació d’ingressos propis com un element fonamental per a la seva supervivència i, per tant, la possibilitat de dur a terme la seva missió social de manera perdurable.
L’experiència de mentor d’emprenedories socials m’ha permès visualitzar un canvi del sector financer cap a un compromís social més gran, cosa que afavoreix el finançament cap a empreses i projectes que tinguin equilibrada la seva capacitat de generació d’ingressos amb el seu impacte social.
Visualitzar aquests dos canvis i viure’ls de prop em permet entendre quins són els models de negoci de futur que permetran millorar la nostra societat i alhora estar implicat en aquest canvi social tan apassionant.

Per què vas decidir que volies ser voluntari d’ESADE Alumni Solidari? Per què vas repetir l’experiència?

Ser voluntari d’ESADE Alumni Solidari em dóna l’oportunitat d’ajudar empreses del tercer sector en projectes, reptes o dificultats que se’ls presenten i aportar els meus coneixements, experiències i habilitats sense haver d’estar lluny de casa o interrompre la vida laboral o familiar.
A més, com ja he dit abans, és una aportació bidireccional: nosaltres aportem, però alhora aprenem moltíssim d’aquestes empreses i professionals, que han forjat els seus projectes amb moltíssima il·lusió però també moltes dificultats.
Sovint és important allunyar el focus del nostre dia a dia i conèixer altres realitats. Dins del tercer sector trobarem organitzacions de tot tipus: més professionalitzades, més caòtiques, més dependents del finançament públic, més autosuficients pel que fa a finançament…, i cadascuna d’elles és un aprenentatge, però el que en realitat compta és que darrere de cadascuna hi ha una experiència, única i irrepetible, que només es pot sentir quan es treballa braç a braç amb elles.
Poder apropar-se al tercer sector i col·laborar-hi ens permet créixer com a persones i com a professionals, i també ens permet retornar a la societat una part de «la nostra sort». ESADE Alumni Solidari ens ho posa molt fàcil!

Què creus que aporta ESADE Alumni Solidari a les organitzacions amb les quals col·labora?

La majoria d’aquestes organitzacions s’han generat perseguint un somni i, amb molta tenacitat, molta il·lusió, molta feina i malgrat moltes dificultats, ho han aconseguit. Però, una vegada hi han arribat, cal sobreviure a aspectes com canvis en el mercat, noves tecnologies, recanvis inevitables de líders emblemàtics…, «aigües» en què és difícil sobreviure només amb passió, en què es requereix posseir coneixements tècnics i prendre decisions difícils.
Els projectes d’ESADE Alumni Solidari aporten les eines necessàries perquè aquestes organitzacions puguin sobreviure situacions adverses, perquè puguin orientar un determinat projecte o perquè puguin desenvolupar un pla de creixement.

Com penses que influeix tenir un tercer sector fort a la nostra societat?

En els moments de la història més difícils —fam, després d’una guerra…—, ha estat la societat civil amb moviments socials la que ha liderat els canvis i ha treballat per revertir la situació que ha generat la seva raó de ser.
A la nostra societat, i especialment en els moments de crisi econòmica i de crisi de valors que veiem cada dia a les notícies, disposar d’un tercer sector fort és signe d’una societat madura i amb valors, que no gira l’esquena als més necessitats.
Però és més: el tercer sector s’ha d’estendre també a altres sectors, és a dir, és important que les activitats econòmiques que es prioritzen, independentment del sector, tinguin un retorn social.
Indubtablement, la innovació social és un dels grans motors del canvi. Personalment penso que és molt important professionalitzar les organitzacions socials i aconseguir que siguin sostenibles amb recursos propis.
Tots nosaltres hauríem de ser agents d’aquest canvi, però per ser-ho hem d’allunyar el focus del nostre dia a dia, apropar-nos al sector social, conèixer-lo, entendre’l i visualitzar com ens agradaria que fos d’aquí 20 anys. Hi ha moltes formes de fer-ho, i una d’elles és a través d’ESADE Alumni.
Al meu parer, una societat amb un sector social fort i financerament autosuficient, que prioritza les activitats econòmiques amb retorn social, és una societat sana on tothom probablement desitgi viure.

En què ha canviat la teva trajectòria o experiència professional aquesta col·laboració amb el tercer sector?

Penso que hi ha hagut un canvi tant a nivell personal com professional. A nivell personal, sóc molt més conscient de les necessitats socials que hi ha al meu voltant i reconec el valor de determinades accions o iniciatives quan abans no era capaç de fer-ho. Diguem que a nivell personal he obtingut «capacitació social».
A nivell professional, sóc molt més exigent amb l’alineació de les nostres accions amb els nostres valors, i m’apassiono amb les organitzacions que tenen un impacte social destacat. Si busco nous entorns o oportunitats laborals, les busco en aquests ecosistemes.
Fruit d’aquesta capacitació i conscienciació social, actualment, juntament amb altres dos membres d’ESADE Alumni Solidari, estem engegant un projecte professional centrat en l’aportació de valor social.

Com creus que el projecte d’ESADE Alumni Solidari encaixa dins de l’associació d’antics alumnes d’ESADE?

Tal com he comentat abans, el treball, el coneixement i la immersió en el tercer sector ofereix experiències i coneixements que no surten als llibres, que s’obtenen potser amb anys d’experiència si s’han donat en entorns adequats, i que són fonamentals per a un creixement professional harmònic.
ESADE Alumni Solidari, de manera totalment alineada amb els valors d’ESADE, ofereix la possibilitat d’accedir a aquests coneixements i, a més, l’ofereix de forma fàcil, en un entorn de networking, amb una formació contínua escollida amb cura i amb un esperit de col·laboració amb els seus voluntaris, i això facilita que assumeixin més responsabilitats en funció del perfil i els anys d’experiència, puguin col·laborar com a consultors, coordinadors d’equip o mentors i aportin coneixements i temps a la gestió del projecte mateix, que té molt camí per recórrer.