Els consells d’administració i els reptes socials i ambientals

April 29, 2020 8:16 am

Els grups d’interès demanen a les empreses més focus, dedicació i compromís amb temes relacionats amb Environmental, Social and Governance (ESG), i la crisi de la COVID-19 està posant a prova la convicció en la rellevància dels temes ESG i el compromís real de les companyies. Davant d’aquest escenari, el Centre de Govern Corporatiu d’Esade i el Club Consellers Esade Alumni han organitzat el seu primer ‘webinar’ sobre com la generació de valor a llarg termini ha de considerar l’interès no només dels accionistes sinó de les societats on operen les companyies.

Mario Lara, director del Centre de Govern Corporatiu i d’Esade Madrid, va explicar que els webinars d’Esade tenen com a objectiu compartir el seu coneixement i experiència acadèmica, en aquest cas per analitzar els principals reptes socials i mediambientals als quals s’enfronten els consells d’administració a Espanya. Per això, va comptar amb la presència de Carlos Sáez Gallego, director general de Georgeson a Espanya, i Gema Esteban Garrido, directora d’Inversions ESG i Informe no Financer de Telefónica.

«Si a principis d’any ens haguessin preguntat els grans temes a tractar, estaríem d’acord que serien els temes d’ESG, sobretot arran de la carta anual de Larry Flink, CEO de BlackRock, als directius el 2019», va comentar Mario Lara, que va demanar a Carlos Sáez que detallés quins són els assumptes socials i mediambientals que estan a les agendes dels consells d’administració.

«Des de Georgeson destaquem com a principals reptes que afecten les companyies el creixement exponencial de la ISR, el risc de pandèmies, el canvi climàtic, la ciberseguretat, la diversitat i l’harmonització de paràmetres per reportar informació no financera. Els macroassumptes d’índole social són salut i seguretat social, el capital humà, els drets laborals, la cadena de subministrament, la diversitat, children’s rights, el suport a les comunitats locals, la transparència fiscal, la ciberseguretat i el consum responsable. I entre els d’índole ambiental destaquen les energies renovables i les emissions d’efecte hivernacle», va explicar.

Segons Global Sustainable Alliance el total dels actius gestionats amb criteris socialment responsables arriba a la xifra de 30,7 milions de dòlars, cosa que suposa un increment respecte al període anterior del 34%.
En aquest sentit, Gema Esteban, directora d’Inversors ESG i Reporting de Telefónica, va afegir que la inversió sostenible representa el 35% dels actius en gestió al món, i va assenyalar la importància que la sostenibilitat estigui integrada en l’estratègia de la companyia, ja que és el que demanen els inversors. «El 98% dels inversors de Telefónica es regeixen per criteris ESG i la majoria d’ells busquen un alt nivell d’engagement amb el top management. Els temes clau per als nostres inversors són la privacitat i seguretat, els temes mediambientals, el govern corporatiu i la gestió del talent. El repte és detectar l’impacte d’ESG en la rendibilitat i saber comunicar-ho, a més de ser capaç de contactar amb els inversors adequats», va explicar.

Per a Esteban, el risc de no fer-ho és no complir amb la llei, la reputació i el compte de resultats de la companyia, així com estar fora de l’scope d’inversors i desaprofitar una oportunitat de diferenciació. La solució a tot això és tenir una equity story i una gestió integrada. A més, Telefónica és conscient que la societat ha canviat i els mercats de capital també, de manera que l’aposta per la sostenibilitat és una aposta de futur que suposa un accés a finançament sostenible, a nous inversors i a nous tipus d’inversió com les temàtiques o d’impacte.

En aquest sentit, Gema Esteban va destacar el paper dels bons verds, que tenen les mateixes característiques financeres pel que fa a preu, seniority, documentació, ràting i execució que els bons no verds, però van associats a projectes sostenibles (verds, socials o una combinació de tots dos) i s’incorporen a un marc d’actuació definit i validat per una agència de qualificació amb seguiment anual. Telefónica lidera el mercat del finançament sostenible al món, i ha llançat el 2019 el primer bo verd per 1000 milions d’euros i el 2020 un bo verd híbrid, amb gran acollida. Una manera de diversificar i posicionar la companyia al món ESG.

Els ODS i el món després de la pandèmia

Mario Lara va preguntar als ponents sobre la importància dels Objectius de Desenvolupament Sostenible adoptats per l’Assemblea General de Nacions Unides, qüestió que Carlos Sáez va respondre dient que han de ser considerats com una excel·lent guia per desenvolupar un pla d’acció a llarg termini. Segons The Global Commission on the Economy and Climate Investment es necessiten més de 90 trilions de dòlars en els pròxims 15 anys per aconseguir els objectius del clima i ODS.

Pel que fa a l’espai per als bons socials, Gema Esteban va explicar que els inversors volen conèixer les polítiques de les companyies en retenció i atracció de talent, i que ara l’impacte de la pandèmia COVID-19 ens porta cap a «una millor gestió del capital humà, així com destinar recursos a la reconstrucció i la reputació, on entren temes com la compensació dels executius. El futur està a crear confiança», va assegurar.
Abans d’acabar la sessió, Mario Lara va concloure que la COVID-19 té un gran impacte en ESG perquè ha equilibrat l’E referent a Environment amb l’S de Social i potser també elevant el tema social a primer lloc: «Les companyies han de reflexionar sobre el seu propòsit, perquè la inversió en ESG ha caigut molt poc durant la crisi i tot indica que passat aquest període recobrarà la seva força».

Pots veure la sessió aquí